blog

Is logistieke sector winner of loser in innovatie?

Warehousing

Is logistieke sector winner of loser in innovatie?
Klik voor een vergroting van deze grafiek

Hoe je het ook wendt of keert, de innovatiegraad in de logistieke sector blijft een zorgenkindje. Dat is niet best, want logistieke bedrijven dienen te investeren in innovaties om de mondiale concurrentiestrijd aan te gaan.

Dit stelt ook het regeerakkoord van afgelopen februari: “Concurrentiekracht is steeds meer afhankelijk van innovatief vermogen en van de mate waarin Nederland in staat is toegevoegde waarde en kwaliteit te leveren”.
 

Uit een enquête van het EIM in opdracht van de AWT (Adviesraad van Wetenschap en Technologie) onder 944 dienstverlenende bedrijven bleek dat transport en logistiek het laagst van alle onderzochte zeven sectoren scoorde in het doorvoeren van innovaties.

In 2004 voerde maar 44 procent van de ondervraagde Nederlandse logistieke bedrijven een innovatie door, tegen 56 procent gemiddeld en tegen -maar liefst- 86 procent ICT-bedrijven.

De uitkomst van dit soort enquêtes zijn meer bepalend dan je misschien denkt. Zo heeft het Innovatieplatform in 2005 zes sleutelgebieden voor innovatie aangewezen, waar de komende jaren fors in geïnvesteerd gaat worden. De logistieke sector is hier voorlopig buiten de boot gevallen, dat maakt het lastiger om te innoveren. Er is nog een kans dat de sector door EZ alsnog als innovatiethema wordt aangewezen, maar dan moet de sector met ‘een goed verhaal komen’ en ‘de bedrijven weten te mobiliseren’. Tot die tijd lijkt het Ministerie zijn innovatiegeld vooral aan andere sectoren te gaan besteden. Dit in tegenstelling tot onze buurlanden, waar zowel via het Vlaams Instituut voor de Logistiek als Logistikstandort Deutschland fors in de logistieke sector geïnvesteerd wordt ….

Tja, de cijfers spreken duidelijke taal, of niet? Het loont de moeite om de resultaten van de EIM-enquête eens wat nader te bekijken. Er blijkt bijvoorbeeld dat de verschillen tussen bedrijven binnen een sector groter zijn dan de verschillen tussen sectoren, en dit geldt speciaal voor transport en logistiek. Met andere woorden: innovaties komen in voldoende mate voor bij grotere logistieke bedrijven, maar vrijwel niet bij de kleintjes, en dit trekt het gemiddelde van de sector omlaag!
 

De vraag is verder wat de innovaties precies inhouden. Op het lijstje van antwoorden vinden we bijvoorbeeld 17 maal ‘ICT voor intern gebruik’ (ERP, RFID, voorraadbeheer, automatische bestelsystemen, etc.) en 22 maal ‘logistieke processen’ (TMS en communicatie met chauffeurs). En als we naar individuele antwoorden kijken, krijgen we ‘integrale marketing en logistiek voor startende bedrijven in de drankenhandel’. Kortom, er is niet alleen sprake van innovaties in de sector transport en logistiek, maar ook van logistieke innovaties bij dienstverlenende bedrijven, en die laatste worden vaak snel uit het oog verloren.
 

Mijn conclusie is dat er in de Nederlandse logistiek meer wordt geïnnoveerd dan vaak wordt gesteld. Echter, in de afgelopen tien jaar is het de sector niet voldoende gelukt om deze innovaties in bijvoorbeeld VAL of SCM-toepassingen zichtbaar te maken voor burgers en overheden. Dat moet beter, en de sector heeft nog één kans om aangewezen te worden als innovatief thema … Als TNO leveren we hier graag een bijdrage aan!

Reageer op dit artikel