nieuws

Vijftig miljoen voor regioversterking

Warehousing

In het kader van het programma ‘Pieken in de Delta’ is er dit jaar 50 miljoen euro subsidie beschikbaar voor versterking van de economie in zes regio’s in Nederland. Een deel van dit bedrag wordt aangewend voor de uitvoering van logistieke projecten. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij SenterNovem.

Vijftig miljoen voor regioversterking
Subsidiemogelijkheden voor logistieke projecten

‘Pieken in de Delta’ is de gebiedsgerichte economische agenda van Nederland. Deze agenda draagt bij aan de ambitie om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken in een sterk en innovatief Europa. Het centrale uitgangspunt binnen Pieken in de Delta is het stimuleren van gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen, door kansen te benutten en knelpunten weg te nemen in zes specifieke regio’s: de noordvleugel van de Randstad, de zuidvleugel van de Randstad, Oost-Nederland, Zuidoost-Nederland, Zuidwest-Nederland en Noord-Nederland.

 

Handel en logistiek

In het kader van Pieken in de Delta zijn er diverse mogelijkheden om voor logistieke projecten subsidie aan te vragen. In de regio Zuidwest-Nederland kan dat binnen de programmalijnen: ‘aantrekken van nieuwe logistieke bedrijvigheid’, en ‘innovatiemogelijkheden binnen of tussen bestaande logistieke ketens’. In de zuidvleugel van de Randstad zijn er subsidiemogelijkheden voor ‘innovaties en versterking van netwerken in transport’ en in de noordvleugel van de Randstad voor ‘ontwikkeling van kansrijke clusters met grote toegevoegde waarde op het gebied van innovatieve handel en logistiek’.

 

Aanvraagformulier en toelichting

Voor de programma’s  gelden twee tenderdata: de eerste tender loopt van 11 mei tot en met 30 juni, de tweede tender van 15 oktober tot en met 26 november. Het ministerie van Economische Zaken financiert de helft van de kosten, de co-financier de andere helft. Meer informatie over de procedures om subsidie aan te vragen en een aanvraagformulier en toelichting zijn te vinden op de website van SenterNovem: www.senternovem.nl/pid.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel