blog

RFID: The future for the global supply chain?

Warehousing

Paul Stam de Jonge is RFID solutions director bij LogicaCMG. In dit artikel schrijft hij over de impact die RFID zal hebben op de wereldwijde supply chain.

Radio Frequency Identification (RFID) is op dit moment een van de meest besproken onderwerpen in de technologie industrie. Ondanks dat het in eerste instantie werd toegepast in tracking en tracing in de jaren tachtig, is de potentie van RFID pas recentelijk erkend. Het was bureau Gartner die voorspelde dat 2004 het jaar zou worden van de RFID ‘takeoff’. Met behulp van RFID tags kunnen objecten worden geïdentificeerd en getraceerd zonder tijdsverlies, zonder menselijke tussenkomst en zodoende zonder variabele kosten. Het zijn deze voordelen die Frost en Sulliven er toe leidde de verwachting uit te spreken dat de wereldwijde RFID-markt in 2001 1,6 miljard Amerikaanse dollars bedroeg en dat de verwachting was dat hierna een jaarlijkse groei zou plaatsvinden van 33 procent tot een totale omzet van 3,6 miljard dollar in 2006.

 

Veel van deze voorspelde groei is behaald in de retail sector, waar RFID tags de barcode zouden kunnen vervangen. RFID is gebaseerd op een simpel concept. RFID chips zijn radio apparaatjes die een unieke ID uitzenden op het moment dat ze op korte afstand worden gescand. Deze chips zijn ingebouwd in tags die aan vrijwel alle producten of voorwerken vastgemaakt kunnen worden. De bijpassende scanner leest gelijktijdig grote hoeveelheden getallen af van de tags. Winkelen wordt eenvoudiger en makkelijker omdat karren in een moeite kunnen worden gescand in plaats van elk product afzonderlijk te hoeven scannen. Deze werkwijze levert de retailer een kostenbesparing en verhoogt het winkelgemak van de klant.

 

Enige tijd terug zijn een flink aantal RFID projecten gestart in de retailsector, waaronder Target in de VS en Marks and Spencer in het Verenigd Koninkrijk. Het zijn deze initiatieven op RFID gebied, door grote wereldwijde organisaties, die hebben geleid tot hogere toekomstverwachtingen rond de technologie. De verwachting is dat RFID in de komende vijf jaar een grote impact zal hebben op ontwikkelingen en werkwijzen bij bedrijven die zich bezighouden met productie, bewegingen of verkoop van goederen.

 

De potentie voor de supply chain

Met de ontwikkeling naar smallere, slimmere en goedkopere tags en leesapparatuur biedt RFID verbazingwekkende RFID mogelijkheden. Bedrijven kunnen aan de hand van de technologie zowel de efficiency als de zichtbaarheid van de keten vergroten, op kosten besparen, hun bezittingen beter gebruiken, producten produceren van een hogere kwaliteit en verkoopresultaten laten groeien voor out-of-stock terug te dringen. LogicaCMG heeft enige tijd terug een RFID-onderzoek uitgevoerd in Europa onder vijftig bedrijven in zes regio’s. Het doel was te onderzoeken hoe het stond met de kansen voor adoptie van RFID door bedrijven. De onderwerpen die werden onderzocht waren standaarden, Amerikaanse Europese compatibiliteit, betrouwbaarheid en wetgeving.

 

Het onderzoek laat zien dat meer dan de helft van de bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland RFID als belangrijk bestempelen waar het de planning betreft voor investeringen in IT en veelal van plan zijn om binnen enkele jaren projecten te starten op het gebied van RFID.

 

Een aantal van de belangrijkste retailers, zoals Tesco en Metro zijn inmiddels grootschalige projecten gestart rond de technologie. De projecten zullen doorlopen tot 2007, maar nu al is uit onderzoek duidelijk geworden dat bedrijven niet voor 2008 zullen beginnen met het taggen van consumentenproducten. De prijs van de tags zal eerst omlaag moeten. De focus ligt momenteel op toepassing op Returnable Transport Items (RTI’s) in de supply chain, zoals kratten / fusten en pallets.

De belangrijkste drijfveer voor het opnemen van RFID in de supply chain, en in het bijzonder voor RTI’s, is de grote variëteit aan RTI’s in de retail supply chains. Hierdoor is het managen, het opnemen en de administratie complex en arbeidsintensief. RFID kan deze zaken vereenvoudigen en zelfs wegnemen.

