nieuws

Arbeidsinspectie neemt AGF-sector onder de loep

Warehousing

Deze maand is de Arbeidsinspectie gestart met inspecties bij bedrijven in de AGF sector. Vierhonderd bedrijven die aardappelen, groente of fruit bewerken en verhandelen, kunnen een bezoek verwachten. Aandachtspunten zijn niet alleen de algemene veiligheid, maar ook machineveiligheid, valgevaar en intern transport.

Arbeidsinspectie neemt AGF-sector onder de loep
Arbeidsinspectie neemt AGF-sector onder de loep

Bij veiligheid op het gebied van intern transport wordt gekeken naar het aanrijdgevaar. Andere aandachtspunten van de Arbeidsinspectie zijn arbeidsbelasting en chemische veiligheid. Bij arbeidsbelasting wordt gekeken naar onder andere tillen, duwen, trekken, repeterende handelingen en staande werkzaamheden. En bij chemische belasting naar werkzaamheden in en nabij zuurstofarme cellen. Naast inspecties op deze onderwerpen, wordt ook geïnventariseerd op welke wijze bedrijven met de stofproblematiek omgaan.

 

Nieuwe inspecteren

Bij de inspecties zal voor het eerst gewerkt worden volgens het principe van het “nieuwe inspecteren”. Dat betekent dat bij overtredingen meer rekening wordt gehouden met de context waarbinnen een eventuele overtreding wordt geconstateerd. De afweging om handhavend op te treden en de wijze waarop (waarschuwing, eis, boete of stillegging), is dan mede afhankelijk van de mate waarin een bedrijf werk maakt van de arbeidsomstandigheden. Een bedrijf dat serieus werk maakt van de arbeidsomstandigheden. krijgt eerder de kans een eventuele overtreding op te heffen zonder sanctie van de Arbeidsinspectie, dan een bedrijf dat geen werk maakt van de arbeidsomstandigheden.

 

Doel

Het inspectietraject moet leiden tot een betere naleving van de arbeidsomstandighedenwet. Daarnaast moet het leiden tot een verbeterd inzicht in de arbeidsomstandigheden in de sector, met speciale aandacht voor machineveiligheid lichamelijke overbelasting en stofproblematiek. De inspecties gaan tot 1 mei duren.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel