nieuws

Defensie schorst commandant logistiek centrum

Warehousing

De commandant van het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC) in Heerenveen is geschorst vanwege integriteitsschendingen. Er is aangifte gedaan van valsheid in geschrifte met declaraties. Een aantal medewerkers zou financieel voordeel hebben gehad bij de aanschaf van dienstvoertuigen.

Defensie schorst commandant logistiek centrum

Bij het MGLC was sprake van een sociaal onveilige werkomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

Het MGLC is een logistieke organisatie die Defensie ondersteunt, onder meer bij de aanschaf en de distributie van geneesmiddelen. Begin vorig jaar kwamen meldingen binnen van vermoedelijke integriteitsschendingen. Onderzoek wees uit dat bij de organisatie in Heerenveen onregelmatigheden plaatsvonden bij de inhuur van personeel en de aanschaf van materiaal.

Valsheid in geschrifte met declaraties
Wat er precies is gebeurd wordt niet duidelijk uit de brief die demissionair minister van Defensie Hans Hillen (CDA) naar de Kamer heeft gestuurd. Wel laat hij weten dat bij de marechaussee aangifte is gedaan van onder meer valsheid in geschrifte met declaraties.

Voor meldingen van integriteitsschendingen van twee andere defensiemedewerkers werd geen bewijs gevonden. Een van hen zou financieel voordeel hebben gehad bij de aanschaf van dienstvoertuigen door Defensie, maar dat was niet het geval.

Te lang dezelfde functie
Een andere medewerker zou zich hebben laten fêteren door de leveranciers van de voertuigen. Ook dit kon niet worden bewezen. Omdat de man wel al te lang dezelfde functie had bleek hij ‘intensieve contacten met de leveranciers’ te onderhouden. “Deze contacten passen niet bij zijn functie en zijn vanuit het oogpunt van integriteit onwenselijk”, stelt Hillen. Voor hem wordt een nieuwe functie gezocht.

 

Lees ook

“We hoeven niet alles zelf te doen bij Defensie”(Nieuws, 31 jan 2012)

Trainingsmissie helpt logistiek in Afghanistan(Nieuws, 12 mrt 2012)

Reageer op dit artikel