nieuws

Kwaliteit werkklimaat meten in magazijnen

Warehousing

Magazijnen en productieomgevingen zijn soms nog te donker, luidruchtig, tochtig, vochtig en te koud, of juist te warm. Werknemers zijn dan vaker ziek, of klagen voortdurend over de werkomstandigheden. Een analyse van het binnenklimaat kan het welzijn van magazijnmedewerkers verbeteren, de productiviteit verhogen en de opgeslagen goederen beschermen.

Kwaliteit werkklimaat meten in magazijnen
Binnendieselen met roetfilter

Leverancier en adviseur Merconet in Voorthuizen biedt een veelomvattende ‘Productgroep Environment’ aan waarmee het binnenklimaat in werksituaties grondig kan worden gecontroleerd en geanalyseerd op kwaliteit en veiligheid. Voor sommige meetaspecten gelden zelfs specifieke arbowetten en normen. Alle metingen dienen dan ook te worden uitgevoerd door gecertificeerde specialisten, die de resultaten vastleggen in een rapportage, waarna een plan van aanpak kan worden opgesteld.

 

 

 

 

 

De Productgroep Environment meet en beoordeeld:

  • CO en CO2 concentratie (giftig)
  • Fijnstof (irriterend en/of carcinogeen)
  • Lichtsterkte (veiligheid en comfort)
  • Geluidsterkte (gehoorbeschadiging en veiligheid)
  • Radiofrequentie straling (storende invloed op lichaam en apparatuur)
  • Relatieve luchtvochtigheid (comfort en productbescherming)
  • Dauwpunt (condensatie en schimmelvorming)
  • Luchtstroom, luchtsnelheid (ventilatie en airconditioning)
  • Temperatuur (comfort en productbescherming)
Reageer op dit artikel