nieuws

NDL: “Stopzetten subsidie verkeerd signaal richting logistiek”

Supply chain

NDL: “Stopzetten subsidie verkeerd signaal richting logistiek”
NDL-directeur Dirk 't Hooft vindt het jammer dat minister Schultz van Haegen (infrastructuur) vanaf dit jaar geen subsidie meer verleent aan zijn organisatie. '. “Zij kiest er met dit besluit eigenlij

Nederland Distributieland (NDL/HIDC) moet het in 2012 zonder de projectbijdrage stellen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Het gaat om een bedrag van 75.000 euro dat de publiek private organisatie misloopt. “Het is geen verrassing maar van dit besluit van de minister gaat wel een verkeerd signaal uit”, reageert NDL/HIDC-directeur Dirk ’t Hooft.

Volgens ’t Hooft is het ministerie van I&M (voorheen Verkeer en Waterstaat) sinds 2005 bezig met het terugschroeven van het jaarlijkse subsidiebedrag voor zijn organisatie. "In mijn beginperiode zo’n tien jaar geleden ging het nog om een bedrag van rond de 430.000 euro, vergelijkbaar met de bijdrage die we tot en met 2014 ontvangen van onze belangrijkste opdrachtgever vanuit de overheid, de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, red). Vanaf 2008 bestond de jaarlijkse projectbijdrage van I&M nog uit een bedrag van rond de 65.000 euro. Met dat geld organiseerden we vorig jaar in opdracht van dat ministerie onder andere een aantal seminars en hebben we een onderzoek gedaan op het gebied van ruimtelijke ordening."

 

Profiteren

Van ’t Hooft stelt dat minister Schultz van Haegen met het stopzetten van deze subsidie vooral een verkeerde boodschap afgeeft richting de logistiek. "Zij kiest er met dit besluit eigenlijk voor om de logistiek los te laten, terwijl ze over deze sector gaat. Bovendien heeft ook haar ministerie de afgelopen jaren geprofiteerd van de opbrengsten die wij als publiek private organisatie hebben gegenereerd in het buitenland."

 

Topsectorenbeleid

Het besluit van de VVD-minister bevreemdt de NDL-directeur des te meer aangezien de logistieke sector vorig jaar werd uitgeroepen tot één van de negen topsectoren van het overheidsbeleid. "Wij zijn binnen dat beleid bij uitstek het geschikte instrument om in het buitenland de logistieke innovaties uit de ‘BV Nederland’ onder de aandacht te brengen en te vermarkten."

Van ’t Hooft zal geen verdere actie ondernemen tegen het besluit van de minister. "We wachten af. In de loop van het komende boekjaar zullen we bekijken wat er voortkomt uit het topsectorenprogramma. ‘Logistiek’ krijgt in 2015 een bedrag van 25 miljoen euro. Wellicht zijn daarbinnen nog mogelijkheden voor ons."

 

Boegwater scheppen

De NDL-directeur benadrukt dat er geen man over boord is. "We scheppen nu figuurlijk alleen boegwater. We zullen het geld dat we mislopen erg anders vandaan moeten zien te halen. Bovendien waar hebben we het over: We zijn een publiek private organisatie die voor haar inkomsten tweederde afhankelijk is van het bedrijfsleven en voor een derde van de overheid en kennisinstellingen. We worden dus niet in stand gehouden door overheidssubsidies. Laat onverlet, nogmaals, dat van dit besluit in mijn ogen een verkeerd signaal uitgaat."

Reageer op dit artikel