nieuws

Meer concurrentiedruk op logistiek Nederland

Warehousing

ZOETERMEER – Nederland heeft nog steeds een goede concurrentiepositie op logistiek gebied, maar verschillen met landen als Duitsland, België en Frankrijk worden kleiner. Zeker op belastinggebied. Dat blijkt uit onderzoek dat NDL komende dinsdag op zijn algemene ledenvergadering presenteert. “Na een eerdere, snelle analyse”, aldus Edgar Kasteel van NDL, “hebben we nu een benchmarkonderzoek laten doen, om Europees nummer één te blijven.”

Eerdere onderzoeken rond de positie van logistiek Nederland ten opzichte van concurrerende landen werden onder de loep genomen. Kasteel: “Veel van die onderzoeken gaan uit van verouderde en landelijke cijfers. Bovendien worden belastingen soms niet meegenomen, waardoor verschillen optreden tussen statistieken en wat bedrijven werkelijk betalen aan grond, arbeid, belastingen en huur. Voor een goede afweging zijn reële gegevens nodig.”
Nederland kan er in zijn ogen veel gunstiger uitkomen. “Zo kun je als bedrijf bijvoorbeeld wel dicht bij de markt gaan zitten, maar als er geen transportvolume is, betaal je meer voor transportkosten. Dan kan het best zijn dat vrachten vanuit Frankrijk naar Italië, vanwege de dikkere stromen toch het best via Nederland kunnen lopen. Daar moet je naar kijken.”
Ook de logistieke structuur verandert. “In plaats van centrale EDC’s”, aldus Kasteel, “ontstaat nu een regionalisering van twee, drie of vier dc’s met een centrale aansturing.” De positie van Nederland kalft af door hoge arbeidskosten, lage arbeidsflexibiliteit en bureaucratie. Verder slinkt de voorsprong die Nederland had op belastinggebied. Kasteel: “Anderen hebben ons aardig ingehaald, alleen al door de bereidwilligheid van locale en landelijke overheden, die in logistiek investeren.”

Verschuiving
Bij grotere bedrijven zie je inderdaad een verschuiving richting België en Duitsland”, reageert Wijnand Ket van ProLogis. “Vooral Beieren komt sterk op doordat producenten richting Centraal-Europa gaan en de producten weer richting West-Europa. Er wordt steeds meer gewerkt met hubs en subhubs.” Dat Nederland minder bereidwillig ten opzichte van logistiek staat, is volgens hem te generalistisch gesteld. “Provincies als Noord-Brabant en gemeenten hebben logistiek als speerpunt. Dat merk je.” Qua arbeidskosten slaat Nederland volgens hem helemaal geen slecht figuur. “In Duits onderzoek komen we, na ‘duurdere’ landen Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Finland en België, op de zevende plek.” Het onderzoek werd gedaan door Buck Consultants International en Ernst & Young, samen met NDL en het ministerie van EZ.

Reageer op dit artikel