nieuws

Branchevereniging DMH wil betere informatievoorziening

Warehousing

De logistieke markt verandert en er worden steeds meer eisen gesteld aan opslagsystemen. Daarom pleit branchevereniging Dutch Material Handling (DMH) voor meer samenwerking en een betere informatievoorziening. Dit najaar houdt de vereniging zijn eerste seminar.

Branchevereniging DMH wil betere informatievoorziening
DMH

 

DMH werd in 2010 opgericht en is lid van het Europese platform van fabrikanten van materieel voor intern transport en opslag, de FEM (Federation of European Materials Handling Manufacturers). De branchevereniging heeft meerdere algemene doelstellingen. Naast het stimuleren van technische vooruitgang op veiligheid, duurzame ontwikkeling en energie-efficiëntie, wil DMH de samenwerking tussen fabrikanten bevorderen. En ook het proactief ontwikkelen van technische normen op Europees en internationaal niveau en het geven van voorlichting met betrekking tot de implementatie van Europese wetgeving behoren tot de doelstellingen van DMH.

 

Beter informeren

Een van de eerste speerpunten van DMH is het beter informeren van gebruikers van opslagsystemen over hun rol bij het realiseren van het eisenpakket en het voldoen aan de diverse wetten en regels, zoals de Arbowet, de Machinerichtlijn en het Bouwbesluit.

Opslagsystemen worden ontworpen op grond van gemeenschappelijk vastgestelde en eenduidig gedefinieerde uitgangspunten, maar het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat die uitgangspunten in de dagelijkse praktijk geborgd blijven, zo stelt DMH.

 

Gebruikersinstructie

Volgens DMH dienen leveranciers en systeemontwerpers de gebruiker op die verantwoordelijkheid te wijzen en te voorzien van de benodigde informatie, zoals een gebruikersinstructie, een servicecontract en een periodieke keuring. DMH is direct betrokken bij het opstellen van FEM-codes en EN-normen op deze aandachtgebieden. Eind 2011 organiseert de vereniging het NEN Seminar ‘Magazijnstellingen: Normering, Arbowet en Bouwbesluit’. Deze bijeenkomst wordt gesponsord door DMH Productgroep Magazijnstellingen. Meer informatie: www.dutchmaterialhandling.nl.

 

Reageer op dit artikel