nieuws

Servicelogistiek in de snoepwinkel

Supply chain

Het interactieve seminar ‘Science meets Business in de Service Logistieke Arena’ in het Turfschip in Etten-Leur was voor de meer dan 70 deelnemers een inspirerende middag. In sneltreinvaart werden zij door professoren en master studenten, bijgepraat over hun visie, aanpak en resultaten van vele service logistieke onderzoeken. “Ik waande me net in een snoepwinkel”, aldus een van de deelnemers na afloop.

Servicelogistiek in de snoepwinkel

De deelnemers tijdens het seminar op 12 december waren gelijkelijk verdeeld in verladers, kennisinstellingen en service verleners en dat maakte het mogelijk dat er ook goed gediscussieerd kon worden over de praktische toepasbaarheid van die onderzoeken. De conclusies van deze workshops dragen bij aan de valorisatie doelstellingen van de wetenschappelijke onderzoeken.

 

De zogenoemde postersessies waren een onderdeel van de kennisoverdracht tijdens het seminar. Zeven afgestudeerde studenten stonden klaar om de deelnemers groepsgewijs kennis te laten nemen van hun masterthesis. Deze aanpak bleek aan te slaan. In slechts tien minuten kregen de deelnemers aan de hand van één poster op een vlotte en heldere manier uitleg over het onderzoek, maar vooral ook van de resultaten en de toepassing bij het bedrijf waar het onderzoek had plaatsgevonden. Een van de deelnemers zei na afloop: “Ik waande me net in een snoepwinkel. In mijn bedrijf hebben we ook vergelijkbare problemen en ik wist niet dat er al zoveel onderzoek is gedaan. Daarom wil ik mij zeker aan dit forum verbinden”.

 

Valorisatie noodzaak

De grote lopende onderzoeksprojecten in het service logistieke domein vinden plaats onder auspiciën van Dinalog. Het Proactive Service Logistics (ProSeLo) project, met als penvoerder de Technische Universiteit Eindhoven, is het langst lopende project en dat betekent dat de valorisatie noodzaak sterk onder de aandacht komt.

 

Gordian Logistic Experts en Service Logistics Forum (SLF)  hebben als valorisatiepartners de handen ineen geslagen om dit seminar te organiseren. Ben Gräve, SLF voorzitter, benadrukte in zijn inleiding de brede definitie van service logistiek: alle logistieke activiteiten voor de installatie, het onderhoud, de modificatie en de verwijdering van technische systemen. Hij benadrukte dat in dit kader de afgelopen jaren zeer veel marktgedreven onderzoek is gedaan: 65 master en 6 PhD theses. Gräve: “Vele rapporten belanden in de laden van de bedrijven waar het onderzoek is gedaan of in de universiteitsbibliotheken. Het wordt tijd dat we deze kennis en kunde structureel beschikbaar maken en gaan toepassen”.

 

Gouden eeuw voor service

Professor Henk Zijm, wetenschappelijk directeur van Dinalog, was verheugd dat er voor dit thema zoveel deelnemers aanwezig waren en benadrukte vooral de instrumenten die Dinalog aanbiedt voor de kennisdisseminatie. Hij ging ook in op het belang van service business voor bedrijven. Zijm: “Er is een groeiend inzicht bij bedrijven dat de aftersales service van eminent belang is voor omzet, winstgevendheid en klanttevredenheid. Het is nu de gouden eeuw voor de service business”. Willem Heeren, bestuursvoorzitter van Dinalog, onderstreepte dit belang.

 

Visie over 10 jaar

Harry van Dorenmalen, Chairman IBM Europe, gaf een inspirerende lezing over innovatie van IBM en de vele successen die daaruit zijn voortgekomen: Innovation that Matters. In het verleden was dit sterk op technologie en producten gericht. De focus ligt nu op een ‘smarter planet’ met innovaties die er toe doen op het gebied van watermanagement, intelligente steden, transport en voedsel. Van Dorenmalen: “Ik daag jullie uit om met een groep van visionairs de visie voor service logistiek voor over 10 jaar neer te zetten en van daaruit keuzes te maken”. Tevens benadrukte hij dat het van belang is om de nieuwe manieren van communiceren via social media en crowd sourcing daarbij te betrekken. Deze aanpak is bij IBM in menig opzicht zeer succesvol gebleken.

