blog

Het mysterie van de verdwijnende dc’s

Warehousing

Het mysterie van de verdwijnende dc’s
Mysterie van de verdwijnende dcs

Door gebrek aan innovatiekracht is de logistieke concurrentiepositie van Nederland de laatste jaren duidelijk verslechterd. Dit is de centrale boodschap van de Commissie van Laarhoven in haar rapport ‘Naar een vitale supply chain door krachtige innovatie’.

De Commissie komt met zeven stappen die bedrijven en overheden samen moeten oppakken om supply chain innovaties te realiseren en economische vooruitgang te boeken.

Gaat het nu écht zo slecht met de logistiek in Nederland? Organisaties als het Centraal Plan Bureau denken er heel anders over. In de Macro Economische Verkenningen 2006 wordt onomwonden gesteld dat “distributie en transport bepalend waren voor het herstel van de Nederlandse economie in 2004”. De activiteiten van internationale distributiecentra in Nederland worden geregistreerd als wederuitvoer. Juist deze wederuitvoer groeide in 2004 met een spectaculaire 20 procent en ook voor 2005 en 2006 worden flinke groeipercentages van circa 10 procent verwacht. Zo bezien lijkt het economisch prima te gaan met de logistieke sector in Nederland. Wie heeft er nu gelijk?

 

Slecht in aantrekken EDC’s

Laten we een belangrijke indicator eens nader bekijken. De Commissie van Laarhoven stelt in haar rapport dat Nederland er steeds slechter in slaagt om nieuwe EDC’s aan te trekken. Het Nederlandse marktaandeel is zo gekrompen van 58 procent in 1997 tot 44 procent in 2001. Dat lijkt zorgwekkend, maar als we deze gegevens nader bekijken blijkt dat er hier appels en peren worden vergeleken.

Allereerst was de definitie van een Europees dc in beide onderzoeken verschillend. Zo telde het Nederlandse Buck in 1997 zowel de eigen (in handen van producenten) als aan dienstverleners uitbestede Europese distributie-operaties mee, terwijl het Vlaamse Business Mobility in 2001 alleen de eigen distributie-operaties meetelde. Logisch, want in Vlaanderen waren toen veel minder uitbestede distributie-operaties dan in Nederland te vinden.

 

Vergelijking waardeloos

Daarnaast is in het onderzoek uit 2001 Duitsland als vestigingslocatie niet meegenomen, terwijl tevens niet geheel België is meegenomen maar alleen Vlaanderen. Met deze verschillen is deze vergelijking in feite waardeloos geworden.

Wat is dan wel het precieze aantal Europese distributie-operaties in Nederland? Is dit aantal gegroeid of gedaald in de afgelopen vijf jaar? En wat is de Nederlandse marktpositie?

Helaas is hier recentelijk geen onderzoek naar gedaan. Mijn schatting is dat er anno 2006 ruim 10.000 distributiecentra in Nederland zijn, en dit aantal is de laatste jaren zeker gegroeid. Van deze 10.000 dc’s kent circa 25 tot 30 procent regelmatig goederenstromen richting verschillende landen in Europa. Het is nu simpelweg een kwestie van definitie welke van deze 2.500 tot 3.000 distributiecentra EDC’s zijn. Voor NDL moet bijvoorbeeld een Amerikaanse of Aziatische partij erbij betrokken zijn om te spreken van een EDC. Ik zou daarom willen pleiten om dit anno 2006 ook gezien de ontwikkelingen in Oost-Europa eens goed uit te zoeken, zodat we exact weten wat het Nederlandse marktaandeel in de vestiging van EDC’s in Europa is. Werk aan de winkel dus!  

 

klik op de afbeelding voor een vergroting

 

Reageer op dit artikel