blog

Interne logistiek: van Excel naar excellent

Warehousing

Interne logistiek: van Excel naar excellent
Jan Bakker

De interne logistiek is bij veel bedrijven verouderd – er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die automatisering tegenwoordig biedt, zegt Jan Bakker.

De Nederlandse economie heeft volgens De Nederlandsche Bank de weg omhoog gevonden. Na zeven magere jaren krijgen bedrijven wat meer armslag om te investeren in hun bedrijfsvoering. Hierbij een oproep om eens na te denken over interne processen en logistiek, en hoe deze te stroomlijnen zijn. Het kan uw bedrijf wel eens een flinke voorsprong op de concurrentie geven.

Verbindende schakels vergeten

Het klinkt misschien raar, maar bij veel bedrijven waar ik kom, zie ik medewerkers in de weer met papieren formulieren en Excel-sheets met voorraden. Terwijl bedrijven in de afgelopen jaren zoveel hebben geïnvesteerd in automatisering, zijn ze vergeten om de verbindende schakels tussen medewerkers – namelijk de processen – mee te nemen. Buiten dat het zeer arbeidsintensief is, heeft handmatig werk een hoge mate van foutgevoeligheid. Daarnaast is het onmogelijk om het maximale te halen uit een ERP- of Warehouse Management System (WMS).

De interne logistiek is bij veel bedrijven verouderd – er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die automatisering tegenwoordig biedt. Interne logistiek regelen op papier betekent dat je pas achteraf verantwoording aflegt en inzicht krijgt. Het maakt het bijsturen van processen haast onmogelijk en er gaat op de productievloer veel tijd verloren aan administratieve processen. Bovendien zijn die processen te complex geworden. Daarnaast is het vaak juridisch of wettelijk nodig om meer zaken te registreren, zodat precies is na te gaan waar dingen fout zijn gegaan. Met Excel-lijsten is dat veel te arbeidsintensief.

Hoger niveau

Wil je beter inzicht in de knelpunten van de interne logistiek, dan zul je de workflow en het procesmanagement naar een hoger niveau moeten tillen. Zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen en er daarnaast een verbinding wordt gemaakt tussen de verschillende schakels in de logistieke keten. Daarna is het belangrijk om inzicht en overzicht te krijgen over alle afzonderlijke processen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Op deze manier zijn knelpunten snel op te lossen en flexibel bij te sturen.

Het begint dus allemaal met een inventarisatie van de interne logistiek, gevolgd door een blauwdruk van alle processen: op de werkvloer en op het gebied van financiën, sales, orderverwerking, productie en externe logistiek. De uitdaging is om daarbij een hardware- en softwareoplossing te zoeken, die al deze processen optimaal ondersteunt. Die is dus een middel en geen doel.

Transparanter

De best practices zijn voorhanden, waardoor de foutgevoeligheid binnen de interne logistiek afneemt. Daarnaast worden de processen transparanter en flexibeler en dus eenvoudiger om bij te sturen. Dit alles leidt tot een grotere leverbetrouwbaarheid, zelfs tijdens seizoenspieken. De crisis is voorbij en u gaat voor een flinke groei. Het automatiseren van uw interne logistiek zou wel eens de beste investering in jaren kunnen zijn. Denkt u hier al over na?

Auteur: Jan Bakker is consultant Logistiek bij Ctac.

Reageer op dit artikel