nieuws

Raben verhuist van Winterswijk naar Oss

Warehousing

Logistiek dienstverlener Raben vertrekt aan het eind van dit jaar uit Winterswijk. Raben verhuist naar een nieuw distributiecentrum op logistiek bedrijvenpark Vorstengrafdonk in Oss. Het personeel is hierover dit weekend geïnformeerd. De basis voor de huidige multinational werd 75 jaar geleden gelegd in het plattelandsdorp Meddo gelegen onder de rook van Winterswijk.

Raben verhuist van Winterswijk naar Oss
Logistiek dienstverlener Raben vertrekt aan het eind van dit jaar uit Winterswijk. Raben verhuist naar een nieuw distributiecentrum op logistiek bedrijvenpark Vorstengrafdonk in Oss.

Het nieuwe distributiecentrum, een gecombineerd crossdock en warehouse, wordt op Vorstengrafdonk gebouwd op een kavel van ongeveer 36.000 vierkante meter en heeft directe aansluiting op de snelwegen A50 en A59.

 

Niet centraal

"Het probleem voor ons is dat Winterswijk niet centraal genoeg ligt in Nederland voor met name onze nationale en internationale distributie-activiteiten. De aansluiting van Winterswijk op het A18-traject is te tijdrovend waardoor het voor ons lastig wordt om in de toekomst rendabel te blijven", zegt Sven Baars, managing director van Raben Netherlands, in een reactie op de voorgenomen verhuizing. Baars heeft ook, in verband met de reisafstand voor het personeel, nog even overwogen om naar Doetinchem te verhuizen. "Die locatie bracht viel af omdat Doetinchem toch te veel beperkingen met zich meebracht."

 

Emotionele reacties

Afgelopen zaterdag is het personeel (102 FTE’s en 38 parttimers) van Raben door Baars op de hoogte gebracht van de verhuizing naar Oss. "Dat zorgde voor emotionele reacties. Ik had niet anders verwacht, maar desalniettemin hebben de mensen het besluit, ondanks de schok, goed opgepakt. In de dagelijkse gang van zaken realiseren zij zich ook terdege dat Winterswijk geen ideale locatie meer is voor ons bedrijf. Dankzij de inzet van het personeel wordt de boel hier in stand gehouden. Petje af daarvoor maar we moeten ook zakelijk blijven en in de toekomst geld verdienen en dat wordt in Winterswijk lastig."

 

Compensatie 

Baars gaat met zijn personeel nu kijken welke compensatie regelingen mogelijk zijn. "Doelstelling om zo veel mogelijk personeel mee te nemen vanuit Winterswijk naar Oss. Voor het personeel dat niet mee wil, komt in overleg met de OR een sociaal plan." 

 

Processen optimaliseren

De aangekondigde verhuizing van Raben naar Oss maakt onderdeel uit van de optimaliseringsslag die de logistiek dienstverlener maakt in heel Europa. "Het verbeteren van de procedures, het netwerk en de oplossingen die wij aanbieden, behoren tot de cultuur van de Raben Group. Wij rekenen erop, dat wij dankzij deze nieuwe locatie op Vorstengrafdonk in Oss niet alleen ons eigen bedrijf verder ontwikkelen, maar dat wij ook onze klanten beter van dienst kunnen zijn", zegt Baars.

 

Groupage platform

De nieuwbouw in Oss start volgens Baars rond eind maart begin april. "Er komt een crossdock van 5.400 vierkante meter die twee keer zo groot is als het huidige crossdock in Winterswijk. Naast dit crossdock wordt een warehouse gebouwd met een vloeroppervlakte van 10.000 vierkante meter. Wat we dus eigenlijk realiseren in Oss is een internationaal groupage platform."

De verhuizing van Raben naar Oss zal dit jaar plaatsvinden tussen Kerst en Oud en Nieuw.

 

Reageer op dit artikel