nieuws

Twijfels over veiligheid GDC-Noord

Warehousing

GroenLinks denkt dat er teveel risico’s kleven aan het bestemmingsplan voor het Goederen Distributie Centrum in Acht. De partij stemde daarom tegen het gewijzigde bestemmingsplan. Onbeperkte opslag van gevaarlijke goederen is de partij een doorn in het oog.

Twijfels over veiligheid GDC-Noord
Veiligheid GDC-Noord ligt onder vuur

Aanvullende informatie en maatregelen waren voor GroenLinks een voorwaarde om in te kunnen stemmen. Helaas werden de motie en het amendement dat dit zou moeten regelen niet aangenomen, waardoor de GroenLinks-fractie tegen het bestemmingsplan stemde, meldt de website Eindhoven.Dichtbij.nl

 

Twijfels

De partij vindt het erg jammer om tegen een plan te stemmen dat in principe een verbetering is van de huidige situatie. Voor de langere termijn twijfelt de partij hier echter over. Veel mocht het overigens niet baten. Een meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met een aanpassing van het bestemmingsplan GDC-Noord in Acht. De moties en amendementen die naar de lange termijn keken, werden weggestemd.

 

Verhoogd risico 

In 2009 is er een voorstel gepresenteerd waarin was opgenomen dat er in Acht uitbreiding en vestiging mogelijk is van bedrijven met een verhoogd risico, zoals de opslag van gevaarlijke stoffen. Hiertegenover staan dan wel strengere veiligheidseisen. In een nogal technische toelichting werd het GroenLinks duidelijk dat de maatregelen in het bestemmingsplan de veiligheid zouden kunnen vergroten. Bepaalde risicocirkels van bedrijven mogen elkaar niet overlappen, zodat er geen domino-effect op kan treden. Ten opzichte van de huidige situatie op het GDC-terrein is dat een hele verbetering. Toch was het plan niet goed genoeg voor GroenLinks.

 

Geen onbeperkte opslag van gevaargoed

De partij haalt een aantal redenen aan. GroenLinks valt over de grootte van de risicocontour. Deze moet binnen de perceelsgrens blijven. Een bedrijf mag bijna een onbeperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen opslaan, als maar wel voldoende maatregelen worden genomen waardoor de risicocontour klein genoeg blijft. In theorie is het dan veilig, in de praktijk is een grotere hoeveelheid gevaarlijke stoffen een groter risico, is de mening van GroenLinks.

 

Ingeklemd tussen spoor en A2

De locatie zelf heeft volgens GroenLinks, naast de risicovolle bedrijven, ook een aantal risicofactoren. Zo ligt het gebied ingeklemd tussen de A2 en het spoor en ligt het vlakbij de aanvliegroute van Eindhoven Airport. Dit levert een stapeling van risico’s op, die niet duidelijk zijn gemaakt. GroenLinks steunde daarom een motie van de SP om deze stapeling in kaart te brengen, om duidelijk te maken hoe deze zich naar verwachting zullen gaan ontwikkelen en welke maatregelen er nodig zijn om die risico’s verder te beheersen met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

 

Toekomst meenemen

In en nabij het gebied liggen al enkele plannen richting toekomst: zoals een nieuw station in Acht. Ook zijn er plannen voor een rangeerterrein en voor een extra afslag van de A2. Binnen het voorgestelde bestemmingsplan zouden bedrijven zich zo kunnen gaan vestigen, dat die ontwikkelingen in de toekomst erg moeilijk gaan worden. Zo zou een station en het vervoer van heel veel mensen bijna niet meer mogelijk zijn als er een gevaarlijk bedrijf in de buurt zit. GroenLinks vreest dat de gemeente zichzelf hiermee in de toekomst in de vingers zal snijden omdat er dan in een later stadium extra maatregelen genomen moeten worden om de ontwikkelingen mogelijk te maken.

 

Reageer op dit artikel