Summit Ketenregie: 'Data delen alleen is niet de oplossing'

Ketensamenwerking in de logistiek blijft een moeizaam verhaal. Iedereen ziet de meerwaarde, maar toch komen de initiatieven maar moeizaam van de grond, zo bleek ook tijdens de afgelopen Summit Ketenregie. Toch bestaat er optimisme omdat de overheid steeds meer data wil delen en in bestaande ketensamenwerking-initiatieven zit dankzij de toepassing van vooruitstrevende technologie veel potentie, mits er wordt opgeschaald.