nieuws

Venlo moet logistieke potentie beter benutten

Warehousing

De regio Venlo heeft al jaren een sterke positie op het gebied van distributie en logistiek. Die positie heeft het onder andere te danken aan de aanwezige goede trimodale infrastructuur. Toch staat de positie van deze hotspot onder druk door concurrentie van andere regio’s. “Venlo moet zich meer op de borst durven kloppen, want de basis is goed.”

Venlo moet logistieke potentie beter benutten
Links Joris Tenhagen, programmamanager Logistiek bij NV Regio Venlo en Kees Verweij een van de opstellers van het rapport: Regio Venlo: compleet in innovatieve logistiek.

De regio Venlo leek tot voor kort een vast abonnement te hebben op de eerste plaats van de jaarlijkse logistieke hotspot verkiezing van Logistiek. Vorig jaar echter werd Venlo voorbijgestreefd door West-Brabant, dat al twee jaar heel nadrukkelijk dong naar de eerste positie op de logistieke kaart van Nederland.

Veel gehoorde kritiek van experts op de regio was onder andere dat in Venlo de logistieke activiteiten traditioneel van aard zijn, met name gericht op transport en overslag, opslag en warehousing. Bovendien dreigt Venlo gepasseerd te worden, doordat het geen directe aansluiting heeft op de Betuweroute en straks op de nog aan te leggen nieuwe IJzeren Rijn-spoorlijn.

 

Logistieke visie

De NV Regio Venlo, een samenwerkingsverband tussen de dertien gemeentes in Noord-Limburg en de NV Industriebank LIOF, wil de komende jaren zijn topnotering in de logistieke hotspot verkiezing blijven behouden.

Dit streven vormde de aanleiding om te onderzoeken op welke wijze de regio Venlo de komende tien jaar zijn prominente positie kan behouden en nog verder uitbouwen ten opzichte van de concurrerende logistieke regio’s. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een logistieke visie op de regio Venlo die in opdracht van NV Regio Venlo is opgesteld door Kees Verweij van TNO en Gerhard Schwarz en Maartje Nooren van Twynstra Gudde. Aan deze visie, getiteld: Regio Venlo: compleet in innovatieve logistiek is, om te voorkomen dat het onderin een bureaulade verdwijnt, ook gelijk een concrete uitvoeringsagenda gehangen met maar liefst 37 actiepunten. Van deze actiepunten moeten er op korte termijn vijftien worden uitgevoerd met logistieke partijen in en buiten de regio.

 

Extended gateway

Voormalig EVO-beleidsadviseur Joris Tenhagen voert als programmamanager vanuit de NV Regio Venlo sinds april van dit jaar de regie over de uitvoering van de acties die gebaseerd zijn op vier terreinen:

  • ruimte en infrastructuur
  • arbeid en kennis
  • innovatie en samenwerking 
  • coördinatie

Tenhagen is samen met de partners in de regio 2013 fulltime bezig met het herpositioneren en verbeteren van Venlo tot wat hij zelf noemt ‘een extended gateway’ een ‘zeehaven’ in het achterland dichtbij de markt..

 

Wat moet er verbeteren in de regio Venlo?

Joris Tenhagen: "Venlo is eigenlijk al honderd jaar de bakermat van de logistiek. Het heeft in de loop der jaren door zijn gunstige logistieke ligging ten opzichte van mainports Rotterdam, Antwerpen en Duisburg en de consumentenmarkt een goede trimodale infrastructuur ontwikkeld. Ook kent de regio een relatief groot aandeel van VAL/VAS operaties. Goed voorbeeld doet volgen. Het succes van Venlo heeft andere logistieke regio’s de ogen doen openen en zijn in de afgelopen jaren ook flink gaan groeien . Wil Venlo de concurrentiestrijd met regio’s als West-Brabant en Tilburg niet verliezen de komende jaren, dan moeten we nu actie ondernemen om de logistieke functies verder te versterken zodat de regio Venlo weer met de borst vooruit kan lopen. Om zo ver te komen, en dat blijkt ook uit de Logistieke visie, moeten we de bestaande contacten en verbindingen met mainports Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en ook met name het nabijgelegen Duisburg verder intensiveren. Ook moet Venlo zich veel meer opwerpen als een hoogwaardige logistieke ketenregisseur binnen deze regio en daarbuiten, waardoor het zich in de toekomst zal ontpoppen tot een echt logistiek sectorhuis.

De logistieke synergie tussen de dertien gemeentes die het gebied vande NV Regio Venlo beslaat kan bovendien veel beter. De omringende gemeenten voelden zich soms achtergesteld ten opzicht van ‘het grote Venlo’ en opereerden daardoor nog teveel onafhankelijk van elkaar. Hetzelfde geldt ook voor de logistieke dienstverleners die in deze regio gevestigd zijn. Er is nog te weinig samenwerking in de logistiek terwijl met name de grote logistieke bedrijven hun ketenregierol veel beter kunnen benutten op bijvoorbeeld het gebied van douanefaciliteiten.

Daarnaast willen we ook meer investeren op de ontwikkeling van logistieke know-how. Goed voorbeeld daarvan is de Universiteit Maastricht die hier onlangs begonnen is met een master-of-science opleiding Supply Chain Management. Ook begint Fontys een Postexperience Masteropleiding Supply Chain Engineering.  Met deze laatste opleiding beschikken we over logistieke opleidingen van vmbo-niveau tot universitair niveau, waar genoeg logistiek talent uit voort kan komen."

Kees Verweij: "Venlo heeft bovendien als onderscheidende factor dat het een Greenport is. De relatie tussen de logistieke sector en de agro-industrie in de regio Venlo kan veel inniger, en hier vallen bundelingsvoordelen het behalen. Hetzelfde geldt in wat mindere mate ook voor de maakindustrie die hier ruim vertegenwoordigd is."

Tenhagen: "De visie die er nu ligt, gebruiken we vooral als springplank om Venlo in de vaart der volkeren te laten stijgen. Dat is mogelijk, want de logistieke basis is goed in deze regio."

 

Wie geven nu vorm aan de uitvoeringsagenda?

Tenhagen: "Bij de totstandkoming van de visie hebben we drie workshops gehouden, waarin we onder andere: gemeenten, kennisinstituten, logistiek dienstverleners en financiële instellingen een top-15 hebben laten maken van acties die we de komende maanden en jaren in werkgroepen uit gaan voeren. Het gaat daarbij onder andere om het intensiveren van contacten met mainports en logistieke knooppunten, het uitwisselen van logistieke ervaringen en het bereiken van synergie en het opzetten van contacten tussen de logistieke sector en Greenports. Op dit moment zijn er naast lopende projecten zoals Railport Venlo en het op te richten Asian Full Service Center zeven projecten in voorbereiding (zie onderstaand kader). Het is de bedoeling dat rond de zomer de meeste uitvoeringsplannen compleet zijn uitgewerkt. Het unieke is dat de uitvoering van de agenda in handen is van de partijen die er zelf straks de vruchten van zullen plukken. De betrokken partijen willen met één en dezelfde visie de agenda uitvoeren. Ze willen echt wat doen voor de regio."

Kees Verweij: "De bereidheid bij de verschillende partijen om de schouders eronder te zetten, is een teken dat deze regio zich wil onderscheiden.
(klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

 

Reageer op dit artikel