blog

Wat is BREEAM-NL en wat moet je ermee?

Warehousing

BREEAM-NL is de aanduiding voor een reeks keurmerken, ontwikkeld en beheerd door de Dutch Green Building Council (DGBC). Met deze keurmerken is het mogelijk om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Ze bieden een totaaloordeel en kijken verder dan alleen energiegebruik. Stefan van Uffelen, Directeur van de DGBC, legt de methode uit en verklaart de relevantie ervan voor de logistieke sector.

Er is een wereldwijde ontwikkeling gaande. Grote internationale ondernemingen als TNT, Heineken en Ahold richten zich bewust op Corporate Social Responsability (CSR). Of met een goede Nederlandse omschrijving: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onderdeel daarvan is het vastgoed dat deze multinationals bezitten en/of gebruiken , inclusief distributiecentra en ander logistiek vastgoed.

Duurzaam vastgoed

Met het oog op de energiecrisis, ‘global warming’ en het afvalprobleem wordt het voor multinationals steeds belangrijker te beschikken over duurzaam vastgoed. Met andere woorden: vastgoed dat een minder grote belasting is voor het milieu, beschikt over een significant kleinere ‘carbon footprint’ en dat bij voorkeur energieneutraal is. Dat betekent dat het pand evenveel energie opwekt als het verbruikt, zodat de som van uitstoot en intake uitkomt op 0.

Objectieve methode

Wil je echter aantonen dat je vastgoed duurzaam is, dan moet je beschikken over een objectieve methode om duurzaamheid vast te stellen. Vandaar dat we nu meemaken dat er internationaal keurmerken beschikbaar komen die de duurzaamheid van vastgoed een bepaalde waarde toekennen, gebaseerd op strikt omschreven criteria. DGBC heeft gekozen voor BREEAM vanwege de grote rol die het internationaal speelt. Het is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld.

BREEAM-NL

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is oorspronkelijk ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE), een Britse onderzoeksinstantie. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. Deze is door de DGBC vertaald, aan de Nederlandse situatie (de eisen in het Nederlandse Bouwbesluit) aangepast en doorontwikkeld. Alle BREEAM-NL schema’s zijn het exclusieve eigendom van de DGBC.

Gecertificeerde gebouwen

De DGBC is in 2008 gestart als marktinitiatief. Al in oktober 2009 werd BREEAM-NL Nieuwbouw operationeel. Zoals de naam al aangeeft: toepasbaar op nieuwe bouwwerken en daarom onderverdeeld in twee fasen: Ontwerp en Oplevering. Er zijn sindsdien al een tiental gebouwen met dit nieuwe keurmerk gecertificeerd . Tot de gecertificeerde gebouwen van het eerste uur behoren onder andere een distributiecentrum in Tilburg en één in Wijchen. Allebei ontwikkeld en gebouwd door Warehouses De Pauw (WDP), een Belgische ontwikkelaar van logistiek en industrieel vastgoed. Meer dan veertig gebouwen staan inmiddels geregistreerd bij de DGBC en zijn bezig met het certificeringstraject volgens BREEAM-NL Nieuwbouw.

Bestaande gebouwen

Dit jaar lanceert de DGBC ook BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik (BBG), een keurmerk voor het bepalen van de duurzaamheidprestatie van bestaande gebouwen. In tegenstelling tot Nieuwbouw, dat slechts een momentopname biedt, wordt BBG een schema dat voortdurend de vinger aan de pols van het beoordeelde gebouw houdt. Dit maakt het voor eigenaars, beheerders en gebruikers mogelijk om hun gebouw stap voor stap verder te verduurzamen. Wat dus de optie biedt om de duurzaamheidscore van jaar tot jaar te verhogen. Verder beoordeelt BBG wat er van dag tot dag met een gebouw gebeurt. Het keurmerk berekent niet alleen een score voor het gebouw zelf (Asset), maar ook voor het beheer van het gebouw en het gebruik dat de huurders ervan maken.

