blog

Top zes: zo kun je krachten ERP en lean bundelen

Supply chain

Top zes: zo kun je krachten ERP en lean bundelen
Theo Koster

Is lean nog steeds relevant? En hoe kun je moderne ERP-systemen en lean-concepten combineren ten gunste van fabrikanten? Theo Koster komt met een top zes.

De oorsprong van lean fabriceren gaat terug naar het Toyota Productie Systeem (TPS), een van de meest bekende processtrategieën in de moderne fabricage. In de jaren 50 waaide deze strategie over naar de Verenigde Staten en sinds de jaren 80 groeide de populariteit. Sinds die tijd is het de standaard van de industrie en hebben fabrieken wereldwijd het lean-principe breed geadopteerd.

Interactie IT-systemen met lean-strategieën

Lean fabriceren is gestaafd op twee pijlers: het verminderen van verspilling en het creëren van waarde voor de klant. Het realiseren van constante verbeteringen is het ultieme doel. Om dit te bereiken verwijderen fabrikanten informatiesilo’s en optimaliseren zij de flow van producten en diensten door het complete waardesysteem.

Moderne ERP-systemen zijn ontworpen om fabrikanten te helpen hetzelfde doel te bereiken. Zodra lean-strategieën en moderne ERP-toepassingen aan elkaar gekoppeld worden, leidt dit tot exponentiële bedrijfsgroei. Vele lean-strategen zagen voorheen de twee strategieën als elkaars tegenhanger. Belangrijke fabrikanten, die techsavvy zijn, hebben nu ontdekt dat er een symbiotische relatie bestaat tussen de twee kampen. Samenwerken, lean-strategieën en ERP-systemen creëren krachtigere synergieën.

 

Lean ERP

Het combineren van lean-principes met ERP-software biedt fabrikanten het beste van twee werelden.

Is lean nog steeds relevant?

Lean-processen liggen nog steeds aan de basis van de meeste productiebedrijven wereldwijd. Zodra de maakindustrie zich heeft hersteld van de recessie en weer in een groeifase verkeert, zullen de analisten de lean-dialoog weer oppakken en hier lagen aan toevoegen om het gebruik van technologie te bespreken.

De maakindustrie is drastisch veranderd sinds de lean-principes initieel werden omarmd. Dit geldt vooral voor de gebieden productietechnologie en informatiebeheer. Toen veel bedrijven de eerste lean-initiatieven uitrolden, stond het internet nog in de kinderschoenen en konden weinigen zich een werkplek voorstellen met mobiele apparaten, online portalen voor klanten en leveranciers, en realtime samenwerkingen met leveranciers op andere continenten.

De markt ontwikkelt zich tegenwoordig snel en globaal en de klanten zijn veeleisend. Hoe passen de lean-principes in deze nieuwe productieomgeving?

In de begindagen van de adoptie van lean botsten IT-managers en productiemanagers nogal eens, aangezien zij worstelden met het vinden van een balans tussen grote, krachtige ERP-systemen en gestroomlijnde, minimalistische processen met zo weinig mogelijk stappen. De monolithische ERP-systemen die geprobeerd hebben een one-size-fits-all-structuur op te dringen gingen niet altijd samen met de lean-principes.

Vroege pioniers van lean-systemen volgden strategieën om IT uit het productieproces te halen. Ze keken ernaar als een additionele stap die kon worden ‘verwijderd’ om verspilling te reduceren. Deze filosofie was wellicht waardevol in de jaren 70 toen ERP-technologie nog in de beginfase zat. Maar de snelheid waarop veranderingen in de markt plaatsvinden en de productiecomplexiteit maken technologie een absolutie noodzaak. Daarom moeten lean en ERP-systemen worden gecombineerd. Dat kan op 6 manieren.

