artikel

Broekman Logistics: flexibiliteit in het warehouse

Warehousing

Broekman Logistics: flexibiliteit in het warehouse
Steven van Geffen, Project Manager IT bij de Broekman Group

Broekman Group is een full service logistiek dienstverlener met het hoofdkantoor in de Rotterdamse haven. Zij verzorgen wereldwijd activiteiten in landen zoals China, India, Singapore, Tsjechië, Hongarije, Polen, Duitsland, Nederland en België.

– Dit praktijkverhaal is aangeleverd door de leverancier –

 

Broekman Group is een full service logistiek dienstverlener met het hoofdkantoor in de Rotterdamse haven. Zij verzorgen wereldwijd activiteiten in landen zoals China, India, Singapore, Tsjechië, Hongarije, Polen, Duitsland, Nederland en België. De Broekman Group is opgericht in 1960 en heeft één corporate divisie met de afdelingen HR, Finance en IT en vier operationele divisies: Shipping, Logistics, Automotive en Special Products. Ruim 800 medewerkers zijn binnen de organisatie werkzaam.

 

Broekman Logistics Europoort, voorheen Storeship, is een gespecialiseerd public warehouse met value added logistics (VAL)-activiteiten voor gevaarlijke en ongevaarlijke goederen. De locatie heeft 40.000 vierkante meter opslagfaciliteiten voor gevaarlijke goederen en fungeert tevens als Bonded Warehouse voor opdrachtgevers. Voor de aansturing van de warehouse- en douaneprocessen wordt gewerkt met Kewill Logistics.

 

Steven van Geffen, Project Manager IT bij de Broekman Group, focust op de implementatie van logistieke applicaties binnen de logistieke divisie. Hij begeeft zich op het snijvlak tussen IT en bedrijfsprocessen. Om in de warehouse operatie slagvaardig in te kunnen spelen op de commerciële vraagstukken van de diverse opdrachtgevers, ziet hij drie belangrijke pijlers:

 

•             Communicatie met de klant

•             Kwaliteit van de dienstverlening

•             Ontzorgen van de klant.

 

Communicatie met de klant

“Als logistiek dienstverlener die met gevaarlijke stoffen te maken heeft is het van vitaal belang te weten welke producten er worden ontvangen en/of in opslag liggen. Recente incidenten met chemiebedrijven hebben duidelijk aangetoond wat de risico’s zijn van het werken met gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën.”, stelt van Geffen, “Bij Broekman Logistics Europoort worden producten niet toegelaten op het terrein wanneer daarvan niet de volledige informatie beschikbaar is op het gebied van o.a. producteigenschappen en mogelijke risico’s (gevarenklasse). Ook moeten de warehouse medewerkers geïnformeerd worden over deze producten voor wat betreft de   risico’s en hoe te handelen bij een eventuele calamiteit. Ons WMS en de daarin opgeslagen artikelstamdata spelen daarbij een belangrijke rol. Er dient een gedegen voorbereiding te zijn alvorens de producten worden opgeslagen. Is er nog geen volledige informatie ontvangen van de klant dan blijft de slagboom letterlijk dicht.”

 

“De informatie met opdrachtgevers wordt op alle denkbare manieren uitgewisseld.”, vervolgt Van Geffen, “Broekman Logistics Europoort heeft een drietal grote klanten die gebruik maken van EDI. Opmerkelijk genoeg hebben ze alle drie SAP als ERP-systeem. Toch gebruikt geen van deze partijen hetzelfde berichtenformaat. En ook heeft elk van deze klanten specifieke zaken waardoor de berichten net even anders zijn. Er worden een twintigtal berichten uitgewisseld, via verschillende communicatieprotocollen (zoals FTP, SFTP, VPN). Als logistiek dienstverlener heb je te voegen naar de eisen en wensen van de opdrachtgever die informatie uitwisselt via eigen specificaties. De elektronische data-uitwisseling tussen de automatiseringssystemen biedt een aantal concrete voordelen. Belangrijk is dat de informatie in zowel het eigen als het klantsysteem up-to-date is, daarmee wordt veel onduidelijkheid weggenomen. Verder draagt het ook bij aan een efficiency verbetering bij de verwerking van de orders. Deze worden sneller verwerkt want er zijn minder handmatige handelingen. De dossiers zijn al gevuld met informatie die via EDI ontvangen is wat ook weer de fout kans bij manuele invoer terugdringt.”

