Is Nederland nog altijd distributieland?

Volgens de laatste cijfers van Nederland Distributieland (NDL) is 4,4 procent van het bruto nationaal product (BNP) toe te wijzen aan de toegevoegde waarde van logistieke activiteiten. Alle logistieke uitgaven bij elkaar geteld geeft Nederland bijna twee maal zoveel uit ten opzichte van het BNP als het Europese gemiddelde. Gemeten in aantal banen is de logistiek verantwoordelijk voor 8,7 procent van de totale werkgelegenheid. Daarin neemt de sector transport en distributie rond de 350.000 arbeidsplaatsen voor zijn rekening.