blog

Informatie delen via EDI niet het einde van concurrentie

Supply chain 1035

Informatie delen via EDI niet het einde van concurrentie

Standaardisatie en (keten)samenwerking in de mode is een must. De modesector ontkomt er niet aan om zijn businessmodellen efficiënter te maken. Dat stelt Mike Spoelder, directeur Euretco Fashion.

“Iedereen praat dan over EDI en het belang van standaardisatie. In de praktijk is het echter wel lastig om iedereen op één lijn te krijgen. We moeten met z’n alleen nog wel de juiste vorm vinden En dat gaat ook lukken. De snelle veranderingen die op de modesector afkomen, wijzen de weg.

EDI als wapen tegen nee verkoop

Het  is zaak om beter in te spelen op de behoeften in de markt. Dat betekent: vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen. Om dat te realiseren is het essentieel dat de beschikbaarheid van artikelen voor iedereen goed inzichtelijk is. Met dat inzicht kan iedereen de productflow op de voet te volgen, is duidelijk wat klanten kopen en is het mogelijk om ‘nee-verkoop’ terug te dringen. Juist door ondernemers zo veel mogelijk te ontzorgen en alles op de achtergrond goed te regelen, kunnen zij zich volledig op de consument richten.

Lees ook
Scepsis of niet langer wachten op EDI als interface?

Perfectioneren van processen

Er zijn bedrijven die vol inzetten op EDI. Just Brands en Yaya perfectioneren hun processen continu en investeren daarin. En met succes, hun ondernemers doen het significant beter. Dat gaat vaak om tientallen procenten extra omzet. Dat ligt enerzijds aan de juiste collectie, maar ook aan het feit dat ze collecties op de voet volgen en snel beschikbaar hebben. Het resultaat is minder nee-verkopen en uiteindelijk meer rendement per vierkante meter.

Beschikbaarheid van producten cruciaal bij opkomst omnichannel

We ontkomen niet aan efficiënter werken. Er is sprake van veel disruptie en we worden geconfronteerd met razendsnelle veranderingen. We moeten als sector veel korter op de bal spelen om consumenten optimaal te bedienen. Dat zien we bijvoorbeeld bij de opkomst van omnichannel. Om die transitie te maken zijn EDI en productidentificatie met barcodes en of RFID invloedrijke randvoorwaarden die de grip op producten en de levering verstevigen. Dat betekent ook dat we de samenwerking in de gehele keten (ketensamenwerking) moeten intensiveren. Samen beter sturen vraagt om standaardisatie en openheid.

De klant zit aan de knoppen en bepaalt

In een omnichannel wereld is beschikbaarheid nog belangrijker. De klant zit aan de knoppen en bepaalt. Het is aan ons om die behoeften zo goed en snel mogelijk in te vullen. De winkel is één van die kanalen. Daarom gaat het wat mij betreft meer dan ooit om de totale cocktail. Aan de achterkant de efficiency creëren om aan de voorkant de juiste beleving en service te bieden. Maar zoals gezegd is inzicht in goede beschikbaarheid van producten dan onmisbaar.

Zie ook:
Gratis whitepaper: Betere business dankzij EDI

 Delen van informatie niet het einde van concurrentie

Het koppelen van de voorraadinformatie is de enige duurzame oplossing om uitdagingen het hoofd te bieden. Dit vraagt vertrouwen en de bereidheid tot het delen van informatie. Voor mij betekent dat zeker niet het einde van de concurrentie. Het is prima om aan de voorkant met elkaar te concurreren. Maar zorg dan wel dat alle processen aan de achterkant zo goed mogelijk geregeld zijn.

Ontwikkelingen in een omnichannel wereld handmatig bijhouden onmogelijk

Hoe wil je in een wereld van big data, op je gevoel nog rekening houden met weersinvloeden? Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling vergroot de voorspelbaarheid en vergemakkelijkt het afstemmen van collecties op weersveranderingen. Het is duidelijk dat we het samen moeten oplossen. Om succesvol te blijven, moeten we de brug slaan. De fundamenten liggen er al.”

Auteur: Mike Spoelder, directeur Euretco Fashion en co-voorzitter van de GS1 Business Council Mode.

Reageer op dit artikel