nieuws

Opslag gevaarlijk stoffen nog altijd onder de maat

Warehousing

Bij ongeveer 121 bedrijven waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen, is de brandveiligheid nog altijd niet op orde, blijkt uit een gisteren verschenen rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De bedrijven, die verpakte gevaarlijke stoffen opslaan groter dan 10 ton, staan sinds 2010 onder extra toezicht van de ILT.

Opslag gevaarlijk stoffen nog altijd onder de maat

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu en Infrastructuur stuurde gisteren een rapport van de ILT over de risicovolle bedrijven naar de Tweede Kamer. GroenLinks noemt in een eerste reactie de uitkomsten van het rapport onacceptabel.

Lokale overheden treden onvoldoende op

Volgens GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren wordt er door provincies en gemeenten, verantwoordelijk voor het opleggen van eventuele sancties, niet voldoende opgetreden. Bedrijven gooien er met de pet naar en bij de lokale overheden zit er blijkbaar niet genoeg druk op om iets te doen, zegt Van Tongeren tegen het AD. “De bedrijven blijven gewoon open”, constateert ze.

Verscherpt toezicht

In 2010 stelde de inspectie na onderzoek in totaal 151 risicovolle bedrijven, onder verscherpt toezicht omdat bij controles was gebleken dat ze de regels op het gebied van brandveiligheid niet voldoende naleefden. Het betreft bedrijven die moeten voldoen aan het zogenaamde beschermingsniveau 1, het hoogste beschermingsniveau. Om hieraan te voldoen kunnen bedrijven gebruik maken van een automatische brandbeveiligingsinstallatie of van bedrijfsbrandweer.

121 PGS 15 bedrijven onvoldoende beveiligd

De voorschriften voor risicovolle bedrijven zijn opgenomen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen nummer 15 (PGS 15). Uit onderzoek bij deze ‘PGS15-bedrijven’ blijkt volgens het rapport van ILT dat de brandbeveiligingsinstallaties of bedrijfsbrandweer in 2012 bij nog altijd 121 bedrijven niet meer aan de eisen voldeden. Van dit aantal maken zijn er 58 die Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen) plichtig zijn.

Brzo-bedrijven nemen niet hun verantwoordelijkheid

De inspectie stelt in het gisteren verschenen rapport dat er sinds de onder extra toezichtstelling in 2011 bij deze bedrijven niet veel is verbeterd. De ILT stelt ook dat: “Met name van Brzo-bedrijven mag verwacht worden dat ze hun eigen verantwoordelijkheid serieus nemen en de maatregelen treffen die nodig zijn om risico’s te beheersen. Die verantwoordelijkheid wordt in deze gevallen niet genomen.”

Het ILT constateert wel als lichtpuntje dat het aantal bedrijven dat de brandveiligheid op orde heeft tussen 2010 en 2012 is toegenomen van 42 tot 64 procent het afgelopen jaar.

Brand Chemie-Pack

In 2011 brak er een grote brand uit bij chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk waarbij onder meer de grond ernstig vervuild raakte. De Onderzoeksraad constateerde achteraf dat het bedrijf de regels niet naleefde en dat de overheid zich te coulant had opgesteld bij het toezicht.

Handhaving van vergunningen is lastig

Staatssecretaris Mansveld (PvdA) belooft in een begeleidende brief bij het ILT-rapport dat zij ook dit jaar de bedrijven in de gaten zal blijven houden en de directeuren van de concerns op het onderwerp aan te spreken. De handhaving en het aanpassen van vergunningen blijkt desondanks lastig, schrijft de ILT in het rapport.

GroenLinks-kamerlid Van Tongeren gaat vandaag een debat aanvragen in de Tweede Kamer over het onderwerp.

Lees ook:


Duidelijkheid over tijdelijke opslag gevaarlijke stoffenVaak gebreken bij transport gevaarlijke stoffen

Reageer op dit artikel