artikel

Logistics Community Brabant wil scoren met Trends as A Service

Ketensamenwerking 774

Logistics Community Brabant wil scoren met Trends as A Service

Na een uitgebreid aanlooptraject van twee jaar werd eind april officieel het startsein gegeven voor de Logistics Community Brabant (LCB). Negen vragen aan Leo Kemps (61), de drijvende kracht achter dit kenniscentrum, dat met behulp van Trends as A Service een platform wil bieden aan vooral Brabantse mkb-bedrijven actief in de logistiek.

1. Bestond er een concrete vraag uit de markt?

“In het verleden hebben we te vaak de fout gemaakt dat we aanbod creëerden terwijl de vraag er niet of onvoldoende was vanuit de markt. We hebben in de voorbereiding van dit project een aantal bijeenkomsten gehad met bedrijven om duidelijk te krijgen wat verwacht je van ons en wat moeten we gaan leveren als vier kennisinstellingen (zie ook kader: Initiatiefnemers Logistics Community Brabant, red.). Daaruit kwam naar voren het pluggen van vraag naar resultaat. Concrete vraag hebben we al, want we hebben op jaarbasis binnen de vier kennisinstellingen vier- tot vijfhonderd stagiaires en afstudeerders bij bedrijven die met concrete oplossingen komen voor een probleem.”

2. Hoe ontsluit LCB al die beschikbare kennis?

“Daarvoor hebben we trends as a service bedacht. Dat is een database waar alle stagiaires en afstudeerders zelf hun resultaten en eindrapportages uploaden door middel van het invullen van een format. Dat is een onderdeel van het proces om succesvol het stage- of afstudeerproces middels de eindpresentatie te kunnen afronden. Die database -die de backbone van het LCB vormt- zijn we nu aan het opbouwen. In juni en juli hebben we hiervoor een pilot gedraaid waar 77 studenten op basis van vrijwilligheid aan hebben meegewerkt. Waar we naar toe willen is een database met daarachter een business intelligence tool om verbanden en trends te kunnen detecteren, het geeft een interessant overzicht van de ‘vraag uit het werkveld’ en de door studenten gerealiseerde oplossingen.

'Met een business intelligence tool willen we trends detecteren'

3. Wat biedt deze database concreet?

“De input in deze database bestaat onder andere uit: zit de stagiair of afstudeerder bijvoorbeeld bij een vervoerder of een verlader, welke sector, naar welke thema’s onderzoek wordt gedaan, welke literatuur is gebruikt en welke methoden en technieken zijn toegepast. En heel belangrijk wat is de theoretische besparing. Met het mechanisme trends as service beantwoorden we met de inbreng van ‘fresh brains’ straks de vraag van de mkb’er van help mij met de dag dagelijkse problemen tot en met de multinational die op wetenschappelijk niveau meer wil weten van blockchain.”

Initiatiefnemers Logistics Community Brabant
Leo Kemps (61) is sinds 1 april als directeur gedetacheerd bij de Logistics Community Brabant (LCB). Daarvoor was Kemps directeur van de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit aan de Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV). Het LCB – dat gevestigd is op de campus van Breda University – is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en Breda University of Applied Sciences. Ook TKI-Dinalog is betrokken bij LCB evenals REWIN, Midpoint Brabant, BOM, Brainport Eindhoven en Vijfsterren Logistiek. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda steunen het initiatief. Zij investeren zes miljoen euro in het kenniscentrum. De kennisinstellingen leggen 2,4 miljoen euro aan zogenaamde ‘in-kind bijdragen’ in.

