nieuws

Directe verbinding naar grensregio

Warehousing

Bedrijventerreinzone Roerstreek ligt aan de oostzijde van Roermond. Het bestaat uit de bedrijventerreinen Roerstreek Noord, Roerstreek Zuid en Oosttangent.

Directe verbinding naar grensregio

Dit gebied is direct gelegen aan de N293 (Oosttangent) en de N570 (Keulsebaan), een directe verbinding tussen bedrijvenzone Roerstreek en de A73. Hierdoor sluiten de bedrijventerreinen prima aan op het (internationale) snelwegennet Venlo-Roermond-A2 en de directe verbinding naar de Duitse grensregio en het achtergelegen Ruhrgebied (N280 en BAB 52 richting Mönchengladbach).

Bouwrijpe kavels te koop

Roerstreek Noord werd voor het eerst in gebruikgenomen in de jaren ’60 en is enkele jaren later uitgebreid met Roerstreek Zuid. Ongeveer vijf jaar geleden werd gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase van  Oosttangent. Roerstreek Noord en Zuid zijn inmiddels vrijwel geheel ingevuld (op Zuid zijn nog twee kavels van ongeveer 2200 m2 en 3800 m2 te koop), op Oosttangent is echter nog volop ruimte beschikbaar voor (logistieke) bedrijvigheid. In fase 1 worden hier momenteel bouwrijpe kavels te koop aangeboden voor in totaal ongeveer 3 hectare. Uitbreidingsfase 2 voorziet in kleinere bedrijfskavels terwijl uitbreidingsfase 3 (3,2 hectare) en herontwikkelingslocatie Chemson (3,5 hectare) ruimte bieden voor grootschalige (logistieke) ontwikkelingen. Deze gebieden worden op klantvraag bouwrijp gemaakt.

flexibele verkaveling

Oosttangent is bestemd voor bedrijven die logistieke, industriële- of ambachtelijke activiteiten uitvoeren en groothandels, detailhandels in de autobranche en volumineuze detailhandel. Zij moeten voldoen aan vastgelegde bestemmingsplanvoorschriften, zoals een maximale milieucategorie van 3.1, een maximaal bebouwingspercentage van 75 procent en een maximale bouwhoogte van 12 meter. Parkeren, laden en lossen vindt op eigen terrein plaats. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) is grondeigenaar en hanteert een flexibel verkavelingregiem, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de ondernemer.

Subsidies op het gebied van arbeidsmarktbeleid

OML werkt nauw samen met Provincie en gemeenten, op zowel bestuurlijk- als ambtelijk niveau. OML begeleidt ondernemers die dat wensen in het vergunningentraject met de gemeente. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidies op het gebied van provinciaal- en lokaal arbeidsmarktbeleid (nieuwe werkgelegenheid). De voortgang gedurende het proces wordt nauwlettend gevolgd en indien nodig worden knelpunten in onderling overleg opgelost.

Infrastructuur

Wegen: N293, N570, A73,N280, BAB52

Spoor: geen aansluiting op het spoor

Water: In de nabijheid de havens van Roermond en Born

Belangrijkste gebruikers

Rockwool, Sekisui S-lec en Alveo, APT Kurvers en Euramax Coated Products, van de Wal Transport, UPS, Aldi, Transcargo, Faurecia

Projectontwikkelaar

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg te Roermond

Meer informatie:

www.oml.nl

info@oml.nl
0475-426242

 

“Beveiliging wordt sterk verbeterd”

Transcargo is een logistieke dienstverlener die zich bezighoudt met (internationale) expeditie, warehousing en het uitvoeren van toegevoegde waardeactiviteiten voor een groot aantal verschillende klanten. Het bedrijf heeft 16 medewerkers in dienst. Manager Sales & Operations Wim Ramaekers vertelt dat Transcargo in 1989 op Roerstreek Noord startte, steeds groter werd en in 2005 een nieuwe vestiging betrok, nu echter op Roerstreek Zuid: “Op de oude locatie waren we uit ons jasje gegroeid en konden we niet verder uitbreiden. Daarom verhuisden we naar Roerstreek Zuid Deze locatie is goed ontsloten, vooral sinds 2008 toen het zuidelijke gedeelte van de A73 werd geopend en de bereikbaarheid sterk is verbeterd.” Ramaekers vindt Roerstreek Zuid een goede locatie maar constateert wel een belangrijk knelpunt: “Dat is het gebrek aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Chauffeurs die hier komen laden en lossen kunnen hun voertuig bijna nergens kwijt, vooral niet als ze ’s avonds of ’s nachts arriveren als de bedrijven gesloten zijn. Daar zou extra ruimte voor gecreëerd moeten worden. Voor de rest bevalt het ons hier prima en vinden wij het bijvoorbeeld een goede zaak dat het terrein binnenkort wordt voorzien van camera’s die alle bewegingen registreren. Hierdoor wordt de beveiliging sterk verbeterd.”

Reageer op dit artikel