nieuws

Nieuw bouwbeleid magazijnen met cacao

Warehousing

Bedrijfsleven en gemeentelijke diensten hebben samen nieuwe beleidsregels opgesteld voor nieuw te bouwen cacaoloodsen in de regio Amsterdam. Hierbij is scherp gelet op de gevolgen van de regelgeving voor brandveiligheid, milieu én voor de concurrentiepositie van bedrijven in de cacaosector.

Nieuw bouwbeleid magazijnen met cacao
Furness

De nieuwe “Beleidsregels gelijkwaardigheid Bouwbesluit Cacaoloodsen” leiden ertoe dat de vergunning voor bouw van loodsen met een bedrijfseconomisch wenselijke omvang kan worden verleend, omdat vastgesteld is aan welke eisen deze loodsen moeten voldoen.

 

Grote cacaobranden
Aanleiding voor de beleidsregels zijn twee grote branden in 2003 in cacaomagazijnen in Zaanstad, waarna de brandweer van Zaanstad de veiligheidseisen aanscherpte. Dit had een verschil in regeltoepassing tot gevolg in de regio Zaanstreek/Waterland en Amsterdam. Daarnaast zouden de verscherpte veiligheidsregels gevolgen kunnen hebben voor de internationale concurrentiepositie van de regio Amsterdam met de grootste cacaohaven en de grootste cacao-industrie ter wereld.

 

Lees ook: Miljoenenclaim bij Furness wegens ‘cacaobrand’ (december 2004) 

Reageer op dit artikel