nieuws

‘Eindejaarsrally in opname logistiek vastgoed

Warehousing

De logistiek vastgoedmarkt lijdt nog altijd onder de gevolgen van de economische crisis. Dit jaar wordt er voor het eerst weer een kleine groei genoteerd in de opname van magazijnruimte. “Er is een eindejaarsrally gaande waardoor dit jaar, met daarbij enige nuances, historisch gezien gemiddeld is”, aldus Gerwin Vos, adjunct directeur Logistics bij vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff.

‘Eindejaarsrally in opname logistiek vastgoed
Gerwin Vos: 'De opname van distributiecentra zal, mede als gevolg van de groei van de wereldhandel, dit jaar naar alle waarschijnlijkheid uitkomen op maximaal 515.000 vierkante meter

Vos was afgelopen dinsdag bij de officiële presentatie van het marktvisierapport getiteld Seinen op groen over de Nederlandse markt voor distributiecentra gematigd positief over de huidige stand van zaken op de logistiek vastgoedmarkt in Nederland. "De opname van distributiecentra zal, mede als gevolg van de groei van de wereldhandel, dit jaar naar alle waarschijnlijkheid uitkomen op maximaal 515.000 vierkante meter. Dat is beter dan ‘rampjaar’ 2009 toen het opnamecijfer 483.000 vierkante meter historisch laag was. Dit jaar presteert de markt gemiddeld en komen we uit op de opnamecijfers die we noteerden voor topjaar 2006."

 

Havengebied Rotterdam

Vooral in het laatste kwartaal van dit jaar constateerde Vos in zijn toelichting op het vastgoedrapport is er een groei zichtbaar in de opname van logistiek vastgoed. Vos: "We zijn echt bezig met een eindejaarsrally. De verwachte opnamecijfers in dit rapport dat afgelopen verscheen zijn inmiddels al achterhaald. Want aan het eind van dit vierde kwartaal zien we in bepaalde delen van het land opeens een forse opname van logistieke panden. Vooral in het havengebied in Rotterdam is veel opslagruimte in gebruik genomen voor commodities als aluminium en staal. Deze trend was overigens ook begin 2009 zichtbaar. De groei in opnamecijfers in de regio Rotterdam is overigens opmerkelijk omdat daar normaal gesproken relatief weinig grote opnames plaatsvinden. Het geeft wel aan dat de dynamiek in dit gebied op dit moment groot is."

 

Onbalans

Ondanks deze positieve berichten is Vos somber het (te) grote aanbod aan distributiecentra in ons land. "We zaten dit jaar op een gegeven moment op twee miljoen vierkante meter leegstand. Dat cijfer zal door de positieve ontwikkelingen de laatste anderhalve maand van dit jaar zakken naar 800.000 vierkante meter leegstand. Dat geeft een wat gezonder beeld van de markt maar zorgelijk blijft het wel, want er is een forse onbalans ontstaan in aanbod en opname. Over het herstel in opname van eerste klas vastgoed maak ik mij overigens geen zorgen. De opname van tweede en derde klas dc’s baren mij meer zorgen, die loopt namelijk te ver achter op de eerste klas dc’s."

 

Overaanbod

Volgens Vos is die onbalans mede ontstaan door het enorme aanbod van op risicogebouwde distributiecentra die in 2009 en dit jaar zijn opgeleverd. "Van dit type aanbod is vooral sprake in logistieke hotspots als Venlo-Venray en West-Brabant en Tilburg." Vooral het overaanbod in deze laatste hotspot is zorgelijk stelde Vos. "Volgens onze recent gelanceerde vastgoedvisiekaart heeft Tilburg 1,2 miljoen vierkante meter distributieruimte op voorraad. Maar de dynamiek in opname is laag als je nagaat dat in Tilburg dit jaar maar één transactie is genoteerd. Het is dan ook niet verantwoord dat de gemeente Tilburg wel 80 hectare grond bouwrijp maakt voor logistieke doeleinden."

 

Vuist maken

De adjunct-directeur Logistics bij vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff benadrukte nog maar weer eens dat gemeenten een pas op de plaats moeten maken in hun gronduitgiftebeleid. "Zij gaan gestaag door met uitgifte van grond terwijl de leegstand historisch hoog is. We moeten daar met zijn allen een vuist tegen maken. Bovendien moeten provincies daarin veel meer een regiebeleid in gaan voeren want niet ieder dorp binnen pakweg de Brabantse stedenrij kan zich een logistiek park permitteren."

 

Fluctuerende huurprijzen

Vos constateerde verder dat de bandbreedte in de huurprijsniveaus van distributiecentra in de zes belangrijkste logistieke hotspots van Nederland enorm fluctueren. "Huurprijzen worden rigoureus aangepast. In Venray wordt nu dertig euro huur per vierkante meter gevraagd terwijl 53 euro het landelijk gemiddelde is. Die forse huurdaling in Venray wordt vooral ingegeven door het feit dat er twintig procent leegstand is van distributiecentra."

 

Glad op straat

Ondanks de leegstandproblemen is Vos positief over de ontwikkelingen op de logistiek vastgoedmarkt voor het komend jaar. "Consumptieve bestedingen nemen toe. De Aziatische markten blijven groeien, waardoor we minder afhankelijk worden van de Europese en Amerikaanse markt en bovendien zien we dat de overcapaciteit bij met name de grote 3pl’s hard afneemt. Al met al constateer ik dat het nu glad op straat is maar dat er licht ontstaat aan het einde van de tunnel."

Reageer op dit artikel