blog

Klaar voor RFID? Begin met de juiste standaard!

Warehousing

RFID biedt mogelijkheden om logistieke ketens efficiënter in te richten. Bedrijven hebben echter de perceptie dat prijzen van de readers, tags en technische systemen nog te hoog zijn om de voordelen van RFID te benutten. Silvia Stein van GS1 zegt hierover: “Een implementatietraject met RFID heeft zijn tijd nodig, en als u wilt testen wat RFID voor uw bedrijf kan opleveren, kunt u maar beter met de juiste standaard beginnen.”

Veel bedrijven moeten de toegevoegde waarde van RFID voor de eigen organisatie nog concretiseren. Maar als u bereid bent om de supply / informatieketen opnieuw door te denken, bent u beter in staat de toegevoegde waarde te ontdekken. Er zijn immers nieuwe processen mogelijk met deze technologie. Om hier achter te komen dient u als bedrijf te kijken naar uw eigen bedrijfsproces en uw productfolio. En als u dat doet, denk dan na over de scope van uw project. Zal dit nu of in de toekomst over uw bedrijfsgrenzen heen gaan, gebruik dan een standaard. De wereldwijde RFID-standaard, GS1 EPCglobal, is al een tijd beschikbaar voor branchebrede implementatie.

 

RFID op een aantal productsoorten

Er zijn naast de succesverhalen ook bedrijven waarbij de toegevoegde waarde van RFID ten opzichte van de barcode zo klein is, dat de extra kosten (nog) niet te verantwoorden zijn. Maar dat geldt niet altijd. Er zijn enkele productsoorten waar RFID zeker interessant is:

  • dure producten
  • producten gevoelig voor diefstal
  • producten die interessant zijn om na te maken
  • producten met een korte houdbaarheid. (versproducten, mode, DVD’s)
  • producten met een hoog risico om out-of-stock te gaan (boeken, mode)
  • producten met een hoge omloopsnelheid
  • producten op high value locaties
  • herbruikbare ladingdragers

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het geeft een aardig beeld voor welke productsoorten en op welke locaties (high value locaties, zoals een vliegveld) bedrijven de nieuwe techniek kunnen inzetten. Immers, het is voor een bedrijf met name van belang om te kijken wat de toegevoegde waarde kan zijn en of de kosten snel terugverdiend kunnen worden.

 

Drie argumenten
Er zijn een drietal argumenten om met de standaard GS1 EPCglobal aan de slag te gaan.

 

1 Samenwerking
RFID biedt voldoende potentieel. Dat is duidelijk. Bedrijven kunnen efficiënter tracken en tracen in de keten en zo de kwaliteit van producten verhogen, ladingdragers beter beheren en lege schappen en diefstal voorkomen. De grootste voordelen behalen businesspartners als de gegevens die met RFID worden verzameld, ook worden gedeeld. Alleen zo krijgt u volledige zichtbaarheid in de keten. Een belangrijk pluspunt daarbij is dat door de beschikbaarheid van een wereldwijde standaard (GS1 EPCglobal) bedrijven in de gehele supply chain RFID-voordelen kunnen behalen. Alle bedrijven in de keten zijn dan in staat om de consument sneller, beter en tegen lagere kosten te bedienen. Het betreft namelijk niet alleen een standaard voor de techniek RFID, maar ook voor het delen van informatie over producten die met een RFID-tag worden geïdentificeerd.

 

Bedrijven werken steeds internationaler. Haal daarom als bedrijf uw voordeel en kies voor een standaard waar uw handelspartner in binnen- en buitenland ook mee werkt. Denk bovendien goed na of uw implementatie op de lange termijn raakvlakken met ketenpartners heeft. Ook dan is het verstandig met een standaard te beginnen, zodat ook zij de technologie kunnen gebruiken.

 

Praktijk: het Vers Schakel project van o.a. Schuitema en Heemskerk
Schuitema en Heemskerk hadden als doel in dit project: het verbeteren van de productkwaliteit in het schap en het verhogen van de schapbeschikbaarheid. Doordat ladingdragers worden getagd. en gegevens worden vastgelegd over waar en wanneer de krat is gescand, is er meer informatie beschikbaar over de producten. Bovendien krijgen  de ketenpartners de beschikking over gegevens, die zij nodig hebben om hun eigen proces te optimaliseren. Niet alleen Schuitema en Heemskerk maken gebruik van deze gegevens, ook de beheerder van de krattenpool, Container Centralen, kan door de scangegevens de pool beter managen. Door met dezelfde technologie te werken konden de partijen hun doelen realiseren.

 

2 Goede technologie. Hoge leesbaarheid

De GS1 EPCglobal standaards zijn ontwikkeld vóór en dóór het bedrijfsleven. Door meer dan 60 technologie bedrijven samen te laten werken bij de ontwikkeling van de GEN-2 standaard (standaard voor tags en readers) is een enorme verbetering gerealiseerd in de techniek van RFID. Gen-2 heeft inmiddels bewezen goed te werken en bovendien is vanwege de standaard de prijs van tags en readers gedaald.

 

Praktijk: Sony
Sony gebruikt in zijn Europees distributiecentrum in Tilburg  tags die voldoen aan de EPCglobal standaard en combineert deze met videobeelden als bewijs dat goederen in de vrachtwagen van de klant zijn geladen. Zij hadden hier al langer plannen voor, maar pas met de nieuwe GS1 EPCglobal standaard konden zij hiervoor een business case rond rekenen. Met voorgaande technologieën was dit nog niet gelukt.

 

3. Zekere investering

Het moge duidelijk zijn, dat als het bedrijven niet voldoende oplevert, ze RFID niet moeten gaan implementeren. Elk bedrijf zal zijn eigen business case moeten ontwikkelen. Belangrijk hierbij is te realiseren dat via de technologie data beschikbaar gemaakt kan worden, waarmee u op elk moment ziet waar uw producten zich bevinden. Stelt u zich maar eens voor welke efficiëntie u met deze mate van zichtbaarheid in de keten kunt realiseren.

 

Als de toepassing van RFID over bedrijfsgrenzen heen gaat – nu of in de toekomst – dan is het belangrijk om met een standaard te werken. De grote retailers, zoals Wal-Mart, Carrefour, Metro, Ahold en Tesco hebben zich achter de GS1 EPCglobal geschaard. Gelukkig maar, want hiermee kunnen alle ketenpartijen gebruik maken van dezelfde technologie en één wereldwijde standaard. Was de barcode ooit zo’n succes geworden in de supermarkt als elke retailketen een eigen systeem had geïmplementeerd?

Reageer op dit artikel