nieuws

Brady biedt nieuwe CLP/GHS-symbolen

Warehousing

Op 1 december 2010 zijn de nieuwe CLP Regulations voor de classificatie, labelling en verpakking van chemische stoffen van kracht geworden. Voor samenstellingen dienen de nieuwe symbolen pas vanaf 1 juni 2015 algemeen te worden toegepast.

Brady biedt nieuwe CLP/GHS-symbolen
Brady CLP symbolen

De negen nieuwe symbolen (foto, onder) – zonder tekst – zijn internationaal gestandaardiseerd en hebben dus overal een gelijke connotatie. De vertrouwde symbolen op oranje achtergrond gaan er uit en worden vervangen door pictogrammen in een roodomrande ruit. Het gaat dan om pictogrammen die volgende stoffen symboliseren: oxidatiemiddelen, ontbrandbare stoffen, explosieven, stoffen met ernstig acuut vergiftigingsgevaar, corrosieven, gassen onder druk, kankerverwekkende stoffen, giftige stoffen voor het milieu en irriterende stoffen voor huid en ademhaling.

 

Harmonisatie

Bedoeling is de bestaande EU-wetgeving in lijn te brengen met het GHS (Global Harmonised System) van de Verenigde Naties. De regulering zorgt ervoor dat dezelfde risico’s wereldwijd op dezelfde manier worden omschreven door middel van één zelfde label. De overschakeling naar het nieuwe systeem loopt als vanzelf, ook wanneer bepaalde labels tekst- en andere supplementaire informatie dienen te bevatten om conform te zijn met andere richtlijnen.

 

Downloaden

Gebruikers van de Brady labelsoftware Markware kunnen de symbolen downloaden. Via een link worden ze rechtstreeks in de Markware-file op de PC bewaard om ze daarna vlot met een labelprinter af te drukken. De symbolen zijn beschikbaar in zwart-wit en in kleur, als 45 graden geroteerd beeld voor directe labelbedrukking en als uitvoering voor benutting van de volledige tapebreedte. Wie zelf niet aan de slag gaat met de printer, kan de standaard GHS/CLP-symbolen ook bestellen op rol en op kaart.

Reageer op dit artikel