nieuws

Ontdoe robots en drones van onnodige magie

Warehousing

Ontdoe robots en drones van onnodige magie

In de discussie rond het gebruik van robots – ook in magazijnen – is het belangrijk om sciencefiction en realiteit uit elkaar te houden. ‘We zouden er goed aan doen om de publieke angst niet
onnodig groter te maken door zo min mogelijk magie in het woord robot te stoppen.’ Aldus een gisteren verschenen rapport.

‘De robot de baas’ heet de jongste verkenning van de WRR (Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid). Samengevat luidt de conclusie, dat complementariteit van mensen en machine centraal moet staan om mensen samen met robots beter te laten werken. Het rapport ontzenuwt ook maar direct een hardnekkig gerucht: de robot gaat in de komende decennia niet de helft van alle banen laten verdwijnen.

Samen productiever

Met die geruststelling is meteen een akelige angel uit de discussie over robotisering. Niettemin vindt de WRR wel dat er een ‘robotagenda’ moet komen met als belangrijkste uitdaging om mensen samen met robots productiever te maken.
Het rapport beschrijft in helder proza hoe de ontwikkeling van robots en drones is geweest. Daarbij willen de opstellers zoveel mogelijk de mythische aspecten wegnemen. “De beste remedie is dat zoveel mogelijk mensen straks begrijpen hoe het echt zit en hoe deze apparaten van binnen werken. Het helpt als iedereen basiskennis krijgt van programmeren en het is ook nuttig om toegepast onderzoek naar lerende systemen te blijven stimuleren.”
Als voorbeeld daarvan noemt het rapport de Kiva robots van Amazon, die door goedkope motoren niet goed rechtdoor reden. Elke robot had weer een andere afwijking door variaties in wrijving en motorkracht. Een lerend algoritme op elke robot wordt kortstondig getraind om de afwijking te corrigeren, totdat de robot ondanks de goedkope onderdelen mooi rechtdoor rijdt.

Succesformules wereldwijd verkopen

Het rapport trekt een paar interessante conclusies. Voor mobiele robots is het van belang te beseffen, dat voor elke nichetoepassing een optimale robot ontwikkeld zal worden, vooralsnog vrijwel altijd via een nieuw, gefocust startup-bedrijfje. Elke succesformule kan direct wereldwijd verkocht worden en vormt een disruptie binnen de niche. Willen we veel van deze leveranciers huisvesten, dan moet de nadruk liggen op het bijeenbrengen van technostarters, durfkapitaal en robotica-onderzoek. Daarnaast kunnen we veel verwachten in landen die als eerste uitgebreid experimenteren met autonome robots die taken in het publieke domein uitvoeren, om op die manier praktische oplossingen te vinden voor de technische en juridische uitdagingen voor ‘loslopende’ robots.

Datavergaring uit de lucht

Voor drones moet de aandacht vooral gericht worden op de diensten, die hiermee verleend kunnen worden, veelal datavergaring vanuit de lucht. Ook hierbij kunnen formules vrij gemakkelijk wereldwijd worden uitgerold en zijn de kansen het grootst voor bedrijven met een sterke thuismarkt. Op dit moment is overal ter wereld de grootste onzekere factor de onduidelijkheid in regelgeving voor vliegen met drones. Het land dat hier snel goede en vooral weinig veranderlijke regelgeving voor introduceert, kan naar verwachting sterke concurrenten voortbrengen.
De publicatie De robot de baas is als pfd te downloaden
Lees ook: Asscher voorspelt snelle robotisering

Reageer op dit artikel