nieuws

Chemische warehousing bundelt krachten in nieuwe vereniging

Warehousing

Een drietal chemische warehousingbedrijven hebben hun krachten gebundeld in de nieuwe vereniging met de naam Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven; kortweg VNCW.

Chemische warehousing bundelt krachten in nieuwe vereniging

De VNCW zal zich zowel voor kleine opslagen (tot 10 ton) en voor grote opslagen (10 ton en meer) gaan inzetten. De dagelijkse leiding en bestuursvoorzitterschap van de vereniging komt in handen van Luciën Govaert, veiligheidsmanager van Te Winkel & Oomes. Volgens Govaert krijgen opslagbedrijven voor chemische stoffen regelmatig de willekeur van nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe richtlijnen en normen over zich heen. In veel gevallen hebben de bedrijven de nieuwe ontwikkelingen niet eens mogen toetsen aan de praktijk, waardoor deze vaak tot grote bedrijfsmatige problemen leiden.

 

Lobby

In de afgelopen tien jaar zijn de ontwikkelingen op het gebied van de Opslag van chemische stoffen razendsnel gegaan. Daarbij hebben de individuele bedrijven die hieronder vallen volgens Govaert gemerkt dat ze van tijd tot tijd alleen stonden. Op dat soort momenten was er vaak geen branchevereniging die hun belangen verdedigde. De VNCW gaat de belangen van deze bedrijven nu actief behartigen. Dit zal ze doen door een duidelijke stem te laten horen bij de wetgevers; zowel de plaatselijke – alsook de landelijke. En zal ze een stem laten horen met betrekking tot de eisen vanuit de BRZO’99, eisen met betrekking tot de brandwerendheid van gebouwen, sprinklersystemen en – voorschriften, vloeren, ATEX, scholing etc.

 

Oproep

De VNCW wil dus een duidelijke stem laten horen en weerstand bieden aan de ongebreidelde ontwikkeling van wetten en regels op het gebied van de opslag van chemische stoffen. De VNCW, ziet naast het laten horen van een duidelijk stemgeluid voor zichzelf een groot aantal uitdagingen liggen en wil hierin een goede vertegenwoordiging voor haar leden gaan vormen. De vereniging roept daarom bedrijven, laboratoria, ziekenhuizen ea die chemische stoffen in opslag hebben zich aan te sluiten en verwijst ze door naar haar nieuwe website.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel