blog

Risicomanagement 2.0: nieuwe marktkansen

Supply chain

Risicomanagement 2.0: nieuwe marktkansen

De logistieke trein rijdt in volle vaart naar het volgende station. De wereldeconomie trekt aan, verladers zien nieuwe kansen en verwachten dat u hun (nieuwe) logistieke operaties volgt. Verandering is de enige constante: dat is het credo dat ook in 2015 geldt. Oude zekerheden veranderen in nieuwe risico’s, zegt Bart Banning.

Strategieën worden aangepast aan nieuwe marktkansen (van off shoring naar near shoring), nieuwe technologie en IT en mogelijk de impact van de lage olieprijzen. Veel verladers beschouwen de continuïteit van de ‘operational execution’ van de bevoorradingsketen als meest waardevolle kwaliteit van logistiek dienstverleners. De realiteit is echter weerbarstig. Zo zijn de ketens veel complexer dan een paar jaar geleden (langere afstanden, vaak met tussenkomst van meerdere partijen) en veel kwetsbaarder (afhankelijk van de IT-performance). Een direct gevolg is een toename van (on)voorziene omstandigheden die het proces kunnen verstoren. Risicomanagement verdient een belangrijke(re) plaats binnen de organisatie.

Oude zekerheden worden nieuwe risico’s

Ik daag u dan ook uit kritisch mee te denken bij het antwoord op de vraag: Hoe sterk is het risicomanagement meegegroeid met veranderde marktomstandigheden? In de afgelopen jaren lag de focus op een grotere efficiency in combinatie met lagere kosten én kwaliteitsverhoging. Een hele opgave, maar het zijn wel voorwaarden voor het ‘license to operate’.

In 2015 veranderen oude zekerheden in nieuwe risico’s. Ook risicoprofielen veranderen, zie het onderzoek van Allianz Risk Barometer 2015. Stel uzelf de vraag of u uw risicomanagement in de laatste twee jaar heeft aangepast. Bent u bekend met alle relevante risico’s, inclusief de financiële en organisatorische impact bij een verstoring? En kent uw bedrijf een cultuur waarin (bijna) voorvallen kunnen worden gemeld, belangrijke voorwaarde voor transparantie. Onderzoek dat we kort geleden hierover hebben gepubliceerd, leert dat de sector de goede weg heeft ingeslagen, maar dat het tijd is voor een volgende stap. Nog steeds zegt 53 procent van de ondervraagden de gevolgen van risico’s niet uit te drukken in geld. En 48 procent geeft aan dat risicobereidheid niet is gedefinieerd.

De kracht van een bedrijf is de professionele wijze waarop de logistieke stromen van klanten worden verwerkt.  Vele logistieke dienstverleners krijgen dat voor elkaar. Dit wordt echter op de proef gesteld als zaken anders gaan dan verwacht. Toch ligt juist hier de kans om jezelf als professioneel partner te bewijzen. Pak een plan B uit de la, zorg voor een snelle oplossing en toon uw klanten dat u onvoorziene omstandigheden de baas bent. De wijze en snelheid waarop u incidenten oplost, geeft een impuls aan de relatie met uw opdrachtgever.

Geef gas met nieuwe oplossingen

De sector Transport en Logistiek staat voor grote uitdagingen. Het gaat niet zozeer om nieuw volume, maar om vernieuwing. Zorg dat ook uw risicomanagement op orde is, voor een duurzame klant en een duurzaam bedrijf. Een volwassen aanpak helpt u in het proces van voortdurende kwaliteitsverbetering. Dat geeft ruimte in te spelen op vernieuwing. Als er toch iets gebeurt, schakel dan terug naar het contingency-plan en geef gas met de oplossing. Benieuwd naar hoe dit in de praktijk vorm krijgt? Bekijk hier het webinar Risicomanagement in Logistiek dat ABN AMRO organiseerde op 28 januari.


Lees ook: Risicomanagement: plan ontbreekt bij ldv’ers

Reageer op dit artikel