Eindscore

Zowel Nieuwbouw als BBG beoordelen de duurzaamheidprestatie van een gebouw aan de hand van negen categorieën, te weten: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. Voor iedere categorie worden punten toegekend. Die leiden gezamenlijk volgens een vastgelegde onderlinge weging tot de eindscore. Bij Nieuwbouw resulteert dit in een eindkwalificatie met 1 ster tot 5 sterren. BBG gebruikt dezelfde vijf kwalificaties, maar reikt ze uit op alle drie de beoordelingsgebieden (Asset, Beheer en Gebruik). Een BBG certificaat bevat dus drie rijen sterren (die onderling ook kunnen verschillen).

DGBC-Gebied

Naast Nieuwbouw en BBG werkt de DGBC ook aan een DGBC Keurmerk voor Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGBC Gebied). Dit wordt BREEAM-compatible, maar loopt in zo veel opzichten zo ver op de muziek vooruit, dat de BREEAM-naam er nog niet aan verbonden kan worden.  DGBC Gebied is in veel opzichten de allereerste poging om te komen tot een alomvattend keurmerk voor de beoordeling van de duurzaamheid van complete ontwikkelingsgebieden. DGBC Gebied gaat uit van zes categorieën: Synergie, Bronnen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Welzijn & Welvaart, Gebiedsklimaat en Gebiedsmanagement. Ook DGBC-Gebied wordt in 2011 operationeel.

Logistiek vastgoed

In de kantorenbouw heeft BREEAM-NL al een hoge vlucht genomen.  Het wordt een belangrijke overweging bij iedere nieuwe ontwikkeling. BREEAM-NL leidt namelijk doorgaans tot een betere bezettingsgraad en efficiënter gebouwgebruik. Twee karaktereigenschappen van een gebouw waar je tegenwoordig, met al die leegstand in Nederland, niet meer omheen kunt. De retailsector en de woningbouw volgen op de voet en de laatste tijd constateren wij bij de DGBC dat ook logistiek vastgoed in beweging komt. Niet alleen zijn al vier van onze gecertificeerden logistieke projecten (naast WDP ook Stryker in Venlo, ontwikkeld door Goodman, en FloraHolland in Naaldwijk), we zien ook veel nieuwe logistieke bedrijven zich inschrijven op onze assessments. Alle geregistreerden bij elkaar beslaan inmiddels 1,2 miljoen vierkante meter en daarvan is zo’n 400.000 vierkante meter logistiek vastgoed.

Design en Construct

De duidelijke groei van het logistieke vastgoed in de BREEAM-NL ‘portefeuille’ is opvallend, aangezien de aard van dit soort vastgoed inhoudt dat niet alle BREEAM-NL criteria even makkelijk toepasbaar zijn. Om te beginnen heeft logistiek vastgoed een korte doorlooptijd. Men gaat al bouwen voordat het ontwerp klaar is. ‘Design en Construct’ betekent wat mij betreft dan ook dat je in het geval van logistiek vastgoed eigenlijk meteen voor een oplevercertificaat moet kunnen gaan. Scoren op Landgebruik & Ecologie is ook niet makkelijk, aangezien hergebruik van oud industrieel vastgoed in stedelijk gebied voor logistieke doeleinden niet zo praktisch is. Verder komen verschillende thermische eisen duidelijk uit de kantoorbouw. Die gaan dus ook niet echt op voor logistiek vastgoed.

Ver voorop

Desondanks schiet de logistieke sector snel vooruit met het thema duurzaamheid. Zelfs sneller dan andere, misschien meer voor de hand liggende, sectoren. En dat terwijl er nog niet eens een Energielabel bestaat voor logistieke gebouwen. Ik ben blij dat we de eerste versie van BREEAM-NL Nieuwbouw (inmiddels werken we met Versie 2.0) geschikt hebben gemaakt voor logistiek vastgoed. Daarmee hebben wij dus verder vooruitgekeken dan onze collega’s in Groot-Brittannië én de Nederlandse overheid …

Meer informatie over de DGBC en BREEAM-NL (inclusief de mogelijkheid tot registratie) vindt u via de websites

www.dgbc.nl

en

www.breeam.nl

.

Lees ook: BREEAM-NL: wat zijn voordelen in logistiek?

Reageer op dit artikel