nieuws

Nieuw keurmerk voor GSF-keur

Warehousing

Met een nieuw keurmerk voor palletstellingen wil TNO beter aansluiten op de voorschriften in onder andere het Bouwbesluit, zoals dat dit jaar van kracht is geworden. Het TNO keurmerk helpt gemeentelijke diensten om sneller vergunningen te kunnen verlenen.

Het keurmerk komt als vervanger van het bekende GSF-keurmerk, zoals dat tot nu toe door stellingleveranciers verenigd in de VSL werd gevoerd. Vervanging is nodig, omdat het Bouwbesluit de eis stelt dat magazijnstellingen boven 8,5 meter hoog – of die voorzien zijn van een etagevloer – ‘licht vergunningplichtig’ zijn. Vorig jaar is in Europa, na jarenlange discussie, een normcommissie ingesteld, die zich bezig houdt met magazijnstellingen. Tegelijk met het nieuwe TNO keurmerk verschijnt er een nieuwe praktijkrichtlijn van het NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut). Dit document, aangevuld met eisen in het Bouwbesluit, vormt de basis van het keurmerk. TNO verleent het keurmerk aan constructies op papier, het constructief ontwerp dus. Alle sterkteberekeningen worden volgens een vast protocol gecheckt. Daarnaast wil TNO dat leveranciers afspraken maken met hun opdrachtgevers over het gebruik na oplevering. Hiervoor is een ‘verklaring van toegestaan gebruik’ opgesteld, waarin beide partijen de magazijnomstandigheden vastleggen.

Meer in LogistiekKrant nr. 18, 7 november 2003

Reageer op dit artikel