Zes manieren waarop ERP en lean krachten kunnen bundelen

 1. Slimme apparaten maken slimme productielijnen. Klanttevredenheid is een sleutelcomponent van lean denken. Dit is belangrijker dan ooit, nu van fabrikanten wordt verwacht dat ze betere klantenervaringen bieden, zoals producten op maat. Verschillende procestactieken en IT-tools zijn vereist om producten op aanvraag mogelijk en winstgevend te maken. Moderne ERP-systemen brengen deze concepten samen in een gestroomlijnd productieproces. De zeer flexibele ERP-systemen van tegenwoordig fungeren als het centrale zenuwstelsel, door processen aan elkaar te verbinden en lean productie haalbaar te maken.
  .
 2. Modern gegevensbeheer maakt lean zowel voorspellend als reactief. Business intelligence is een van de belangrijke gebieden waar ERP-software en lean-strategieën naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen voor betere prestaties. Sinds de verschijning van vele boeken over lean-concepten, hebben big data-technologieën voor een drastische transformatie van rapportages en analyses gezorgd. Moderne IT continueert de ondersteuning van lean-initiatieven en helpt bedrijven met het nemen van proactieve maatregelen om verspilling te beperken in de aanschaf van ruwe materialen en bij de opslag van producten, voor het geval dat er onverwachte orders binnen komen.Moderne business intelligence (BI) software helpt bedrijven de vraag vanuit de markt accuraat te voorspellen, in plaats van voort te borduren op transactietrends uit het verleden. Rapportage-tools zijn ook eenvoudiger in gebruik. Dit betekent dat inkopers en productiemanagers accurater trends kunnen voorspellen en op basis daarvan kunnen plannen.
 1. Just-in-time voorraadconcepten veranderen in “on-demand” fabriceren. Ook de verwachting qua bezorgsnelheid zijn sinds lean-strategieën voor het eerst werden ontwikkeld, drastisch veranderd. Ooit werd een wachttijd van zes maanden door klanten wellicht getolereerd, maar vandaag de dag zijn in sommige industrieën zes dagen of zes uren al niet meer acceptabel.Net als de drastische veranderingen qua verwachtingen zijn ook supply chain tracking en planning veranderd en zorgen voor meer inzicht in de supply chain. Zelfs een wereldwijde globale supply chain kan agile zijn. Inkoop- en warehouse-managers kunnen gebruikmaken van moderne IT om complexiteit te beheersen, het aantal stappen te minimaliseren en optimaal gebruik te maken van middelen.
 1. Op de winkelvloer overheersen lean-strategieën en ook hier hebben de voordelen van moderne IT de operationele standaarden drastisch veranderd.
  De twee initiatieven kunnen samen worden gebruikt om betere productieresultaten te realiseren. Lean consultants maakten in het verleden geen gebruik van technologieën, zoals 3D-printen, slimme sensoren en the Internet of Things (IoT) vanwege één belangrijke reden: deze concepten waren ten tijde van de eerste lean-projecten slechts visies en prototypes. In lean 2.0 worden deze technologieën ingezet om meer waarde te creëren, met minder verspilling.
 1. Omarm innovatie zonder in te boeten aan efficiëntie en kostencontrole. Kunnen fabrikanten zich verenigen met ontwrichtende innovaties en lean efficiëntie? Hoe kan een fabrikant een balans vinden in innovatie, dat altijd verspilling met zich meebrengt naar mate ideeën worden uitgeprobeerd en afgedankt, en het lean-mandaat, waarbij het om zo min mogelijk verspilling gaat? Op het eerste gezicht lijken deze twee niet verenigbaar maar dat is een misvatting. Maar fabrikanten moeten ernaar streven om deze misvatting te overwinnen. Innovatie kan niet ingeperkt worden. Alleen dankzij innovatie worden immers nieuwe mijlpalen bereikt, die op hun beurt weer groei en investeringen stimuleren.
  Baanbrekende technologieën brengen een zekere mate van verspilling met zich mee aangezien nieuwe systemen en workflows voortdurend worden verfijnd tot het optimale is bereikt. Fabrikanten zitten nog steeds op de opwaartse helling van de leercurve, terwijl ze werken aan het bereiken van de nieuwe best practices voor on-demand planning en het ‘printen’ van componenten wanneer ze nodig zijn, in plaats van ze te fabriceren. Lean-concepten kunnen worden gebruikt om workflows te begeleiden en verspilling binnen de perken te houden, mits er wat tolerantie is voor trial and error en experimenten.
 1. Het verminderen van afval is een ultiem doel. ERP en lean delen vele doelen, waarvan dit er een is. Van het verminderen van een overdadige inventaris tot het elimineren van gaten in processen; beide strategieën streven ernaar werkzaamheden te stroomlijnen en extra stappen te verminderen. Dit kan op verschillende manieren, zoals het weghalen van onnodige structuren en door taken niet dubbel uit te voeren. Het verminderen van onnodige bewegingen bespaart tijd en dus geld.

Lean voor de nieuwe generatie

Een terugblik op de historie van lean en één vooruitblik op de toekomst komt op het juiste moment, nu vele van de early adopters van lean transformaties de pensioenleeftijd bereiken. De vergrijzing van de baby boomers slaat een gat in het personeelsbestand dat moeilijk te vullen is. Nu komt de tijd van een nieuwe generatie productiemedewerkers die de lean-concepten moeten oppoetsen en erkennen dat ze nog steeds relevant en waardevol zijn voor fabrikanten.

Want wanneer lean 2.0 wordt gekoppeld aan de kracht van moderne ERP-software is het potentieel grenzeloos. Toch?

Reageer op dit artikel