nieuws

Laat het resilience concept los op Irma

Supply chain 1429

Laat het resilience concept los op Irma

Hopelijk heeft het orkaanseizoen voor dit jaar zijn hoogtepunt gehad met orkaan Irma. Wat kunnen logistiek professionals doen om de risico’s proactief te managen? Lees het blog van Wesley Haaksma.

Orkaan Irma heeft een forse impact gehad op het Amerikaanse continent. Een windsnelheid van bijna 300 km per uur en andere factoren hebben geleid tot 102 doden en materiële schade van meer dan 100 miljard dollar. Havens in staten als Florida, Georgia en South Carolina werden gesloten en dit had natuurlijk enorme gevolgen voor de logistiek. Helaas is het onmogelijk om de impact van natuurrampen zoals Irma volledig te ondervangen. Geen enkele onderneming is in staat om de impact van een natuurramp te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van winst of – in het slechtste geval – een faillissement. Verzekeren is geen optie, omdat iedere verzekeraar een natuurramp als een force majeure beschouwt.

Breed scala van maatregelen

Logistieke professionals kunnen hun keten weerbaarder maken door resilience toe te passen. Onder resilience wordt verstaan het vermogen terug te keren naar de originele staat na een verstoring zoals Irma. Dit concept is effectiever dan traditionele risicomanagement methodieken, omdat er weerbaarheid in het algemeen wordt gecreëerd, zonder specifiek te focussen op de aard en oorzaak van een specifieke verstoring. Traditionelere methodieken richten zich op het identificeren en implementeren van grondige maatregelen voor specifieke risico´s en scenario’s. Dit is niet effectief, omdat het vooraf gedefinieerde scenario heel anders kan uitpakken. Daarnaast besteden traditionelere methodieken veel aandacht aan het meten van kans en impact. Verstoringen zoals Irma komen weinig voor en dat maakt het bepalen van kans en impact lastig. Dit is precies de reden waarom geen enkele verzekeraar een uitgebreide dekking aanbied. En juist omdat de impact van een natuurramp zoals Irma niet goed kan worden ingeschat, zijn er maatregelen nodig die een breed scala aan risico´s en scenario’s ondervangen.

resilience

(ANP Vincent Jannink)

Goed voorbeeld: Performance Food

De Performance Food Groep in de VS deed dit onlangs. Voorafgaand aan de storm werden maatregelen genomen om de keten in de basis te versterken. Additionele voorraad werd neergelegd in tien distributiecentra, omdat er een hogere vraag werd verwacht na de storm. Noodgenerators werden beschikbaar gesteld om bederfelijke producten langer te behouden in het geval van stroomuitval. Met lokale bedrijven werd afgesproken om een deel van hun personeel (tijdelijk) in te huren ter ondersteuning van de distributie na de storm. Er werd namelijk verwacht dat enkele werknemers van de PFG hun huizen zouden verlaten en naar veilige gebieden zouden vertrekken. Na afloop van de storm werd een transport routing systeem gebruikt dat met real-time informatie voor een vlotte distributie zorgde.

Weerbaarheid in drie stappen

De kern is dus om meerdere facetten mee te nemen in een poging om een weerbare keten te creëren, die in staat is om te gaan met verstoringen zoals Irma. Flexibiliteit in productie- en distributielogistiek, visibility en crisismanagement kunnen allen worden ingezet om de impact van verstoringen te verminderen. Dat zou moeten gebeuren in de volgende stappen.

Stap 1     Om weerbaarheid te creëren zou een onderneming moeten starten met het identificeren van de kwetsbaarheden in de supply chain. Ieder element kan vervolgens gemeten worden aan de hand van specifieke sub-factoren. Als voorbeeld noem ik flexibiliteit in distributielogistiek wat gemeten kan worden aan de hand van het aantal gedecentraliseerde voorraadpunten, de mogelijkheid tot het re-routen van vracht en flexibiliteit aan de kant van de logistiek dienstverlener(s).

Stap 2    Na het definiëren van de belangrijkste kwetsbaarheden zal een trade-off gemaakt moeten worden tussen het nemen en managen van het betreffende risico.

Stap 3    Tijdens de derde stap dienen maatregelen te worden toegepast en business continuity plannen te worden geüpdatet.

Wesley Haaksma is supply chain consultant bij Buck Consultants International

Reageer op dit artikel