nieuws

Vastgoedmonitor laat stabielere markt zien

Warehousing

Uit de Vastgoedmonitor 2007 van de gemeente Utrecht blijkt dat het herstel zich in 2006 verder heeft doorgezet. De vastgoedmarkt is stabieler geworden. De gemeente Utrecht publiceert ieder jaar de Vastgoedmonitor. Deze geeft inzicht in relevante ontwikkelingen in de lokale en landelijke vastgoedmarkt op het gebied van bedrijfsruimte, bedrijfsverzamelgebouwen, kantoren en winkelruimte.

Vastgoedmonitor laat stabielere markt zien
Lage Weide Utrecht

In Utrecht wordt naast de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen veel aandacht besteedt aan het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen, zoals Lage Weide. De bedrijfsruimtemarkt is kwantitatief in evenwicht. De opname was in 2006 de hoogste die Utrecht ooit heeft gehad en bedroeg 97.000 m2. Positief hiervan is dat het incourante aanbod op Lage Weide het afgelopen jaar flink is gedaald.

 

Vraag en aanbod

Net als op de kantorenmarkt is op de bedrijfsruimtemarkt meer vraag dan aanbod voor kwalitatief hoogwaardige bedrijfsruimte. De huurprijzen voor eersteklas bedrijfsruimte zijn gestegen. Er is in 2006 in Utrecht 8,4 ha bedrijventerrein uitgegeven. Dit is iets minder dan gemiddeld. De  komende twee jaar is er een tekort aan modern gemengd bedrijventerrein. Haarrijn en Strijkviertel worden pas na 2010 uitgegeven.

 

Bedrijfsverzamelgebouwen

De vraag naar kleine units is veel groter dan het aanbod. De leegstand in de bedrijfsverzamelgebouwen is gedaald naar 1%. De krappe marktsituatie is het gevolg van het grote aantal starters, de beperkte doorstroming en het grote financiële risico voor het (particulier) realiseren van een bedrijfsverzamelcomplex.

 

Kantorenmarkt

De kantorenleegstand is in 2006 sterk gedaald van 9,5% naar 7,2%. Dit is onder het landelijk gemiddelde van 12,6%. Ook op Lage Weide is de langdurige leegstand van kantoorruimte gedaald van 12,4% naar 9,8%. De kantorenmarkt blijft echter ruim. Het aanbod blijft op een hoog niveau. De opname in 2006 lag met 76.000 m2 op een gemiddeld niveau.

 

Winkelmarkt

De belangrijkste Utrechtse winkelcentra doen het onverminderd goed. Zo is er in Overvecht voor ruim 250.000 m2 aan winkelplannen. De huurprijzen zijn als gevolg hiervan verder gestegen. De druk op Utrecht Centrum is groot. De geplande uitbreiding in het Stationsgebied voorziet zeker in een behoefte, vooral voor grote ketens die zich in grote panden willen vestigen.

 

Lees ook de nieuwsberichten:

 

Reageer op dit artikel