nieuws

Venlo-Venray wil rol van logistieke kennishotspot

Supply chain

Venlo-Venray wil rol van logistieke kennishotspot

Regio Venlo-Venray heeft inmiddels zes van de negen logistieke hotspotverkiezingen op zijn naam kunnen schrijven. De nummer 1 positie van dit jaar vormt voor deze hotspotregio een extra stimulans om de komende jaren de kansen te benutten op het gebied van kennis en innovatie. “We willen doorgroeien naar een kennishotspot en daarin past een logistieke campus.”

De business lounge op de tiende verdieping van de Innovatoren met uitzicht op het voormalige Floriadeterrein was afgelopen vrijdag het decor voor de uitreiking door NDL-directeur Dirk ’t Hooft van de welbekende taart met daarop de Logistieke Kaart van Nederland. De wethouders Jan Loonen van Venray en Stephan van Satijn van Venlo toonden zich voorafgaand aan de taartuitreiking blij verrast dat de regio Venlo-Venray zich voor de zesde keer sinds de start van de verkiezing in 2005 mag kronen tot logistieke hotspot van het jaar.

Blijvend investeren in regio

De bijeenkomst waar voornamelijk vertegenwoordigers vanuit de gemeente Venlo en Venray, het regionale bedrijfsleven en onderwijs en kennisinstellingen waren afgekomen werd door beide wethouders aangegrepen om een indruk te geven van de ambities van de logistieke hotspot voor de komende jaren. “Het behalen van de hoogste score in deze verkiezing vormt voor ons nog meer een stimulans om blijvend te investeren in deze regio. We zijn bijvoorbeeld vergevorderd met het bestemmingsplan voor de realisatie op korte termijn van een railterminal op Trade Port Noord zodat we als regio nog beter multimodaal ontsloten worden”, aldus Satijn.

Doorgroeien naar kennishotspot

Daarnaast vormt het onlangs verschenen Kennis As rapport van de Universiteit van Maastricht, waarin staat dat Venlo een campus moet krijgen die zich specialiseert in agro, voeding, gezondheid en logistiek, alle reden om nog meer te investeren in de kennisinfrastructuur. Satijn: “Met de plannen voor deze Greenport Venlo Campus zal onze regio van een logistieke hotspot steeds meer doorgroeien naar een kennishotspot, waar naast het aspect gezondheid en voeding ook de nadruk zal komen te liggen op het aspect logistiek.”

Slimste regio van Nederland

Collega Jan Loonen sloot zich aan bij de woorden van Satijn. “Met het investeren in de kennisinfrastructuur kunnen we nog een verbeterslag maken. Overdag zijn we de slimste regio van Nederland maar ’s avonds niet meer omdat dan iedereen weg is. We moeten naar een situatie van een regio die 24 uur per dag de slimste is van Nederland. Dat geldt vooral ook de logistieke sector die 24 uur draait. Het innovatiecentrum Greenport Venlo, dat in 2012 is gestart, geeft inmiddels al een extra impuls aan deze kennisontwikkeling.”

Plannen logistieke campus

Daarnaast bestaan er vergevorderde plannen om binnen de toekomstige Greenport Venlo Campus, die wordt gevestigd op het voormalige Floriadeterrein, ook een logistieke campus onder te brengen in één of meerdere leegstaande paviljoens. Satijn hierover: “Na de zomer willen en kunnen we pas meer prijs geven over hoe we dit concreet gaan invullen. Het is mogelijk omdat want deze regio toont aan dat we dankzij een goede samenwerking tussen de drie o’s (overheid, ondernemers en onderwijs) een heel eind kunnen komen.”

Aanvragen poster

De Logistieke kaart van Nederland 2013 met daarop de twintig belangrijkste logistieke hotspots van ons land kunt u hier opvragen of downloaden.

Reageer op dit artikel