nieuws

NVC start netwerk ‘Duurzaam Verpakken

Warehousing

Het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) heeft samen met Partners for
Innovation en Agentschap NL het netwerk ‘Duurzaam Verpakken’ gestart. Dit netwerk heeft tot doel om vooral MKB bedrijven in de gehele keten te stimuleren en te ondersteunen bij het duurzaam innoveren en optimaliseren van verpakkingen en verpakkingsprocessen.

NVC start netwerk ‘Duurzaam Verpakken
NVC

Duurzaam Verpakken staat voor het integreren van milieuaspecten bij het ontwerp van een product/verpakkingscombinatie. Dit betekent dat er naast marketing, economische, technische criteria ook rekening gehouden wordt met milieucriteria. Duurzaam verpakken verbetert de kwaliteitsbeleving van producten, leidt tot kostenbesparing, helpt bij het voldoen aan wetgeving én levert milieuwinst op.

 

Ketenpartners

Dit wordt bereikt door een netwerk op te bouwen van ketenpartners, waaronder: retailers, merkfabrikanten, leveranciers van verpakkingen, machines en grondstoffen. In dit ketenverband wordt gezocht naar de ideale product/verpakkingscombinatie met de hoogste milieueffectiviteit, ofwel het verpakkingssysteem dat het meeste toegevoegde waarde in de keten en de minste milieubelasting oplevert.

 

Bijeenkomsten

Tijdens de netwerkbijeenkomsten zullen de kansen voor duurzaam verpakken in verschillende marktsegmenten verkend worden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor kruisbestuiving tussen de verschillende deelnemende bedrijven door kennis en ervaring met elkaar te delen. De netwerk bijeenkomsten worden gehouden op het verenigingskantoor van het NVC in Gouda. Inschrijven kan via de NVC-website.

Reageer op dit artikel