nieuws

ERP-gebruikers ontevreden over WMS-module

Warehousing

Niet meer dan 15 procent van de bedrijven die voor de aansturing van het magazijn gebruik maakt van een ERP-pakket, is tevreden. Een derde van de bedrijven die een WMS-systeem met extra maatwerk gebruiken, heeft problemen met upgraden. Dit zijn twee conclusies uit een onderzoek van Logistiek en Transport+Opslag onder 99 Nederlandse bedrijven.

ERP-gebruikers ontevreden over WMS-module
Klik op de afbeelding voor een vergroting

De redacties van Logistiek.nl en de vakbladen Logistiek en Transport+Opslag hebben een lijst met in totaal 19 vragen opgesteld. De vragenlijst is omgebouwd tot een online onderzoek, dat in de maand november is uitgevoerd onder leden van het lezerspanel van Logistiek, oud-bezoekers van de WMS-dag en abonnees van Logistiek.nl. In totaal hebben 99 mensen de vragenlijst ingevuld.

 

Type operatie

Van de 99 respondenten beschikt 63 procent naar eigen zeggen over een complexe operatie met verschillende order- en goederenstromen en verschillende opslag- en orderverzamelmethodieken. 29 procent beschikt over een operatie die niet eenvoudig, maar ook niet erg complex is. Slechts 6 procent beschikt over een eenvoudig magazijn (alleen volle pallets in en uit), 2 procent heeft een volledig geautomatiseerd magazijn.

 

Aansturing magazijnoperatie

Bijna de helft van de bedrijven (47 procent) gebruikt voor de aansturing van het magazijn een standaard warehouse management systeem (WMS). Een derde heeft het WMS uitgebreid met een aanzienlijk stuk maatwerk. Een op de vijf bedrijven heeft een volledig op maat gemaakt systeem, terwijl een kwart de WMS-module van een ERP-systeem gebruikt. 7 procent gebruikt nog een andere methode om de operatie aan te sturen.

 

Uit analyse van de gegevens blijkt dat complexe magazijnen relatief vaker een standaard WMS gebruiken dan magazijnen met een minder complexe operatie.

 

Pijnpunten in het magazijn

Gevraagd naar de pijnpunten in het magazijn noemt 41 procent te weinig ruimte. Op de tweede plaats staan te veel pickfouten en onvoorspelbaarheid van inkomende goederen, beide door 33 procent genoemd. Te weinig mensen op cruciale momenten en te hoge handlingkosten scoren 25 procent, te lage voorraadbetrouwbaarheid 20 procent.

 

Opvallend is dat complexe magazijnen veel minder klagen over te veel pickfouten en te lage voorraadbetrouwbaarheid dan de relatief eenvoudige magazijnen. Dat kan te maken hebben met het feit dat complexe magazijnen vaker een standaard WMS gebruiken.

Voor de magazijnen die te weinig mensen op cruciale momenten hebben, is labour management wellicht een oplossing.

 

Oplossingen voor pijnpunten

De volgende vraag is hoe bedrijven de pijnpunten in het magazijn denken op te lossen. Iets meer dan vier op de tien bedrijven denkt dat investeren in software of hardware uitkomst kan bieden. Nog beter scoren echter het opnieuw inrichten van processen en het beter trainen van mensen. Veel bedrijven zijn er dus van overtuigd dat ze nog meer uit hun bestaande operatie kunnen halen.

 

Opvallend is dat 27 procent ketenintegratie noemt als methode om pijnpunten aan te pakken. WMS-leveranciers die software bieden om over de muren van het magazijn heen te kijken, scoren dus goed bij deze bedrijven.

 

Tekortkomingen huidige oplossing

Van de bedrijven die een standaard WMS of maatwerksysteem gebruiken, is ruim 40 procent tevreden over de oplossing. Zij kunnen geen klachten noemen. Dit staat in schril contrast met de bedrijven die de WMS-module van een ERP-pakket gebruiken. Van hen is slechts 15 procent tevreden. Maar liefst 41 procent van de ERP-gebruikers vindt dat hun WMS-module onvoldoende intelligentie bezit. Meer dan eerderde van de ERP-gebruikers klaagt ook over de gebruiksvriendelijkheid, een veel hoger percentage dan bij andere bedrijven.

 

Andere veel genoemde tekortkomingen zijn te weinig functionaliteit, verouderde technologie en gebrekkige integratie met ERP-systemen. Opvallend is dat 33 procent van de WMS-gebruikers met extra maatwerk problemen heeft met upgraden. Blijkbaar fungeert het extra maatwerk als een blok aan een been bij het upgraden naar een nieuwere versie.

 

Tekortkomingen leverancier

Meer dan 40 procent van de bedrijven met een WMS of maatwerksysteem is tevreden over de softwareleverancier. Ook hier blijven ERP-gebruikers achter. Van hen is slechts 26 procent tevreden over de ERP-leverancier. 19 procent van de ERP-gebruikers klaagt dat de ERP-leverancier onvoldoende aandacht heeft voor de WMS-module. Die hangt er kortom maar een beetje bij.

 

Bijna een kwart van de bedrijven klaagt dat de softwareleverancier te lang op zich laat wachten. Verzoeken voor bijvoorbeeld extra maatwerk of bijstellen van parameters worden te langzaam ingewilligd. Bijna evenveel bedrijven vinden dat hun softwareleverancier te weinig proactief is. Softwareleveranciers stappen kloppen blijkbaar te weinig bij gebruikers aan de deur met nieuwe oplossingen voor problemen

 

Investeringsplannen

Ruim 40 procent van de bedrijven zegt in 2008 te investeren in extra maatwerk. Alleen ERP-gebruikers blijven achter met 19 procent. Bijna dertig procent gaat het komend jaar nog eens goed naar de huidige parameterinstellingen kijken en ze eventueel aanpassen. Een kwart gaat een nieuwe release implementeren. Tussen de tien en vijftien procent gaat meer functionaliteit van hun huidige systeem gebruiken.

 

Het aantal bedrijven dat denkt aan een volledig nieuw WMS is vrij hoog. Maar liefst 24 procent van de bedrijven met maatwerk denkt aan een volledig standaard WMS. Ruim 20 procent van de ERP-gebruikers denkt ook aan overstappen op een standaard WMS. De bedrijven die al een WMS hebben, zijn een stuk terughoudender met investeringen in een volledig nieuw WMS.

 

Aanvullende componenten

Barcodescanning is nog altijd populair. Bijna de helft van de bedrijven gaat in 2008 investeren in barcodescanners en -printers. Dat kan zowel een compleet nieuwe oplossing als vervanging of uitbreiding van de huidige oplossing zijn.

 

Slechts 17 procent denkt aan investeren in voice. Blijkbaar is deze populaire automatische identificatietechniek niet voor iedereen interessant. Opvallend is ook de belangstelling voor transportplanning met een score van 19 procent

 

U kunt de complete presentatie hieronder downloaden.

 presentatie WMS-onderzoek v2-MTL 2.ppt

 

Reageer op dit artikel