artikel

Wat is Vendor Rating?

Supply chain

Wat is Vendor Rating?

Vendor Rating is te omschrijven als het meten en beoordelen van de prestatie(s) van een leverancier op basis van vooraf vastgestelde criteria. De methode omvat het in kaart brengen van de beoordelingscriteria, het formuleren van vragenlijsten, het laten uitvoeren van de meting en het interpreteren van de uitkomsten.

Om het gebruiksvriendelijk te houden vinden veel acties geautomatiseerd plaats. Metingen kunnen snel worden uitgevoerd, de resultaten worden opgeslagen en rapportages kunnen altijd worden opgevraagd. Door periodiek deze metingen uit te voeren, krijgt men op tactisch en strategisch niveau een realistisch beeld van de prestaties van de leverancier.

Vendor Rating geeft goed beeld van geleverde dienstverlening

Door Vendor Rating kunnen prestaties worden opgeslagen en verwerkt, waardoor het management een goed beeld heeft van de geleverde dienstverlening. Gebruikers van de dienstverlening op operationeel niveau worden op deze wijze betrokken bij de besluitvorming. Hierdoor ontstaat een eenduidig beeld binnen de klantorganisatie.

In kaart brengen prestatiecriteria

Het tactisch niveau is de eigenaar van dit proces. De sleutel ligt bij het in kaart brengen van de prestatiecriteria van leveranciers. Deze kunnen per leverancier verschillen. Is vooral de kwaliteit van de geleverde dienstverlening belangrijk of dienen de kosten geminimaliseerd te worden? Is presteren volgens afspraken voldoende of wordt ook waarde gehecht aan relationele aspecten? Deze criteria kunnen objectief (kosten, reactietijden, aantal helpdesk calls) en subjectief zijn (meningen, ervaringen). Dit in kaart brengen van de prestatiecriteria is de eerste en belangrijkste stap. Uit ervaring blijkt dat vooral deze subjectieve factoren van belang zijn. Dit is een direct gevolg van het uitbesteden van dienstverleningsprocessen. Hierdoor worden criteria als flexibiliteit, inlevingsvermogen en gedrag steeds belangrijker. Deze zachte factoren bepalen het beeld van de prestaties van de leverancier. Het zijn ook factoren waarop leveranciers zich gaan onderscheiden.

Wat levert een Vendor Rating op?

Het belangrijkste resultaat van Vendor Rating is een eenduidig beeld van de leveranciersprestaties. Op ieder niveau van vendor management kan over dezelfde informatie worden beschikt en zitten alle partijen op één lijn. Hierdoor worden geen beslissingen genomen op basis van onderbuikgevoelens, maar op basis van harde data. Dit voorkomt situaties zoals weergegeven in het praktijkvoorbeeld. Direct gevolg is dat de ruis tussen business en management wordt weggenomen. Er kunnen goede afspraken worden gemaakt over de aansturing van de leverancier. Hierdoor wordt vendor management beter vormgegeven en leidt tot een hogere bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen.

Vendor Rating levert ook andere resultaten op:

  • Doordat een beter inzicht wordt verkregen in leveranciersprestaties, kunnen mogelijke incidenten en escalaties eerder worden gesignaleerd.
  • Leveranciers worden gedwongen optimaal te presteren. Op termijn resulteert dit in een hogere kwaliteit van het eigen product van de klantorganisatie.
  • Door Vendor Rating periodiek uit te voeren, kunnen negatieve en positieve trends in de prestaties van leveranciers worden herkend. Tevens worden zo benchmarkmogelijkhedengecreëerd.

Vendor management is een belangrijke activiteit binnen klantorganisaties, maar het is moeilijk voor organisaties om prestaties van leveranciers inzichtelijk te krijgen.

Vendor Rating is een methode die deze inzichtelijkheid mogelijk maakt en organisaties in staat stelt vendor management beter uit te voeren. Hierdoor ontstaat op alle niveaus een eenduidig beeld van leveranciersprestaties, waardoor leveranciers beter kunnen worden aangestuurd. Beslissingen op basis van onderbuikgevoelens behoren met Vendor Rating tot het verleden.

Bron: artikel Finance & Control geschreven door Kirkman Company

Op de site vendorlink is eveneens een interessant artikel te vinden over vendor rating.

 

Reageer op dit artikel