nieuws

‘Bestaand logistiek vastgoed voldoet niet aan gebruikersvraag’

Warehousing

‘Bestaand logistiek vastgoed voldoet niet aan gebruikersvraag’

De forse opname van logistiek vastgoed in Nederland in 2015 zorgt er voor dat het resterende aanbod niet voldoet aan de huidige gebruikersvraag. Het beschikbare aanbod van logistiek vastgoed is gedaald met 23 procent. Slechts vier procent daarvan is boven de 30.000 vierkante meter, terwijl internationale partijen juist vragen naar dit type omvangrijke distributiecentra.

“Dit maakt de vraag dan ook legitiem in hoeverre Nederland de kwaliteitsvraag naar grootschalig logistiek vastgoed van internationale partijen met het huidige aanbod kan bedienen”, stelt makelaars- en consultants organisatie Dynamis vast in de vandaag verschenen rapport Sprekende Cijfers Marktscan Logistiek 2016’.  Opmerkelijk is dat de conclusie overeenkomt met de Marktscan van vorig jaar, waar eveneens werd vastgesteld dat het aanbod van logistiek vastgoed verouderd is en vaak te klein.

Aanbod is ingezakt

Mede door de stevige opnamestijging is het aanbod van logistiek vastgoed gedaald naar 1.590.000 vierkante meter. Gevolg  hiervan is dat in totaal 132 logistieke objecten nu in de verhuur of verkoop staan en waarvan dus een heel beperkt deel een oppervlakte heeft groter dan 30.000 vierkante meter.

Forse groei nieuwbouw

Afgelopen jaar kende het opnamecijfer volgens het Dynamis-rapport een stevig nieuwbouwaandeel. In totaal kwam bijna 40 procent van het opnamevolume tot stand door nieuwbouwtransacties. Kwalitatief is sprake van een zekere schaarste van grootschalige logistiek vastgoed dat voldoet aan de hoogwaardige (technologische) logistieke vereisten. Om op lange termijn te kunnen voorzien in de behoefte van (internationale) partijen is het volgens de opstellers van het rapport noodzaak om voldoende uitbreidingsmogelijkheden te blijven creëren, dan wel middels nieuwbouw van distributiecentra, dan wel middels herontwikkeling van bestaande locaties.

Betere regionale afstemming

Ook wordt een oproep gedaan op een betere regionale afstemming waarbij de vraag moet worden gesteld of een uitbreidingsbehoefte daadwerkelijk noodzakelijk is. “Het meest belangrijke is dat infrastructurele investeringen effectief kunnen worden ingezet om Nederland als geheel een betere concurrentiepositie te bezorgen, waardoor ons land als vestigingsplaats voor meer (internationale) partijen aantrekkelijk wordt”, is het advies van de makelaars van Dynamis in de marktscan.

Groei opname in vier logistieke hotspots

In de marktscan stelt de op twee na grootste makelaarsorganisatie van ons land verder vast dat in 2015, in de 25 relevante logistieke hotspotregio’s, een recordhoeveelheid van in totaal 1,1 miljoen vierkante meter logistiek vastgoed is opgenomen. Dit betekent een stevige stijging van het opnamevolume ten opzichte van voorgaande jaren. Zo ligt het opnamevolume nu 51 procent hoger dan in 2014. Het opnamevolume van logistiek vastgoed heeft zich het afgelopen jaar sterk geconcentreerd in vier steden: Tilburg, Venlo, Rotterdam en Eindhoven. Een ander makelaar, CBRE, trok eenzelfde conclusie in een begin februari verschenen rapport over de logistiek vastgoedmarkt in 2015.

Online beïnvloedt vraag logistiek vastgoed

De stijgende consumentenbestedingen in binnen- en buitenland, gecombineerd met de verschuiving van bestedingen in fysieke winkels naar een groter aandeel verkopen online, hebben een belangrijke invloed op de huidige vraag naar (e-commerce gericht) logistiek vastgoed, is de conclusie van de Marktscan. Ook de verwachtingen omtrent het relevante handelsvolume zullen zijn weerslag hebben op die bedrijven die reeds de maximale capaciteit benutten.

Reageer op dit artikel