blog

Logistiek innovatievermogen kan veel beter

Supply chain 1365

Logistiek innovatievermogen kan veel beter
Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management op Nyenrode

De (logistieke) wereld is heel snel aan het veranderen. Innovatie is dus een must. Maar innoveren is ook heel lastig. Hoe kunnen logistiek & supply chain professionals hun innovatievermogen verbeteren? Deze vraag stond centraal op het onlangs gehouden vLm jaarcongres. vLm-voorzitter Jack van der Veen haalde nuttige reflecties en handvatten uit diverse presentaties.

Het jaarthema van vLm (beroepsvereniging van logistiek & supply chain professionals) is ‘Logistiek & Supply Chain Innovatievermogen’. Gezien alle veranderingen om ons heen zowel op technologisch gebied (big data, drones, 3D-printen), managementgebied (sociale innovatie, zelfsturende teams) als op maatschappelijk gebied (duurzaamheid, ketenaansprakelijkheid) zal er in ons mooie vakgebied het nodige veranderen. De grote vraag is hoe we daaraan inhoud geven in een wereld die dagdagelijks juist heel veel planning & control en standaardisatie vraagt.

Van OPEX naar CEX

Het jaarcongres werd vlammend geopend door Berry Veldhoen, auteur van onder meer “de 9+ organisatie”. Hij stelde dat je door excellente logistiek (uitblinken in OPEX) als organisatie op zijn best een rapportcijfer van 7½ kunt halen. Mooi cijfer, maar in de hyperconcurrentie ga je het daar niet mee redden: “op een gegeven moment ben je wel een beetje uitgelogistiekt.” Uitblinkers focussen zich op CEX; customer excellence. En dat is niet alleen een sales-dingetje. Juist logistiek & supply chain professionals kunnen hier het verschil maken. Maar dan moeten we wel uit onze backoffice komen en de verbinding met de frontoffice proactief opzoeken.

Samen weten we meer

Het congres werd vervolgd door een duo-optreden van Anne Bruinewoud van Randstad Holding met Jan-Paul Beukema, naar eigen zeggen een “16 jarige nerd” die ondanks zijn jeugdige leeftijd al vele grote organisaties heeft geadviseerd. Belangrijkste advies om het innovatievermogen te verbeteren: zoek diversiteit en formeer teams met mensen van verschillende achtergronden. En geef jongeren de kans. Nieuwe generaties denken vaak heel anders dan de zittende generaties. Dat is juist prima want innovatie komt vooral bundelen van de krachten van mensen die met verschillende visies en achtergronden samenwerken aan de voorliggende uitdagingen.

Non-proven concept

Na een presentatie over het salaris- en loopbaanonderzoek vond er een paneldiscussie met ‘vier logistieke prijswinnaars’ plaats (Iwan te Winkel, Logistiek Manager van het Jaar; Stefan Kleijngeld, Logistiek Talent van het Jaar; Denis Weiland van Docdata, winnaar Nederlandse Logistiekprijs; en Tijmen Muijs, Supply Chain Interim Professional van het Jaar). Dat bracht een aantal interessante bevindingen. Zo zouden logistiek & supply chain professionals zich niet alleen op (verbetering van) processen moeten concentreren maar zich ook veel meer moeten bemoeien met strategische vraagstukken en veel meer aandacht moeten geven aan de menselijke factor (mindset & gedrag).

Ook zou je de hiërarchie moeten durven trotseren; goede ideeën worden helaas lang niet altijd direct omarmd door het hoger management. Die willen vaak eerst een businessplan zien. En businessplannen vermoorden innovaties; immers innovaties zijn per definitie ‘non-proven concept’. Innovatievermogen gaat daarmee eerst en vooral om je eigen visie en over durf, overtuigingsvermogen en doorzettingsvermogen.

Andere stoel

Na een aantal interessante parallelsessie met daarin gerealiseerde innovaties werd het dagcongres op spetterende wijze afgesloten door Leen Zevenbergen (‘serial entrepreneur’ en auteur van managementboeken). Hij stelde dat innovatie gewoon heel erg moeilijk is; simpelweg omdat mensen niet eenmaal vaak vastgebakken zitten in vaste routines. Eén van de hilarische voorbeelden ging over het feit dat mensen altijd vaste plekken aan een vergadertafel hebben en echt in de war raken als jij op hun stoel gaat zitten. Belangrijkste tip naar verhoogd innovatievermogen: zie de onzin van vaste routines en durf die te doorbreken (“en nu laat ik mijn baard staan”). Leer onverwachte situaties te waarderen en stap uit je control-denken: “laat los”.

Vijf hoofdrichtingen

Deelnemers aan het jaarcongres gingen met een pak aan ideeën en suggesties naar huis. Deze zijn samen te vatten in vijf hoofdrichtingen. Ten eerste tips over de professional zelf: stel je meer open voor creativiteit en diversiteit en versterk je empathie en overtuigingskracht. Ten tweede tips over hoe leiding te geven aan de logistiek of supply chain organisatie: verhoog je leiderschap-stijlflexibiliteit  en betrek alle werknemers (realiseer ‘engagement’). Ten derde tips over de relaties met de leiding van de organisatie: leer strategisch denken in termen van klantwaarde en onderscheidend vermogen. Ten vierde tips over de samenwerking in de interne organisatie: stop met het silo-denken en zoek de verbinding met andere functies zoals Finance, Sales en HRM. En ten slotte tips over de externe keten: afknijpen en uitmelken heeft op lange termijn geen enkele zin: innovatie doe je samen met je hele bedrijfsnetwerk.

Auteur Jack van der Veen is onder meer voorzitter van de vLm

Lees ook:

Reageer op dit artikel