artikel

Fleetmanagement systeem Toyota I¢Site

Warehousing

Toyota onwikkelde het fleetmanagementsysteem Toyota I¢Site met de achterliggende gedachte dat, als je weet wat je doet, je kunt sturen op resultaat. Het systeem maakt inzichtelijk door wie, hoe en hoeveel de trucks worden ingezet. Alle info is via een klantspecifieke internetsite inzichtelijk. Hard- of software op locatie is dus niet nodig.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Heftrucks op 1 februari 2009.

Op de CeMAT, vorig jaar mei in Hannover, introduceerde Toyota Material Handling haar antwoord op de vraag hoe je de inzet en het gebruik van trucks werkelijk kan volgen: Toyota I¢Site, waarvoor de I staat voor Informatie, Interaction, Internet, I am the Customer, I decide, Eye en Intelligent. Het is een truckmonitoring en managementsysteem waarmee Toyota verder gaat dan de huidige systemen die op de markt zijn. “Het gaat niet alleen om het verzamelen van data over de truck en zijn bestuurder, het gaat vooral om de opvolging en verwerking van die gegevens”, verklaart application specialist Niclas Spange, bij het demonstratiesysteem dat Toyota in de BT fabriek in Zweden zelf gebruikt. “Daarom hebben we gekozen voor een structuur die niet op locatie, maar via een centrale server de data verzamelt en opslaat. Hierdoor kunnen we klanten veel beter adviseren en begeleiden en kan de klant vanuit vrijwel elke werkplek bij zijn gegevens komen.”

  
Nu echt van start

Na de introductie in het voorjaar van 2008 was de eerste versie van Toyota I¢Site vooral bestemd voor het verwerken van de reacties en de eerste live testen. Inmiddels is de tweede release een feit en rolt Toyota haar idee in volle kracht uit over Europa. Ook in Nederland gaat I¢Site vanaf februari officieel va start. “Klanten kunnen het vanaf nu bestellen, de trucks en wijzelf zijn er technisch klaar voor”, aldus Erika Schilperoord, productmanager business solutions en specialist voor I¢Site. “Vanaf komende zomer is tevens een retrofit-kit leverbaar voor achterafmontage, zelfs op niet-BT en Toyota trucks.”
 

De fabriek in het Zweedse Mjolby is een van de testsites van Toyota I¢Site. Zeven trucks zijn voorzien van de benodigde hardware die door Toyota TWIS is genaamd: Toyota Wireless Information System. De besturingscomputer van de truck, de MCU ofwel Main Control Unit, is via CAN-BUS aan de DHU gekopppeld, de Data Handling Unit. Deze is voorzien van een GPRS-functie en aangesloten aan een GPRS-antenne. Bij de Reflex reachtruck in dit voorbeeld is deze platte, ronde antennne in het beschermdak ingebouwd. Aan de DHU kan de optionele zelfontwikkelde schoksensor verbonden worden. “Hiermee worden bi-directioneel de G-krachten gemeten die de truck ondervindt,” legt Niclas uit. “Alle schokhistorie wordt hiermee zichtbaar.”
  

Maandelijks abonnement

Klanten die kiezen voor Toyota I¢Site krijgen af-fabriek een truck geleverd die is voorzien van deze configuratie. Niet alleen de reachtruckserie beschikt over de mogelijkheden, ook de vorig jaar geïntroduceerde Levio pallettrucks en Staxio stapelaars zijn er af-fabriek voor geschikt, evenals alle Toyota heftrucks.
 

“Wie er gebruik van wil maken, betaalt voor een maandelijks abonnement”, vult Erika Schilperoord aan. “De hardware komt op een nieuwe truck als integraal onderdeel van de machine en kent verder geen additionele kosten. Wel blijft Toyota formeel eigenaar van deze onderdelen. Dat geldt –tevens voor de retro-fit uitvoering.”
 