4. Wat kwam er uit die pilot?

“Van alle eindverslagen kwamen besparingen naar voren variërend in een bandbreedte 12.000 euro en anderhalf miljoen euro. We zijn nu met alle vier de instellingen bezig om in januari online alle data realtime beschikbaar te stellen inclusief een analyse tool waarmee bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen zijn terug te halen in bijvoorbeeld zorglogistiek of warehousing. We hebben straks de beschikking over een intelligente software tool die we kunnen voeden vanuit de partners van LCB en de vraag die we nu al hebben op basis van wat de stagiaires en afstudeerders produceren. Dit mechanisme moet uiteindelijk leiden tot waardevolle tools, meetings, methodes en – wat vooral belangrijk is voor de universiteiten – de impact van de onderzoeken kan beter gemeten worden; want de maatschappelijke waarde moet aangetoond worden. Wat we hiermee eigenlijk nastreven, is het afscheid nemen van al die afstudeeronderzoeken die in onderin een bureaulade eindigen.”

'De impact van wetenschappelijk onderzoeken kan beter gemeten worden'

5. Wat zijn de belangrijkste thema’s binnen LCB?

“Dat zijn op dit moment: Leefbare steden, netwerk complexity, smart industry, multimodaal transport, zorg- en evenementenlogistiek. Daar gaan we ons overigens niet uitsluitend mee bezig houden want dat zou alleen maar beperkend kunnen zijn voor het ontwikkelen van nieuwe innovaties in de komende acht jaar.”

6. Welk thema pakken jullie als eerste beet?

“We zijn bezig met de leefbare stad onder leiding van Ruud Weijmans, die ook van meet af aan nauw betrokken is geweest bij LCB. We richten ons binnen dit project zowel op personen – en vrachtvervoer. We zitten nog in de projectinitiatie en op thema niveau doorontwikkelen naar duurzame communities om de steden te ondersteunen op last mile en stedelijke distributieactiviteiten. De Brabantse steden hebben allemaal dezelfde problemen die onder zijn te brengen onder één noemer. Vanuit die community willen we samen met bedrijven waarde gaan leveren aan al die steden door het bieden van tal van oplossingen. Vooral ook omdat de logistieke kennis aan de kant van de steden niet erg groot is.”

'Er moesten vooraf heel wat muurtjes geslecht worden'

7. Niet lastig om iedereen op één lijn te krijgen?

“Aan dit project is een voorbereidingstijd van twee jaar aan vooraf gegaan want zie maar eens een grote groep hoogleraren op één lijn te krijgen. Er moesten dus heel wat muurtjes geslecht worden waarin we praktisch wekelijks bij elkaar hebben gezeten om uiteindelijk aan de buitenwereld iets te bieden wat tot de verbeelding spreekt. We kunnen binnen deze community veel meer toegevoegde waarde bieden dan wij allemaal afzonderlijk. Daarom is ook van meet af aan Albert Veenstra van Dinalog nauw bij betrokken bij de initiatie en verdere ontwikkeling van LCB. We beconcurreren elkaar niet maar versterken elkaar juist omdat wij bijvoorbeeld wat makkelijker bij mkb-bedrijven binnen kunnen komen.”

8. Zijn er in Brabant niet te veel logistieke platforms?

“Klopt en het is allemaal behoorlijk versnipperd . We hopen in de toekomst dat door een organisch proces het besef ontstaat bij al die entiteiten dat dingen beter gezamenlijk kunnen worden gedaan of worden aangetakt bij andere initiatieven. Aan de andere kant is dit ook wel weer de kracht van Brabant.”

'Thema’s en problemen waar we mee bezig zijn, spelen niet alleen in Brabant'

9. Wat is de ambitie van LCB uiteindelijk?

“Dat we over vijf jaar kunnen zeggen in Brabant doen we dat zo, maar dat lukt alleen door gemeenschappelijkheid te betrachten. Eerste doel is dat we binnen een jaar met toegevoegde waarde komen en dat bedrijven op termijn ook bereid zijn om een kleine fee te betalen voor hun lidmaatschap bij LCB. Helemaal mooi zou zijn als er vanuit dit initiatief er nog een aantal volgen in de rest van Nederland want de thema’s en problemen waar we nu mee bezig zijn, spelen niet alleen in Brabant.”

Reageer op dit artikel