Zero Emissie Stadslogistiek: van ambitie naar uitrol in 2016

Steeds meer partijen onderstrepen het belang van schone stadsdistributie, zo bewees 2015. Een mooie basis voor versnelde uitrol van elektrisch vervoer in 2016, zo stelt Susanne Balm in deze blog, ze is projectleider E-mobility & City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam.
Susanne Balm