nieuws

Budget voor arbeidsveiligheid loopt terug

Warehousing

Budget voor arbeidsveiligheid loopt terug

Als het gaat om arbeidsveiligheid in magazijnen zijn bedrijven zich zeer bewust van het belang om wat te doen, maar het budget om te investeren loopt terug. Sterker nog: bijna driekwart denkt dat investeringen zich niet terug verdienen.

Verladersorganisatie EVO onderzoekt iedere twee jaar het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer bij 200 bedrijven. Het gaat om magazijnveiligheid of veilig intern transport, zoals vervoer met heftrucks.

Terugloop in zowel opleidingen als hulpmiddelen

Van de ondervraagden zegt een grote meerderheid (72 procent), dat investeringen in veiligheid zich niet direct terugverdienen. In vergelijking met het vorige onderzoek geeft nu nog 48 procent (was 56 procent) van de bedrijven aan een apart budget te hebben voor verbetering van de arbeidsveiligheid.

In een reactie zegt Daniëlle Gevers Deynoot-de Booij van EVO, dat de doelgroep bij investeren eerder een keuze zal maken voor opleiden, dan voor het aanschaffen van veiligheidsbevorderende hulpmiddelen. “Maar ook aan de opleidingenkant zie je een teruggang in aantal deelnemers. Dat is helaas de trend op dit moment.”

Veiligheid gaat niet ten koste van efficiency

Een ander deel van de onderzoekspopulatie voegt wel de daad bij het woord. Bij 32 procent van de respondenten heeft naar eigen zeggen het investeren in veiligheid (zoals specifieke trainingen) wel geleid tot meer efficiency en minder schade. Dit leverde grote besparingen op, zegt het onderzoek.

“De onderzoeksresultaten over wel of niet terugverdienden klinken tegenstrijdig”, aldus Gevers Deynoot-de Booij. “Ik denk dat op korte termijn de effecten niet zo goed zichtbaar zijn, maar op lange termijn wel. Veiligheid gaat niet ten koste van efficiency zegt inmiddels 65 procent.”

Doorgaan met veiligheidscampagnes

Het bewustzijn onder de bedrijven met magazijnen rond veiligheid is onverminderd hoog. Toch vindt Gevers Deynoot-de Booij niet, dat daarmee het voeren van bewustwordingsprogramma’s overbodig is geworden. “Zeker niet, we moeten dat blijven continueren. Juist daarmee dringen we het aantal ongevallen terug. Bovendien is er veel doorstroom van mensen in het magazijn.”

Achtergrond is vooral de angst voor letselschade en schade aan goederen. Ongevallen met heftrucks worden in 84 procent van de situaties geregistreerd. Verder speelt ook imagoschade  en de verstoring van het logistieke proces een belangrijke rol.

Geen voorstander van verplichtingen

Daarentegen is het voldoen aan wettelijke verplichtingen steeds minder een issue (van 72 naar 59 procent). Het aantal bedrijven dat zegt aan de wettelijke verplichtingen te voldoen is opvallend snel gegroeid in twee jaar tijd (van 37 naar 62 procent). Gevers Deynoot-de Booij “Bedrijven zijn inmiddels niet meer bezig met het voldoen aan regels en bepalingen. Ze zijn zich bewust van de risico’s op bijvoorbeeld letselschade en de gevolgen daarvan. Meer regels helpt niet. Dat is genoegzaam gebleken. Wij zijn daar als EVO geen voorstander van.”

 

Lees ook: Philips jaar lang kampioen veiligheid

Reageer op dit artikel