blog

WMS en Lean: is dat een goed huwelijk?

Warehousing

WMS en Lean: is dat een goed huwelijk?

Op de WMS-dag morgen wordt het onderwerp ‘Lean en continu verbeteren met WMS’ behandeld. Hieromtrent werd ik de laatste dagen veelvuldig aangesproken. De eerste vraag die gesteld werd was: Lean en WMS, past dat wel bij elkaar? De volgende vraag: Waar moet je nu eerst mee beginnen, Lean of WMS? De derde vraag: Wat levert er nu meer op, Lean of WMS?

Met Lean ben ik al weer meer dan 25 jaar bezig. Primair lag mijn belangstelling in de productieomgeving. Later is dat uitgebreid met andere gebieden. In magazijnen werd het onderwerp Lean aanvankelijk met veel scepsis begroet. Ook ERP en WMS kwamen steeds meer in mijn belangstellingsveld. Het was tien jaar geleden dat ik bij een bedrijf op het gebied van automaterialen over Lean met de mensen van de vloer sprak. De houding was negatief. Men vond de 5S-methode kinderachtig en over verspillingen moest ik het zeker maar niet hebben want dat voelden ze toch heel anders. Klanten spraken die mensen overigens nauwelijks of nooit. Ze vroegen me toen naar voorbeelden, maar die waren er destijds weinig of niet in de strikte magazijnomgevingen. WMS was ook nog in opkomst. Eigenlijk was het werkgebied van magazijnen en distributiecentra onderontwikkeld te noemen. In de tijd dat ik zelf verantwoordelijk mocht zijn voor enkele magazijnen was de waardering voor het werk minimaal. Veelal werden daar de afgekeurde werknemers tewerk gesteld. Het belang van een magazijn is gelukkig sterk toegenomen. Ook in wetenschappelijke zin staat dit gebied nu meer in de schijnwerpers.

Prestatie van dc’s verbeteren

Het gebied rondom magazijnen en dc’s is een uitdagend vakgebied. In mijn ogen staan we nog maar aan het begin van een andere manier van werken. Verbeterde processen, automatisering van informatieverwerking en nieuwe toepassingen zullen een metamorfose te weeg gaan brengen. De laatste jaren is veel aandacht gegaan naar goedkopere arbeid. In sommige dc’s bestaat het personeelsbestand voor meer dan de helft uit werknemers uit landen met goedkope arbeid. Hoe lang kan dit nog doorgaan? Kan het niet anders?

 

Er zijn verschillende methoden om de prestatie van dc’s te verbeteren. Hier willen we ons beperken tot de impact die Lean en/of WMS kan hebben. Kan het verbeteren met Lean en WMS wel eenvoudig bereikt worden? Beide methoden hebben hun voordelen. Maar kennen we die wel goed?

 

Vorige week had ik een gesprek met een directeur van een dc met meer dan 200 werknemers. Die dacht dat de kern van lean alleen het verbeteren van de efficiency is. Ook dacht hij dat daarbij het uitbannen van verspillingen de kern was van Lean. Hij dacht dat de kosten bij Lean altijd moeten zakken. Hij zag helaas alleen de halve waarheid. Heb hem er op gewezen dat bij Lean het primair gaat om de waarde die je als opdrachtnemer weet te realiseren voor je klant op een langdurige basis. Zo kan het zijn dat in een Lean omgeving andere zaken voor een klant moeten worden gedaan, waardoor de kosten kunnen stijgen. Als een klant een strik om de verpakking wil hebben, dan moet deze klant daar natuurlijk ook voor betalen. Bij Lean wordt het proces dus beoordeeld op de waarde die het voor de klant heeft. Bij WMS gaat het om de wijze waarop informatie omgezet wordt in de bruikbare informatie door degene die de orderafhandeling verzorgt. Het beheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn en handelt de orderstroom in de juiste planningsvolgorde af.

Specifieke toepassingsgebieden

Lean en WMS hebben ieder hun eigen specifieke toepassingsgebieden. Het is niet eenvoudig om aan te geven waar je het eerst mee zou moeten beginnen. Dat hangt heel sterk af van de beginsituatie waarin de organisatie zich bevindt.  Op de WMS-dag zullen we de verschillende mogelijkheden ten opzichte van elkaar afwegen. Lean en WMS zijn zeker te zien als twee huwelijkskandidaten die beiden hun krachten inbrengen in het huwelijk. Die inbreng is echter wel van een verschillende impact voor het bedrijf. Alles tegelijk oppakken kan wel eens tot een huwelijkscrises leiden.

 

Op de WMS-dag laten we voorbeelden zien van toppers zoals Huisman Itrec en Kühne Automotive zien waar zich een positieve ontwikkeling voor doet. Zij zien het huwelijk van Lean en WMS wel zitten, maar daar staan net zoals in een goed huwelijk wel behoorlijk wat kanttekeningen bij.

Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in uw ervaringen, om daar een volgende keer verder op door te gaan.

 

WMS-dag 2013: Het verschil maken met WMS

Woensdag 22 mei 2013 is de 18e editie van de WMS-dag. Door middel van presentaties van toonaangevende sprekers uit de logistiek, inhoudelijk workshops en interessante praktijkcases brengen wij u in één dag volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen WMS en hoe u met WMS verschil kunt maken. Bekijk hier het programma.

 

Lees hier meer over de WMS-dag-sessie van Hessel Visser.

 

De WMS-dag is gratis voor de primaire doelgroep. U kunt zich hier inschrijven.

Reageer op dit artikel