nieuws

Minder kosten bij integratie orderpick- en retourprocessen

Warehousing

Online retailers besparen gemiddeld zestien procent op hun kosten als ze het orderverzamelproces integreren in het retourproces. In magazijnen waar 40 procent van de verzonden producten retour komt, zijn besparingen mogelijk die zelfs kunnen oplopen tot meer dan 20 procent, blijkt uit onderzoek van Susanne Wruck (30), die vandaag aan de VU Amsterdam promoveert op dit onderwerp.

Minder kosten bij integratie orderpick- en retourprocessen

Het onderzoek van Susanne Wruck is gerelateerd aan het door Dinalog gefinancierde onderzoeksproject ‘Cross Chain Order Fulfilment Coordination for Internet Sales’. Veel online retailers hanteren volgens de promovendus een tolerant retourbeleid, met als gevolg dat – afhankelijk van de productgroep – tot wel 75 procent van de verkochte producten wordt teruggestuurd.

Integreer beide orderpickprocessen

Al deze producten moeten niet alleen worden uitgepakt, gecontroleerd en soms gerepareerd, maar ook weer op voorraad worden gelegd. Dat betekent dat een medewerker met een orderpickkar vol producten het magazijn inloopt om ze terug op de picklocaties te leggen, terwijl even later een orderpicker met een lege kar vrijwel exact dezelfde route aflegt. Susanne Wruck geeft in haar proefschrift aan wat de mogelijkheden zijn om beide processen te integreren.

Samenstellen optimale batch

Wruck maakt in haar proefschrift allereerst onderscheid tussen het samenstellen van optimale batches en het berekenen van de kortste looproutes. Het samenstellen van een batch betekent dat meerdere orders of retouren worden samengevoegd tot één grote opdracht die aan een enkele medewerker wordt toegewezen. De grootte van de batch wordt daarbij beperkt door het maximum aantal producten dat een medewerker op zijn kar tijdens zijn ronde door het magazijn kan meenemen.

Methode toegepast in bibliotheek

Als het verzamelen van orders en het terugleggen van retouren worden gecombineerd dan kunnen volgens Wruck batches worden samengesteld die veel groter zijn dan het aantal producten dat op een kar past. Met andere woorden: medewerkers starten hun route door het warehouse met een kar vol producten die terug op voorraad moeten worden gelegd en eindigen met eentje vol producten die door klanten zijn besteld. Wruck: “Deze methode heb ik toegepast in het magazijn van een bibliotheek, een situatie met als bijzonderheid dat alle producten weer retour komen. In dit specifieke geval blijkt het mogelijk om maar liefst 41 procent op de kosten van het verwerken van retouren en verzamelen van orders te besparen.”

Genetisch algoritme voor optimale route

De promovendus toont in haar proefschrift getiteld: ‘Warehouse Operations Revisited – Novel Challenges and Methods’ ook aan hoe op basis van een batch met zowel orders als retouren de kortst mogelijke looproute door het magazijn mogelijk is. Daarvoor is een genetisch algoritme ontwikkeld, dat het mogelijk maakt om in zo’n kort mogelijke tijd de optimale route voor grote batches te berekenen.

Minder loopafstand bij verdelen retouren over meerdere batches

Tevens laat ze zien hoe orders en retouren zo efficiënt mogelijk tot batches kunnen worden gecombineerd. “Omdat het aantal orders doorgaans veel groter is dan het aantal retouren, is het niet nodig om in alle batches retouren op te nemen. Als we de retouren niettemin over meerdere batches verdelen, neemt de loopafstand maar minimaal toe. Misschien verdient die laatste optie in de praktijk daarom toch de voorkeur, omdat medewerkers dan meer flexibiliteit hebben bij het sorteren van producten op hun kar. Zolang we maar geen batches meer met alleen retouren samenstellen”, aldus Wruck.

Besparingen mogelijk dankzij iteratieve lokale zoekmethode

Omdat de samenstelling van een batch direct van invloed is op de loopafstand, heeft de promovendus eveneens onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het samenstellen van batches en berekenen van looproutes te combineren. In situaties waarin dat mogelijk is, zijn nog verdere besparingen mogelijk. Daarvoor is een oplossing ontwikkeld die is gebaseerd op een zogeheten iteratieve (herhalend, red.) lokale zoekmethode en verscheidene neighbourhood structuren.

Kostenbesparing kan oplopen tot 21 procent

Deze oplossing is vervolgens getoetst met behulp van een dataset uit de praktijk. Voor die specifieke situatie blijkt dat gemiddeld 15,6 procent op de kosten van het terugleggen van retouren en verzamelen van orders kan worden bespaard. Op basis van die data concludeert Wruck in haar proefschrift dat bij een retourpercentage van 25 procent de kostenbesparing 16 procent bedraagt, maar dat bij een retourpercentage van 43 procent de kostenbesparing op loopt tot maar liefst 21 procent.

Retouren volledig elimineren

“In magazijnen met een retourpercentage van 10 procent kunnen vrijwel alle kosten voor het terugleggen van retouren volledig worden geëlimineerd. Als het aantal retouren naar verhouding toeneemt, moeten medewerkers eerder een omweg maken om een product weer op de juiste locatie te leggen”, stelt Wruck.

Promotie

Susanne Wruck promoveert vandaag tijdens een openbare zitting in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam met haar proefschrift ‘Warehouse Operations Revisited – Novel Challenges and Methods’. Promotoren van het proefschrift zijn: Prof. dr. Iris Vis (Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. Jaap Boter (Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam).

Reageer op dit artikel