Via het maandelijkse abonnement beschikt de gebruiker over een systeem dat hem meer inzicht en controlemogelijkheden geeft over de trucks die hij inzet. Met Toyota I¢Site regelt hij, om te beginnen, de toegang tot de truck via een PIN of een RF-tag die persoonsgebonden is. Zo kunnen alleen die chauffeurs met de truck rijden, die ook werkelijk daartoe gemachtigd zijn. I¢Site monitort vervolgens de draaiuren, de batterijstatus en ontladingskarakteristieken en eventuele schokken. Met deze gegevens zijn tal van analyses mogelijk. Het geeft antwoord op vragen als wie rijdt wanneer en hoeveel, wat is de effectieve inzet van de truck, hoe is het batterijgebruik en is de truck blootgesteld aan schokken? Zo ja, wil de klant dan dat bij een schok van een bepaalde kracht de truck voorzichtig wordt stilgezet, zodat hij controle houdt over het moment van impact? Alles is in principe mogelijk.
 

Alle data die hierop betrekking hebben, worden door de truck –periodiek via het mobiele telefoonnetwerk aan een centrale server doorgegeven. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in het abonnement. Via internet krijgt de gebruiker toegang tot deze gegevens en kan zo tal van analyses en overzichten raadplegen. Bij rental overeenkomsten kan Toyota de informatie gebruiken voor nauwkeurige aansturing van het contract en een passend advies op basis van werkelijke gegevens. “Ook deze dienstverlening kunnen via Toyota I¢Site precies afstemmen op de wensen van de gebruikers,” stelt Erika. “Het is maar net hoever de klant hierin wil gaan.”
 

Alles op afstand

Dankzij het grotere inzicht in machinegebruik, chauffeursgedrag, schokregistratie, batterijmonitoring, toegangscontrole en contract-gegevens is de inzet van een truck geen grijs of onbekende zaak meer. Ook vloten verdeeld over meerdere locaties kunnen via het systeem vanuit elke computer met internetaansluiting worden gevolgd. Per knopdruk is per truckgroep, trucksoort, individuele machine, schoktype, chauffeur, inzetlocatie of wat dan ook een bijbehorend overzicht op te stellen. Ook voorspelling van de inzet over de nog lopende contractperiode is mogelijk. Hierbij worden de actuele gegevens die tot op dat moment bekend zijn, verrekend over de resterende maanden. Zo zie je in één oogopslag of een truck ergens teveel uren maakt, of juist te weinig en beter anders ingedeeld of verdeeld kan worden.
 

Het voordeel voor de gebruiker is evident. Dankzij de kennis over de inzet kan hij beter aansturen op veiliger werken en vaardigheden van de chauffeurs. Minder schade, betere controle over de uren en batterijgebruik leiden tot directe verlaging van de kosten. Betere informatie over de truck en mogelijke storingen is bruikbaar bij snellere storingsanalyse en reparatie, waardoor de inzet en beschikbaarheid van de truck toeneemt.

 

Het mooie is dat niet alleen de informatie op afstand beschikbaar is, maar ook de instelling van de I¢Site componenten,” glimlacht –Niclas Spange. “Op verzoek van de klant, maar hij zelf kan dat ook, is de setting van schoksensor instelbaar, kunnen PINcodes worden toegekend en zijn diverse parameters te wijzigen. Hierdoor is het systeem zeer inzichtelijk en handig bruikbaar, zonder dat je aan de truck zelf iets doet. Bovendien beschikken we via Toyota I¢Site over een geweldige database waarmee zeer nauwkeurige benchmarks te maken zijn, zodat een klant precies kan zien of zijn inzet overeenkomt of juist verschilt van andere gebruikers. Pas als je weet wat je doet en een sterk middel hebt voor een effectieve opvolging, kan je daadwerkelijk aansturen tot optimalisatie. Toyota I¢Site maakt dat mogelijk.”.

Reageer op dit artikel