 

Omdat RFID een grote impact zal hebben op bedrijfsprocessen en IT-systemen, is ook een goede bedrijfsmatige voorbereiding nodig. Het gebruik van de technologie in combinatie met RTI’s zal alleen mogelijk zijn wanneer de financiële voordelen ervan groter zijn dan de kosten van implementatie. Uit onderzoek van Logica CMG blijkt dat bij een tagprijs van vijftig cent de handling kosten per pallet verminderd kunnen worden met 8,5 cent. Met deze cijfers is een terugverdientijd haalbaar van twee tot drie jaar.

 

Standaarden

Het probleem met RFID is dat de technologie ervan veel gecompliceerder is dan die van de barcode. Daarom zijn standaarden nodig om de ontwikkeling van RFID in alle delen van de wereld door te zetten én ook is het van belang dat er een codeersysteem komt dat de informatie die via RFID beschikbaar komt overal ter wereld kan worden uitgelezen. Standaardisatie is essentieel voor het gebruik van RFID in open supply chain omgevingen, standaardisatie waar het zowel de content van de tag betreft als de radio frequentie die wordt gebruikt voor communicatie tussen de tag en de reader (de zogenoemde air interface).

 

Het gebruik van een technologie met zowel een lage als een hoge frequentie is standaard geworden en geharmoniseerd over de hele wereld. Maar de situatie wat betreft UHF technologie is veel complexer. In de VS wordt deze technologie al breed toegepast, maar in Europa is het gebruik van UHF beperkt als gevolg van bestaande wetgeving opgesteld door de Europese Unie. Die wetgeving beperkt de mogelijkheden wat betreft aflezen en snelheid, vooral omdat de power output van de lezer is beperkt tot 0,5 watt. 

EPCglobal heeft ook haar bezorgdheid uitgesproken dat sommige retailers zich gedwongen zullen voelen om actieve tags te gaan gebruiken, die veel duurder zijn dan de vrij gewone passieve tags. Het voordeel van actieve tagsd is dat aan de tags data kan worden toegevoegd dan wel verwijderd tijdens het leven van de tag, maar door de veel hogere kosten van deze tags zullen ze minder snel worden gebruikt.

 

Volwassenheid van beschikbare technologie

De interesse in RFID voor applicaties in de supply chain is relatief nieuw en op dit moment zijn er nog maar enkele grootschalige implementaties opgezet. Producten of onderdelen van een RFID opstelling zijn vaak nog niet volledig foutloos, zeker waar het de UHF technologie betreft in Europa. Een consequentie daarvan is dat het goed installeren en perfectioneren van de RFID hardware een behoorlijke tijd. Toch lijkt dit probleem minder belangrijk te worden gevonden als gevolg van implementaties op grote schaal bij organisaties als Wal-Mart. Deze implementaties leveren dusdanig veel ervaring op met de technologie dat in het vervolg veel van de problemen eenvoudig op te lossen zouden moeten zijn.

 

Gebrek aan kennis en ervaring

RFID is nog steeds een complexe technologie waarover slechts weinig ervaring is opgedaan in de meeste organisaties. De meeste installatie-ervaring in de supply chain is te vinden bij kleinere organisaties die betrokken zijn geweest in de vroege pilotprojecten. Om succesvol te zijn zijn grootschalige implementatie sop Europees niveau nodig waarbij grote internationale technologiebedrijven steun verlenen. Veel retailers, producenten en logistieke dienstverleners vragen zich af wanneer Europa dit stadium bereikt en of Europa op het vlak van deze technologie de leidende rol van de VS tot nu toe zal overnemen.

 

Samenwerking duwt Europa naar voren

De Amerikaanse aanpak is er vooral een op basis van mandaten. Wal-Mart bijvoorbeeld, voert haar RFID-beleid uit op mandaatbasis. Dit stuwt in het begin het gebruik van RFID, maar het zal betrokken partijen niet stimuleren om de technologie breed op te pakken. De in Europa gekozen aanpak van samenwerking zal zeker op de langere termijn meer voordelen opleveren. De enige manier tenslotte om RFID opname in de keten te versnellen is door samenwerking en ontwikkeling van IT leveranciers en producenten. Her en der begrip kweken voor de technologie en samenwerken is de enige manier om echt de voordelen te behalen die mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel