artikel

ICT & Logistiek: focus op Smart Logistics

Warehousing

ICT & Logistiek: focus op Smart Logistics
ICT & Logistiek beurs toont mogelijkheden slimme IT-tools.

Steeds geavanceerdere ICT-tools zorgen voor een breed palet aan mogelijkheden waarmee logistieke activiteiten steeds slimmer zijn af te handelen. Desondanks vallen er bij heel veel bedrijven nog voldoende efficiencyslagen te maken. Bijvoorbeeld op de gebieden voorraadoptimalisatie, slimmer vervoeren, klantervaring en interne afstemming. Zo bezien is de keuze voor Smart Logistics als centraal thema van de beurs ICT & Logistiek de juiste, met ICT en de juiste kennis als ondersteuning voor alles waar de huidige tijd om vraagt.

ICT & Logistiek is al jaren een goedbezochte beurs. Met een groeiende rol voor ICT als ondersteuning van bedrijfsprocessen, is dat ook wel te begrijpen. De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan op dit moment zo snel, dat het belangrijker dan ooit is om op de hoogte te blijven van de beschikbare mogelijkheden. Zij het wel selectief. Bovendien zal elke investering in ICT antwoord moeten formuleren op de juiste vragen en inzicht dienen te geven in eventuele bottlenecks.

Vijf thema’s, diverse sessies en seminars

De beursorganisatie heeft ervoor gekozen om sessies te organiseren over vijf deelthema’s: Business Intelligence & Analytics, Magazijn & Distributie, Mens & Milieu, Transport en Sales & Operations Planning. Aanvullend zijn er enkele sessies en inhoudelijke seminars over nieuwe manieren en werkwijzen van bedrijven aan bod komen.

Big data, e-fulfilment, klanttevredenheid en stadsdistributie

Tussen de thema’s, sessies en seminars door zijn vooral de aspecten big data, e-fulfilment, voorraadoptimalisatie, klanttevredenheid en stadsdistributie zichtbaar op de beursvloer. Deze onderwerpen staan in de markt niet alleen in de spotlight, maar het zijn ook bepalende elementen voor een succesvolle toekomst van een logistieke onderneming. Dit om de eenvoudige reden dat klanten steeds hogere eisen stellen aan de aflevering van een bestelling. Uit onderzoek van de beursorganisatie blijkt dat slechts 15 procent van de webwinkels ook daadwerkelijk een keuze biedt in het soort aflevering of het moment van afleveren. Vermoedelijk denkt een grotere groep webwinkels en logistieke bedrijven wel na over een strategie op dit gebied, maar zeker is dat er ruimte is voor een enorme verandering in de nabije toekomst. Een bedrijf dat daarbij zijn prestaties ook tijdens en na een verandering op peil wil houden, zal moeten investeren in ondersteunende ICT en kennis en dit blijven doen. Cloudgebaseerde ICT-tools staan hierbij volop in de aandacht.

Data uit bedrijfsprocessen naadloos integreren

De combinatie van de huidige technologische mogelijkheden én veeleisendere klanten, vereist van logistieke ondernemers dat ze in staat zijn om data uit diverse bedrijfsprocessen naadloos te integreren. Vervolgens zullen ze de bijpassende goederenstromen intelligent en efficiënt moeten inrichten. Alleen bij een dergelijke organisatie is ook de stap te zetten naar het beter beleveren van artikelen op basis van een juiste beschikbaarheid. Handmatige handelingen zijn daarbij eerder een belemmering en een kostenpost dan een concurrentieel voordeel. In sommige situaties is zelfs een standaard WMS of TMS niet meer toereikend en zijn specialistischer oplossingen nodig als voorraadoptimalisatiesoftware, een BI-tool of een Control Tower. Wat deze tools vooral doen is het geven van inzicht in interne bedrijfsprocessen. En op hun beurt zijn ze weer afhankelijk van allerlei technieken om artikel- en locatiedata vast te leggen. Het gebruik van webportals waarmee data uit diverse hoeken van de keten is te organiseren en stroomlijnen neemt eveneens toe.

ICT & Logistiek valt samen met Logistica

Tijdens ICT & Logistiek (10 tot en met 13 november) in de Jaarbeurs in Utrecht zijn er ongeveer honderd stands te bezoeken. In dezelfde week vindt niet alleen deze beurs plaats, maar tegelijk is er de Logistica, een beurs die eens in de drie jaar wordt georganiseerd.

Lees ook: Supply Chain Plaza: Gezamenlijke energie geeft groter effect

Reageer op dit artikel