artikel

Opmars elektrische vorkheftrucks stagneert

Warehousing

Opmars elektrische vorkheftrucks stagneert
Marktaandeel vorkheftrucks met verbrandingsmotor versus elektrische vorkheftrucks

De diesel- en LPG-trucks houden stand. Van alle in 2008 verkochte vorkheftrucks was 64 procent uitgerust met een elektromotor en 36 procent met een verbrandingsmotor. Dat is exact dezelfde verdeling als in 2006 en 2007. Dat blijkt uit nadere analyse van de BMWT-cijfers.

In 2000 was de verhouding nog fifty-fifty: ongeveer de helft van de vorkheftrucks had een diesel- of LPG-motor, de andere helft een elektromotor. In 2003 en in 2005 schoof de balans een flink stuk op in het voordeel van de elektrotrucks, onder meer door het verbod op binnendieselen. De laatste drie jaar blijven de verhoudingen gelijk: bijna tweederde van de verkochte vorkheftrucks is een elektrotruck,  eenderde is diesel- of LPG-truck.

Diesel- of LPG

In totaal werden vorig jaar 5430 vorkheftrucks verkocht. 1164 stuks beschikten over een LPG-motor, 804 stuks over een dieselmotor. In 2007 waren dat nog respectievelijk 1253 LPG-trucks en 1144 dieseltrucks. De emissie-vriendelijkere LPG-trucks winnen dus marktaandeel ten opzichte van de dieseltrucks. Ware exoten zijn vorkheftrucks met benzinemotor. Daarvan werden er in heel 2008 slechts 2 verkocht.

 

3- of 4-wiel

Van alle in 2008 verkochte elektrische heftrucks beschikten 1769 machines over 4 wielen en 1691 machines over 3 wielen. Een jaar eerder gingen er nog 2218 4-wielers en 1973 3-wielers over de toonbank. Het moment lijkt nabij dat er meer 3-wielers dan 4-wielers verkocht worden.

 

Magazijntrucks 

In de afgelopen negen jaar is ook het aandeel magazijntrucks langzaam maar zeker gegroeid, ten nadele van het aandeel vorkheftrucks. In 2000 bestond 55 procent van al het verkochte mobiel intern transportmaterieel (zijladers en handpallettrucks niet meegerekend) uit reachtrucks, stapelaars, orderpicktrucks, smallegangentrucks en elektropallettrucks. In 2008 is dat aandeel opgelopen tot 64 procent. Wellicht dat steeds meer magazijnen en dc’s de specifieke voordelen van reachtrucks of orderpicktrucks verkiezen boven de standaard vorkheftruck. 

 

Trends in  magazijntrucks

Bij nader inzomen op magazijntrucks, blijkt dat het aandeel smallegangentrucks in de afgelopen vijf jaar niet significant is gegroeid. De trend vertoont een grillig patroon, dat wordt veroorzaakt door het feit dat het absolute aantal smallegangentrucks slechts klein is, 155 stuks in 2008.

 

Verder valt op dat het aantal stapelaars het afgelopen jaar harder is gedaald dan de andere magazijntrucks. Het aantal orderpicktrucks is daarentegen licht gestegen. Ook het segment zijladers is in 2008 gegroeid van 100 naar 107 stuks. Net als bij smallegangentrucks zijn de absolute aantallen zijladers zo klein, dat het lastig is om aan te geven of het hier om een trend gaat.

Handpallettrucks 

Een bijzondere categorie vormen de handpallettrucks. In 2007 werden daar nog 9077 stuks van verkocht, in 2008 nog maar 7619 stuks. De gestage groei van de afgelopen jaren is dus ook in dit segment ruw onderbroken. Wellicht dat veel bedrijven na het losbarsten van de economische crisis voor goedkopere B-merken hebben gekozen dan voor de A-merken die vertegenwoordigt zijn in de BMWT.

 

Ruwterreintrucks en reachstackers

De BMWT registreert niet alleen de verkoop van vorkheftrucks en magazijntrucks, maar ook van ruwterreinheftrucks en reachstackers. De bij de BMWT aangesloten heftruckleveranciers verkopen ook in dit segment slechts kleine aantallen: 21 reachstackers en 46 ruwterreinheftrucks, respectievelijk 40 en 67 procent minder dan een jaar eerder.

 

 

 

Reageer op dit artikel