 

“Het proces van de klant is leidend en dat vereist flexibiliteit van het systeem. Flexibiliteit is voor de processen van het public warehouse nodig om te kunnen anticiperen op de grilligheid van klanten. Die grilligheid komt op verschillende manieren tot uiting. Soms is er – ook al gaat het om hetzelfde product –   verschil in de wijze van aanlevering. Een product is bijvoorbeeld de ene keer correct verpakt in geschikte verpakking en op pallets, terwijl het de andere keer los wordt aangeleverd in container, in verpakkingen die niet voldoen. Sourcing van hetzelfde product uit verschillende landen komt regelmatig voor. Een product komt dan zowel uit de VS, als uit China of India. Dat betekent in de praktijk een verschil in verpakkingsmateriaal en -eenheden. Eventuele onduidelijkheden over de hoeveelheid aangeleverd producten wordt bij inslag gecheckt, gecorrigeerd en terug gemeld. Daarnaast zijn bepaalde chemische producten van onze klanten sterk onderhevig aan seizoensinvloeden. We berekenen de capaciteit en moeten daarvoor palletplaatsen beschikbaar houden of juist vrijmaken.”

 

Kwaliteit van de dienstverlening

Opdrachtgevers verwachten van een logistieke dienstverlener volledige transparantie. Ze willen op elk moment inzicht in de operatie en status van hun warehouse-opdrachten. Automatisering ondersteunt dat. Broekman Logistics past hiervoor onder andere RF-scanning toe.

 

“De afgelopen jaren zijn we diverse trajecten gestart om de kwaliteit van de diensten verder te verbeteren en hiermee ook het aantal fouten te reduceren”, vervolgt Van Geffen. “Volledig RF-gestuurd werken betekent minder handmatig werk – geen onleesbare magazijnopdrachten meer – maar ook real-time werken. Voorraad is direct beschikbaar en de locatie van goederen is meteen bekend in het systeem. Bij uitslag scannen we tot in de truck. In de oplegger of container wordt een barcodesticker geplakt en alle betreffende pallets in een zending worden hierop gescand. Tevens vindt er zo een controle bij afsluiten van de order plaats of daadwerkelijk alle pallets geladen zijn.”

 

“Voor een andere opdrachtgever, een producent van drukinkt, passen we RF toe omdat zij vaak afwijkingen hebben op aantallen, batchnummers en houdbaarheidsdata bij de goedereninslag. Zij leveren hun verpakkingen aan zonder barcode. Bij binnenkomst worden de producten gesorteerd op afwijkingen in batch, aantal en THT-gecorrigeerd. Vervolgens worden producten (pallets) door ons voorzien van een barcode. Het is zaak om dit direct goed te regelen, zodat je bij alle vervolgprocessen zoals verplaatsingen, cycle counts, order picking en uitslag niet tegen onverhoopte zaken aanloopt die voor stagnatie kunnen zorgen in de supply chain. Door bij de inslag meer energie te steken in de juiste afwikkeling, kun je de kwaliteit bieden die een klant nodig heeft om succesvol te kunnen zijn.”

 

Ontzorgen van de klant

Logistieke dienstverleners zoeken steeds vaker naar mogelijkheden om meer te bieden dan enkel opslag. De value added- diensten voegen waarde toe aan de logistieke keten van de opdrachtgevers. Broekman Logistics Europoort levert aanvullende diensten ter ondersteuning en ontwikkeling van veranderende marktbehoeften. Met deze value-added services kunnen zij tijd en geld besparen.

 

“Eén van onze klanten is een toeleverancier aan de automotive industrie. Speciaal voor zijn ontvanger worden de juiste hoeveelheden in speciale kisten gedaan en verscheept. Deze kisten met onderdelen worden direct aan de productielijn geplaatst. Onze klant en de ontvanger moeten er dus vanuit gaan dat hierin de correcte aantallen zitten, anders loopt het productieproces vertraging op. Dit is secuur werk dat toegevoegde waarde biedt.”

 

Broekman Logistics Europoort ontzorgt haar klanten verder op het vlak van douaneformaliteiten: opstellen douanedocumenten, in- en uitklaringen etc. Voor bepaalde klanten treedt de logistieklogistieke dienstverlener op als fiscale vertegenwoordiger.

 

“Een meer geavanceerd voorbeeld is onze late labeling-lijn. Ten behoeve van de export worden hier in lagere oplage verpakkingen met een blanco label voorzien van de juiste labels, in de juiste taal, met het juiste batchnummer. Vanuit het WMS wordt een bestand gestuurd naar de lijn met alle relevante informatie, waaronder artikelnummer, batchnummer, aantallen, taal van het label enzovoorts. Deze data wordt vervolgens gebruikt om op verschillende punten op de lijn tijdens de productierun controles uit te voeren. Omwille van het soort gevaarlijk goed is traceerbaarheid door de keten van partijen en producten ook een belangrijke factor.”

 

Samenwerking met Kewill

“De samenwerking met Kewill verloopt naar tevredenheid,” besluit Van Geffen. “Momenteel zijn we voor de vestiging in Europoort gestart met een upgrade naar de laatste versie van Kewill Logistics 6. Tijdens dit project proberen we veel van het huidige maatwerk terug te brengen en de oplossingen te vinden binnen de mogelijkheden van de standaard. Daarna gaan we door met een uitrol van het WMS in onze locatie in Born.”

Reageer op dit artikel