 

Wetenschappers aan het woord

Er zijn in Nederland vijf universiteiten die in het service logistieke domein onderzoek verrichten. De organisatoren hadden de (assistent) professoren gevraagd om in vijf minuten hun visie, aanpak en resultaten van hun onderzoeksthema’s te presenteren.

 

Als eerste kwam Rommert Dekker, Erasmus Universiteit, aan bod met zijn visie op het gebruik van ‘shared service parts en resources’ middels de collectie en pooling van service gegevens over de totale service cyclus. Zijn onderzoek is tot dusverre met succes uitgevoerd bij Fokker Services.

 

In de visie van Ruud Teunter, Rijksuniversiteit Groningen,  ontstaan er op termijn compleet nieuwe en geïntegreerde besturingsmodellen (assets and logistics management) voor complex onderhoud aan installaties in de proces industrie. Hij werkt daarvoor samen met onder meer de Gasunie, de NAM en Stork.

Matthieu van de Heijden, Universiteit Twente, vertelde over zijn succes van een geavanceerde methodiek om de planning van service parts in de end-of-life fase van de service cyclus aanzienlijk te verbeteren. Zijn voornaamste onderzoekpartners zijn IBM en Océ.

 

Harold Krikke, Universiteit van Tilburg, houdt zich samen met Erwin van der Laan, Erasmus Universiteit bezig met de ‘closed loop’ aspecten van service logistiek. Zij richten zich vooral op de ‘reverse logistics’ aspecten nu nog gedreven door beperkte bedrijfseconomische visies en de milieuwetgeving. Ze verwachten echter een grote vlucht in het waarde-denken in die keten met een ‘pay-per-use’ aanpak en verdere integratie met de forward ketenbesturing.

 

Als laatste kwam Geert-Jan van Houtum, Technische Universiteit Eindhoven, aan bod. Hij  verricht onderzoek op het gebied van ‘Condition Based Maintenance’ samen met ASML, DAF, Marel/Stork, Thales en VanderLande. Zijn gedurfde visie is dat het falen van producten wordt voorkomen voordat het plaatsvindt en zo niet, dat dan de impact kan worden beperkt. De eerste stap is met succes afgerond en richt zich vooral op het nader interpreteren van de ‘condition parameters’.

 

ProSeLo afgerond

Jürgen Donders, partner van Gordian Logistic Experts, presenteerde de resultaten van het  Demonstratieproject Planning Services dat deze maand wordt afgerond. Tijdens de presentatie werd de promotiefilm (zie hieronder) van deze innovatieve dienst gelanceerd. Donders: “Dit project is een succes en heeft zijn waarde bewezen in een waardevolle samenwerking met Nedtrain”. Hij lichtte ook een tipje van de sluier op van het volgende project: parts pooling in service supply chains.

 

Kennis praktisch toepassen

Als laatste onderdeel van het programma werd er onder leiding van ervaren consultants van Districon Management Consultants, Gordian Logistic Experts, Groenewout en 12Return in groepen gediscussieerd over de praktische toepassing van deze kennis. De organisatie had de deelnemers van verladers, kennisinstellingen en service verleners verdeeld over de discussiegroepen, zodat er vanuit diverse invalshoeken naar de vragen werd gekeken. Zo kwam de vraag aan de orde of men op de hoogte was van de gedemonstreerde kennis en zo niet, hoe de disseminatie moet verbeteren. De laatste vraag ging natuurlijk over de praktische implementatie. Doen we er wel wat mee in het bedrijfsleven? Zo niet wat moet er verbeteren om dit wel te doen? De discussies waren zeer geanimeerd en gaven veel inzicht in de behoeften en de methoden om (nieuwe) kennis te dissemineren naar de bedrijven.

Reageer op dit artikel