nieuws

Brexit: 3 scenario’s en de gevolgen voor transport & logistiek

Supply chain 6162

Brexit heeft gevolgen voor de sector transport & Logistiek. Hoe fors de gevolgen zijn, hangt af van het te kiezen scenario. Er zijn 3 scenario’s mogelijk. Harde brexit treft de sector het hardst.

Brexit: 3 scenario’s en de gevolgen voor transport & logistiek

Wanneer het uitdraait op een harde no deal brexit is de sector transport & logistiek het meest kwetsbaar. Transportbedrijven krijgen bij een harde brexit te maken met extra administratieve rompslomp. Op dit moment zijn voor export naar het VK volgens de Nederlandse douane twee of drie documenten nodig. Dat worden er dan minimaal zeven.

Dat stelt ABN Amro in een rapport over de gevolgen van een harde brexit. Logistieke bedrijven krijgen het meeste last van eventuele handelsbelemmeringen. Wanneer douaneformaliteiten meer tijd in beslag gaan nemen, kan dat ondernemers veel geld kosten. Door een zwakkere pond kan de concurrentiepositie van Nederlandse transporteurs verslechteren, waardoor zij mogelijk werk verliezen aan Britse vervoerders. Wanneer de economische groei in het VK terugloopt, worden transporteurs ook indirect geraakt. Het vervoersvolume richting het VK zal dan afnemen. Voor expediteurs kunnen handelsbelemmeringen gunstig uitpakken, omdat zij logistieke bedrijven kunnen ondersteunen in de afhandeling van de extra formaliteiten.

 

De 3 scenario’s

1. Ordelijke brexit. Als het Britse parlement het brexit-akkoord tegen de verwachting in toch goedkeurt, treedt het VK op 29 maart uit de Unie, maar geldt er wel een overgangsperiode tot 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het VK gelden. Bedrijven en andere organisaties krijgen in die periode de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe, nog vast te stellen regels die gelden na 31 december 2020. In dat geval is er tot en met die datum nog vrij verkeer voor goederen, diensten en personen. Een ‘orderly brexit’ heeft op korte termijn geen nadelige effecten op de Nederlandse bbp-groei. Op lange termijn blijft de schade beperkt tot een lager bbp in het jaar 2030 van naar verwachting maximaal 1 procentpunt.

2. Harde brexit. Hierbij verlaat het VK op 29 maart de Unie, zonder afspraken over het verkeer van goederen, diensten en personen en dus zonder overgangsperiode om tot definitieve afspraken te komen. Dit scenario heeft grote gevolgen voor Nederlandse bedrijven. Het vertrouwen van huishoudens (consumptie) en bedrijven (investeringen) in de economie zal afnemen. Ook daalt de koers van het Britse pond bij deze zogenoemde ‘harde brexit’ verder. Hierdoor worden Nederlandse goederen en diensten voor de Britten duurder en dus onaantrekkelijker, terwijl Britse goederen en diensten op de Nederlandse markt juist beter kunnen concurreren. Dit scenario kost Nederland dit jaar 0,5 procentpunt aan bbp-groei en volgend jaar nog eens 0,25 procentpunt, zo verwacht ABN AMRO. In het jaar 2030 ligt de groei van de Nederlandse economie als gevolg van een wanordelijke brexit 2,5 tot 1,25 procentpunt lager dan zonder brexit. De brexit kan over zo’n wat langere termijn ook innovatiekracht opleveren waardoor het nadelige effect op de bbp-groei binnen de perken blijft.

3. Bremain. Dit scenario ontstaat als de Britse regering de uittreding herroept, of wanneer het VK er ondanks een ordelijke brexit toch niet in slaagt om in de bijbehorende overgangsperiode met de EU tot nieuwe afspraken te komen over het toekomstige verkeer van goederen, diensten en personen. In beide gevallen blijft het VK de EU-regels hanteren. Bij het bremain-scenario zijn er geen effecten op de groei van het Nederlandse bbp.

 

Verzachtende maatregelen harde brexit

Of de soep zo heet wordt gegeten, valt nog te bezien. Los van elkaar hebben ‘Londen’ en ‘Brussel’ de afgelopen weken maatregelen bekendgemaakt die de schok van een wanordelijke brexit moeten verzachten. De Europese Commissie lanceerde een noodplan bestaande uit veertien tijdelijke noodmaatregelen voor onder meer het bankwezen, het vliegverkeer, de transportsector en de douane; bedoeld om ‘harde’ brexit een ‘zachte’ landing te geven. Normaliter spreekt de EU met niet-lidstaten aparte wegvervoersrechten af. Britse vrachtwagens mogen hun ladingen in Nederland tot 31 december 2019 afleveren, zonder dat er wegvervoersrechten zijn afgesproken. Maar zij mogen niet doorrijden naar andere bestemmingen in de EU om nieuwe ladingen op te halen.

Lees ook
Harde no deal Brexit: dit zijn de gevolgen voor logistiek Nederland

 

WTO-invoerheffingen

Bij een no deal hanteert de EU na 29 maart invoerrechten op Britse producten zoals vastgesteld door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en doen de Britten hetzelfde voor EU-producten. Lang niet alle Nederlandse bedrijven krijgen met een heffing te maken, zo verwachten wij. Voor de helft van de tien belangrijkste productgroepen die Nederland naar het VK exporteert, hanteren de Britten momenteel een WTO-heffingstarief van 0%.

 

brexit-abn-amro

Maar dat de belangen die op het spel zijn, is evident. In 2017 werd er voor EUR 3,7 miljard aan vervoersdiensten uitgevoerd richting het VK (uitgezonderd passagiersvervoer); 13,5% van alle vervoersdiensten. Na Duitsland is het VK de belangrijkste bestemming voor Nederlandse goederen. Goederen worden vooral via short sea shipping en het wegvervoer naar het VK geëxporteerd. Ook voor expediteurs is de handel tussen Nederland en het VK van groot belang. Zij verdienden in 2017 afgerond EUR 1 miljard aan de export naar het VK. In 2017 werd voor EUR 1,6 miljard aan vervoersdiensten ingevoerd.

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel