nieuws

Aandacht voor werkplek groeit

Warehousing

Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan de inrichting van werkplekken in magazijnen en dc’s. Het Buro voor Fysieke Arbeid krijgt steeds vaker verzoeken om werkplekken te analyseren en advies voor verbetering te geven. In Oss kregen 60 van de 400 coaches fysieke arbeid training in werkplekonderzoek.

Aandacht voor werkplek groeit
Een betere werkplek leidt vaak tot minder ziekteverzuim en efficiënter werken

Bij Medica Europe kwamen op 29 november op uitnodiging van het Buro voor Fysieke Arbeid zo’n zestig coaches fysieke arbeid bijeen. Deze coaches zijn opgeleid om hun collega’s in magazijnen en dc’s te trainen hoe ze het fysiek zware werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Bij Medica Europe werden ze nu getraind in werkplekonderzoek. Een goede werkplek, zo bleek, leidt niet alleen tot een lager ziekteverzuim, maar vaak ook tot een efficiëntere werkwijze en hogere kwaliteit.

 

Fysieke schade

In veel magazijnen en dc’s zijn vaste werkplekken ingericht. Voorbeelden zijn tafels waar orders worden gecontroleerd en verpakt of stations voor inslag en uitslag van goederen in automatische opslagsystemen.

Na werkplekonderzoek blijkt dat veel handelingen niet in logische volgorde worden uitgevoerd. Ook blijken veel handelingen gepaard te gaan met houdingen en bewegingen die op den duur fysieke schade kunnen opleveren. Voorbeelden daarvan zijn een gebogen werkhouding of het reiken naar producten of hulpmiddelen.

 

Inrichting en organisatie

De zestig coaches fysieke arbeid hebben geleerd om niet alleen naar de bewegingstechniek te kijken. Ook zaken zoals de werkplekinrichting en het juiste gebruik van hulpmiddelen kwamen aan bod. Tot slot is ook gekeken naar de organisatie van het werk. Worden medewerkers getraind? Worden taken gerouleerd? Is genoeg ruimte en licht beschikbaar?

 

Lees ook: Toename aantal coaches fysieke arbeid (mei 2005)

 

Reageer op dit artikel