blog

Leren van productintroducties met de Balanced scorecard

Supply chain

Bedrijven zijn over het algemeen slecht in staat om te leren van eerdere productintroducties. Toch ligt hier een belangrijke sleutel voor succes. Eric van Dijk van softwareleverancier Slimstock presenteert hiervoor een hulpmiddel: de balanced scorecard.

Leren van productintroducties met de Balanced scorecard

Wat maakt een introductie van een product succesvol? Wat ging er niet goed en wat leren we daarvan. Hoeveel procent van de productintroducties zijn succesvol en worden we beter?

Een handvat om te leren en innoveren is: de Balanced Scorecard.

 

Balanced Scorecard

Begin jaren negentig werd de Balanced Scorecard geïntroduceerd door Kaplan en Norton. Eerst als instrument om naast financiële ook niet financiële prestatie-indicatoren te rapporteren. Later werd het met name een instrument om visie te vertalen naar actie, en het kan ook heel goed worden gebruikt voor productintroducties.

 

 

Het instrument onderscheidt vier perspectieven: financieel, proces, klant en leren en innoveren.

 

De perspectieven gaan in op bepaalde aandachtsgebieden. Het financiële perspectief wat kost het en wat wordt eraan verdiend? Om te beoordelen of een introductie succesvol is moeten we vooraf criteria vaststellen. Deze criteria staan in bovenstaande assortiment scorecard.

 

Voorbeeld

Naast omzet en marges kan het gaan om: hoeveel klanten heeft de nieuwe introductie opgeleverd (klant perpectief), is alle data beschikbaar in het ERP systeem (proces perspectief) of wat is het % ordercompleetheid. Hieruit volgen dan de leermomenten voor de eigen organisatie en mensen (leren en innoveren perspectief).

 

Een bedrijf moet zelf beoordelen welke criteria voor hem van toepassing zijn.

 

Starten met leren introduceren kan relatief eenvoudig. Volg hiervoor de volgende drie stappen en herhaal deze een keer per kwartaal. Het vergt geen IT-inspanning en leidt tot verbluffende inzichten.

  1. Bepaal een steekproef, bijvoorbeeld 100 introducties per jaar.
  2. Bepaal de criteria die bepalend zijn voor een succesvolle introductie. Gebruik hiervoor alle perspectieven uit de scorecard.
  3. Analyseer een aantal succesvolle en niet succesvolle introducties.

Lessons learned 

Wat maakt een introductie succesvol en waarom valt het soms tegen? Leg vast wat de lessons learned zijn. Kijk vooral naar verbetermogelijkheden in het proces en leg verbeteracties vast. Meet wat het effect is van de acties zodat helder wordt of we hebben geleerd en zelfs beter zijn geworden. Een rapportage ziet er dan eenvoudig uit.

 

Steekproef: 100 boordeelde introducties per jaar

# verkopen

Boven verwachting

10

Prima introductie

25

Niet volgens verwachting

40

Geen succes

25

 

Reageer op dit artikel